Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Performans Yönetim Sistemi Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Performans Yönetim Sistemi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dr.Umut KÖKSAL

 

Profesyonel yöneticilik yaşamımı da işin içerisine katarsak, yaklaşık 20  yıldır Türkiye ve sonrasında dünyanın farklı ülkelerinde sistem kurma konusunda çalışmalar yapıyorum. Bu sistemler içerisinde, işletme süreçlerinin tümü olduğu gibi, insan kaynakları sistemleri de işin bir parçası ve performans yönetim sistemleri de, bu sistemler bütününün, bence kalbinde yer alıyor. Bunun uzun süre değişeceğine de inanmıyorum.

Performans, motivasyon,yetkinlik ve iş organizasyonu üçlü bileşeni ile değerlendirilmesi gereken bir kavram. İnsan oldukça, işletmeler oldukça, yapısal organizasyon ve akış organizasyonu oldukça, performans olacak, çalışanlardan yöneticilerden performans bekleniyor olacak. Dolayısı ile bu çalışmaların bir şekilde işletme üst yönetimleri tarafından takip edilmek istenmesi, raporlanması durumu söz konusu olacak. Yani insan kaynakları yöneticilerinin,performans yönetim sistemi uygulamalarını bir süre daha gündemde tutmalarında fayda var.

Bir insan kaynakları yöneticisisiniz-direktör,müdür de olabilir, işletmenizde performans yönetim sistemi yok, genel müdürünüz ya da CEO'nuz sizden böyle bir sistem talep etti, bunun işletmenin stratejik planlaması için vb. nedenler ile öneminden bahsetti. Bu durumda ne yapmalısınız?

Öncelikli olarak ciddi bir durum analizi yapmak. İnsan kaynakları sistemi olarak altyapınız, harçlarınız neler? Yetkinlikleriniz net mi? Ciddi bir şekilde tespit edilmiş mi? Bir yetkinlik setiniz var mı? İşletmede, hedef bazlı,proje bazlı bir çalışma anlayışı var mı? Hedefler, işletmenin yapısal organizasyonu açısından, üst yönetimden başlayarak,diğer alt kademelere doğru dağılıyor mu? Herşeyden ötesi, spesifik, ölçülebilir raporlanabilir hedefler mevcut mu? Bu ilk sırada yazdıklarım, zaten böyle bir sistemi kurma kararı ile birlikte halledilebilecek konular, asıl mesele şu aşağıdaki ikinci grup.

Kurum kültürü ve iklimi, bu tür bir sistemin devreye alınması açısından hangi güçlü yönlere sahip, hangi zayıf yönlere sahip? Bir nevi performans yönetim sistemi öncesi, karar SWOT analizini yapmak olarak da düşünebilirsiniz. Hangi performans yönetim sistemi modeli, sizin kurum kültürünüze, iç dinamiklerinize daha uygun?

İster 180, ister 360, ister EVA, ister yetkinlik bazlı, ister hibrid model olsun, hangi model olursa olsun, arka plan dinamikleri, size has ve uygun olmalı.

Aksi takdirde, tüm sistemlerin en büyük darboğazı olan sürdürülebilir olmama problemi ile karşı karşıya kalırsınız.

Taklitler, asıllarını yaşatır….

Çok sevdiğim bu söz, insan kaynakları sistemleri tasarımı için de geçerli. Beğendiğiniz aynı zamanda yapınıza uygun olan noktaları benchmark ederek ve gerekli modifikasyonları yaparak elbette kullanabilirsiniz, ama örneğin sırf beğendiniz diye bir kurumun performans değerlendirme formunu alıp aynen kullanmak,Size insan kaynakları yöneticisi olarak da bir şey kazandırmaz,kuruma da bir fayda sağlamaz.

Doğal olmak ve size uygun olanı belirlemek, performans yönetim sistemi tasarımında da geçerli akçe…. Bu böyleydi ve hep böyle olacak.

İnsan Kaynakları Yönetimi alanı, son 30 yılda farklı trendlerin de yer bulduğu dinamik bir alan. Belli dönemlerde belli trendler gündeme gelmekte. Bunların bazıları kendine hem akademik literatürde hem de sahada yani uygulamada yer bulurlarken,diğerleri ise kalıcı olmuyor,belli bir dönem insan kaynakları uzmanları,yöneticileri tarafından ilgi görüp,sonrasında unutuluyor.

Performans Yönetim Sistemindeki gelişmeler,şüphesiz ağırlıklı olarak ilk grupta,yani kendilerine belli bir yer buldular ve bulmaktalar. Burada da kritik olan nokta,sırf popüler diye, insan kaynakları yöneticisi olduğunuz işletme için uygun olmayan, gerçek ihtiyacı karşılamayan, gerçek ihtiyaç ile örtüşmeyen bir performans yönetim modelini kurmaya ve devreye almaya çalışmak.

Bu ciddi bir hata olur. Kısa,orta ve uzun vadede,performans yönetim sistemini içselleştirmesi gereken iç müşterilerinizin sisteme olan güvenlerini yitirmesi nedeni ile başarılı olmanız zorlaşır.

Sistem, uygulamadan ziyade kağıt üzerinde kalır.Uygun performans yönetim sistemini seçerken,bunu dar bakışı ile düşünüp,diğer ik süreçleri ile entegre, çok yönlü,bütünsel bir bakış ile seçmemek de yine kritik bir hata olur.

Önce ihtiyaç analizi yapmalısınız,ancak doğru ihtiyaç analizi. Objektif bir iç değerlendirme yaparak ve daha önceki satırlarda yazdığım üzere etkin bir swot analizi yaparak.

Ayrıca Performans yönetim sistemi kurma ve devreye alma çalışmaları, kitabım ‘'İnsan Kaynaklarına Pazarlama Dokunuşu:HR Marketing*'' de bahsettiğim üzere etkin bir insan kaynakları bölümü içsel pazarlama programı yardımı ile devreye alınmalıdır. İç müşterileriniz yani işletmeniz çalışanları,yöneticileri için sistem farkındalık toplantıları, içselleştirme seansları yapıyor olmanız kritik ve önemli.

Ama bunun için önce doğru performans yönetim sistemini seçmeniz gerek.

İnanın bana, hayatında hep sistemler kurmuş, bu anlamda uluslararası şirketlere danışmanlık veren bir danışman, aynı zamanda bu konuda üniversitede dersler veren bir hoca olarak deneyimlerime istinaden bunu söylüyorum..

Mükemmel performans yönetim sistemi yoktur, size uygun olan, sizin açınızdan pratik-kullanışlı ve sizi başarıya taşıyan performans yönetim sistemi vardır.

Bunu doğru belirleyip, sürecin iletişimi ve ilişki yönetimini, bir insan kaynakları pazarlaması bakış açısı ile yaparsanız başarı sizindir.

Esen kalın,
Saygılarımla

Dr.Umut KÖKSAL

umut@ukdanismanlik.com

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Raporlama ve İK Analitiği Projesi-Enerji Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Ücret Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Yetkinlik Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ''Çevik Öğrenme(Agility) ve Digital HR'' Webinar
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  16 Saatlik İK Analitiği Uzmanlık Programı Tamamlandı,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Turkcell Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri-BAUSEM-5 Grup
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi,Azerbaycan Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, CMC Akademi '' Yeni Normalde Müşteri Deneyimi''
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi Modül 2, Azerbaycan
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Mart 2021)
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  APS Giyim Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi-27,28.02.2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi Modül 3, Azerbaycan,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜMSAŞ Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi, Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Dünyada 4 Teknoloji Trendine Bakış Konuşması
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Webinar, 22.02.2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  TEMSA İş Makineleri Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi-18,19 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Online Eğitim-15,16 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz ile İK Analitiği Eğitimi-13,14 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği ''YK'da Dijital Dönüşüm Stratejileri'' Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İSO Akademi İK 2.0 Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB Blockchain Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  AKİB Akıllı Tarım Eğitimi-05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Blockchain ve Kriptopara Eğitimi-04,05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi-Azerbaycan(Ocak 2021)
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Eureko Sigorta, OVM Enerji ve Bilin Yöneticileri ile İK Analitiği Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Dijital Dönüşüm Trendleri Webinar-İstanbul,Viyana,New York
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi Eğitimi Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Sertifika Programı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Yılı Dijital Dönüşüm Trendleri Webinarımız
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  14 Saatlik Online İK Analitiği Uzmanlık Programı Başladı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  EİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,ETÜ ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Eskişehir Teknik Üniversitesi ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  AKİB Dijital Dönüşüm Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Online Programı-Azerbaycan
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mobil Teknoloji Trendleri Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İTO BTM Büyük Veri ve Yapay Zeka Eğitimi-Eylül 2020
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,hurriyet.com.tr röportajı(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi(İSO Akademi) İK ve İşe Alım 2.0 Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Sertifika Programı Azerbaycan (Kasım 2020)
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talk'u Modere Etti
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  IOT ve Yapay Zeka 101 Online Eğitimi, Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan Dijital İK ve İK Analitiği Semineri
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Online Eğitimi,Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Dijital Çeviklik Eğitimi-Azerbaycan
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü Digital HR ve İK Analitiği Konuşması
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,BAUSEM Blockchain ve Kripto Para Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talks
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İSO Akademi Dijital Dönüşüm Mini MBA'de
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing ve Çalışan Deneyimi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Aksigorta ile Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Hizmet Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  PERYÖN Akademi Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Temmuz Dönemi Online İK Analitiği Programı-25,26 Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Alternatifbank İK Ekibi ile Dijital İK Eğitimi(BAUSEM)-25,26 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,PERYÖN Dijital Akademi'de...
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal PERYÖN Akademi Yapay Zeka ve Veri Online Semineri-Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık Programı 27,28 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  CENAL Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  LC Waikiki Akademi Çalışanları ile ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Eğitimi-9,10 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Yeni Normal ve İş Dünyası Webinar Dr. Umut Köksal, Temmuz 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Programı Haziran 2020 dönemi başlıyor...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Florya Koleji''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Canlı Yayın-9 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Instagram Canlı Yayın
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Liderler'' Webinar Serisinde...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Post-Covid 19 ve İKY Webinar(Haziran 2020)
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Kariyer Konuşmaları Yerel ve Ulusal Basın Yansımaları
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Cüneyt Ekmen Meslek ve Teknik Lisesi Online Kariyer Günü Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Data ve Yapay Zeka'da Covid-19 Sonrası Dönem Webinar(18.05.2020)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe KVKK Eğitimi-16 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Covid-19 Sonrası Veri ve Yapay Zeka Konuşması(GYİAD)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Mersin Üniversitesi Online Kariyer Sohbeti Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing Online Eğitimi,9 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü-Azerbaycan ''İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı''
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık EğitimProgramımız Başladı....
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka-Azerbaycan Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Online Eğitimi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal-BAUSEM
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Online Eğitimi-MB Kariyer Merkezi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Covid-19 Pandemi Süreci ve Dijital İK Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Çalışan Deneyimi webinar :12.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Eğitimi-10.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online Dijital Dönüşüm Programı:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Online Semineri:08.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Çalışan Deneyimi Oluşturmak Meet-Up
  NİSAN 2020readmore
 • Eğitim Programları