Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Design Thinking ve İK

Dijital Dönüşüm-Süreç Verimliliği:  Kozmetik Dijitalleşmeden Kaçış,Orkestra-Şef Hikayesi Bu!

                                                                                                  Dr.Umut Köksal

                                                                                         UK Danışmanlık Kurucusu

Öncelikli olarak 2018 yılının hepinize,hepimize sağlık,esenlilik,başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum.

2018 yılı için ilk yazım olan bu yazıda;  2017'de UK Danışmanlık olarak dijital dönüşüm konusundaki hamlelerimizi kısaca özetlerken, diğer yandan da işletmelerin dijital dönüşümünün,işletmelerin total performansı üzerindeki etkisini kısaca kendi perspektifimden izah etmeye çalışacağım.

2017 yılının ikinci yarısında UK Danışmanlık bünyesinde kurmuş olduğumuz ‘'Dijital Dönüşüm ve İnovasyon'' birimimizin, dijital dönüşüm, IOT,tasarım odaklı düşünme gibi alanlarda önemli projelere imza atma fırsatı oldu. Bu konuda yerel ve global düzeyde farklı eğitim ve proje çalışmalarına, UK Danışmanlık olarak katkı vermemiz ile gerçekleşen bir yıl oldu 2017 yılı. Bu kıymetli süreçlerde payı olan hem ekibimize, hem müşterilerimize, hem de gerçekleşmesine olan tüm taraflara çok teşekkür ederim. Oluşturmuş olduğumuz, özel ve global know-how'ı her biri birbirinden kıymetli platformlarda sunma,paylaşma şansımız oldu.

Hemen her yerde ve platformda dijitalleşme, dijital dönüşüm tartışmalarının olduğu bir süreçte, hep baştan beri üzerinde durduğum bir nokta oldu ki o da dijitalleşmenin, dijital dönüşümün ancak ve ancak işletmelerin iş süreçleri ile entegre şekilde yapılırsa başarı ile sonuçlanacak bir nevi bir değişim yönetimi süreci olduğu yönünde.

Dijital Dönüşümün ayağı yere sağlam basan  bir olgu olarak nitelendirilebilmesi için bir çok yapı taşı ile ilişkilendirilmesi gerektiği, daha önceki yazılarımı okuyan ve takip eden okuyucularım tarafından da bilindiği üzere, özellikle hassasiyetle odaklandığım konuların başında geliyor. Bunu daha önceki yazılarımda ‘'kozmetik dijitalleşme-make-up dijitalleşme'' olarak terimleştirdiğimi, öğrencilerim, okuyucularım hatırlayacaklardır. Dijitalleşme, bir değişim yönetimi süreci. Bu nedenle sadece işi işletmede yeni yazılım implemente etmek ile, kağıt üzerindeki operasyonları dijital ortama almak ile açıklamaya çalışmak da çok yetersiz olur.

Süreçlerinizde değişimi yönetemiyorsanız, dijital dönüşüm bir hayaldir…Bunun için öncelikli olarak kararlılık,yönetim kararlılığı gerekiyor.İş Süreci, bir işletmenin temelidir. Temelleri olmayan bir bina nasıl çökmeye mahkum ise, süreçlere dokunmayan bir dijitalleşme çabası da, bir hayal,bir ütopyadır. Dijitalleşme, yalın ve organik olmalıdır. Bu yalınlığı ve organikliği sağlayan faktör, yazılım-analitik ve süreç yönetimi ilişkisidir.

Süreçlerinin verimliliğini artırmayan ama biz ‘'dijitalleşiyoruz'' diyen bir üst düzey yönetici,bir işletme patronu, kendi kendini avutmaktan başka bir şey yapmıyor demektir. Dijitalleşme, makinalarda değil, iş yapış şekillerinde, iş süreçlerinde ve operasyonlarda başlar ve bunlarda biter. Bahsedilen teknolojiler, yazılımlar, bu orkestranın birer üyesidirler. Ama en iyi enstrümanistlere sahip olan bir orkestrada dahi şef kötü ise, orkestranın ortaya koyduğu müzik,performans kulaklara zarar veren bir performans olabilir.

 

Şefi doğru seçmek ve bu şefi doğru orkestra üyeleri ile eşleştirmek kritiktir.  Dijital Dönüşüm için doğru yol haritası belirlemek ve süreçleri önceliklendirmek hassas bir konudur. Süreçlere ve süreçlerin çıktılarına odaklanmadan, dijitalleşmeden bahsetmek; sadece bir ütopik, bilim-kurgu filminden bahsetmeye benzer. Dijital Dönüşüm denilen şey neden bu kadar kendinden bahsettiriyor? Niye konuşuluyor? İşletmenin stratejik yönetimi açısından neden şart? Bu soruları öncelikli olarak doğru cevaplamak gerekir.

Önce harç yani süreçler, akabinde bina yani işletme organizasyonu, akabinde binanın içindeki yenilik ve imkanlar yani teknoloji, IOT vb…. Bu sıralama kritik bir sıradır. Birçok katıldığım platformda dijitalleşme ile sadece tartışılan birkaç ve aynı konu olduğunu, süreç-dijitalleşme ilişkisinin genellikle gözardı edildiğini düşünüyorum. Süreç-dijitalleşme ilişkisi özümsenmediğinde, gerçek,sonuç odaklı dijital dönüşümden bahsetmek mümkün değil. Hatta dijitalleşmeden de bahsetmek mümkün değil. Süreçler, işletmenin dününü,bugününü ve yarınını belirleyen çimentoları. Bu çimentoları sağlamlaştırmanın yolu, işletmenin bir proje planı içerisinde dijitalleşme kararlılığını sergilemesinden geçmekte.

Dijital Dönüşüm projeleri, bir yandan işletmenin organizasyonel hiyerarşisi açısından her düzeyden sahiplenilmeli, diğer yandan ‘'bottom-up'' ya da ‘'top-down'' tarzı bir yaklaşım ile süreçler parçalara bölünerek ve süreçlerde etkinlik-verimlilik ilişkisi gözönünde tutularak uygulamaya alınmak durumundadırlar. Dijitalleşme bir yandan sürecin verimliliğine-yani girdi-çıktı ilişkisine katkı verirken,diğer yandan  sürecin otonom olarak ya da diğer süreçler ile ilişkileri açısından,işletmenin amaçlarına ulaşması için patikayı kısaltan,kolay hale getiren bir harita oluşturmalı.

Dijital Dönüşüm, mekanik değil, organik bir yönetim tarzı ve felsefesine ihtiyaç duyan bir olgu. Bu organik yapıyı oluşturan faktörlerin bazında da işletmelerin süreçlerini iyileştirecek, geliştirecek inovatif yani yenilikçi organizasyonel  gelişim ve değişim yönetimi uygulama,yöntemlerinin de bütünsel olarak gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyuyor. Sadece teknolojiyi eksene alarak, dijital dönüşüyoruz demek teknik olarak yetersiz bir algılayış,kavrama olur.

Dijital Dönüşüm, teknolojik hamlelerin, organizasyonel hamleler ile birlikte-ne eksik ne fazla- atılmasını gerektiren bir kavram. Bir yandan yazılımsal ve donanımsal  atılımlar yapılırken, bundan işletmenin organizasyonel yapısı da etkilenmek durumunda.  Sadece organizasyonel yapı, yani görev-yetki-sorumluluk ilişkileri, hiyerarşi,yetki göçerimi gibi faktörlerler değil, İK,Ar-Ge,Üretim,Planlama, Satınalma,Pazarlama,Satış,Bakım-Onarım vb. tüm ilgili süreçler de hamlelere uygun şekilde eş zamanlı ya da projelendirilerek değişmeli.

Dijital Dönüşüm kelimesini değerlendirirken, ifadenin dijital kısmını; teknoloji ile, dönüşüm kısmını ise değişim yönetimi alanı ile ilişkilendirmeyi doğru buluyorum. İki faktörden bir tanesi eksik ise hedeflenen elde edilmemiş oluyor.

Başarılı bir dijital dönüşüm için tüm taşlar yerine oturmalı. Süreçler,teknoloji, organizasyonel değişim ve gelişim…. Teknoloji derken dünyanın son teknolojisi ile paralar saçıp, birkaç ay sonra işletme içerisinde kullanmadığınız,atıl bir köşeye fırlatıp attığınız yazılım,donanımları kastetmiyorum.

Dijital Dönüşümü işletmenizde nasıl tanımlıyorsunuz? Bence her işletmenin kendi dijital dönüşümü tanımı var ya da olmalı. Teknoloji, gerçekten ruhen ve ihtiyacen kullanabileceğiniz bir puzzle parçası. Sırf kulaktan doğma duyumlar ile,popüler olsun diye atıl, bütçenizde delikten başka bir fayda sağlamayacak teknolojik yatırımlara girmekte zeki bir yönetici ya da işadamının altına imza atacağı bir durum değil.

Bu nedenle dijital dönüşümü, kendi işletme yapınız,vizyonunuz,hedefleriniz doğrultusunda ‘'kendinize göre'' tanımlamalısınız.

Bu Sizin hikayeniz,sizin eseriniz olmalı. Bu bir orkestra ve şef hikayesi kısaca… Bu hikayede süreçler,teknoloji ve yönetim tarzı başrol oyuncuları. Doğru orkestra üyelerini belirlemek kadar, doğru orkestra şefini de seçmek gerekiyor. Buradaki  şeflik bir yandan dijitalleşmenin başarısı için etkin yönetim tarzını belirleme becerisi iken,diğer yandan söylenen birçok sözden öte,kulakları tıkayıp gerçekten işletmenin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıcı,süreçlerin verimliliğini ve de etkinliğini artırıcı dijital hamleleri yapmak olarak tanımlanabilir.

Kozmetik Dijitalleşmeden Uzak, Enerji,Başarı ve Dinamizm Dolu Nice Dijital Dönüşüm Hikayelerinizi Yazmanız Dileklerimle…

Mutlu Seneler…

Dr.Umut Köksal

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  Azerbaycan Agile HR(Çevik İK) Kampı
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Doğan Holding Dijital İK Eğitimi(BMI)
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetimi ve OKR Eğitimi
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan İK Trendleri Webinarı
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan "İK Analitiği" Eğitimi
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK ve İşveren Markası Webinar(Nisan 2023)
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK'da Çeviklik ve Resilience Webinar
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital İK ve İşveren Markası Semineri
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal İK Analitiği Online Eğitimi(27 Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI Sertifika Programı-Dijital İK Modülü(Dr.Umut Köksal)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Analitiği Online Eğitimi(Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Genel Havacılık İç Eğitmenlik Sistemi Online Eğitimi(ABD)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Hedef Odaklı Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi,Konya
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI-Kumport Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi(9 Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI CHRO PROGRAMI-İK Analitiği,Stratejik Planlama ve OKR Modül Eğitimi(5 Mart 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Finans ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Veri Analitiği Eğitimi, Dr.Umut Köksal
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi(11 Mart 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Veri Görselleştirme ve Veri Hikayeciliği Online Eğitimi Tamamlandı-10 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Perakende Sektörü Katılımcıları ile Hedef Haritalama Eğitimi Tamamlandı-12 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Resilience(Psikolojik Dayanıklılık) Eğitimi Tamamlandı-2 Şubat 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Hedef Haritalama Eğitimi Tamamlandı-25 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Bankacılık Sektöründe Veri Hikayeleştirme ve Görselleştirme Eğitimi- 28 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektöründe Veri Hikayeleştirme ve Görselleştirme Eğitimi-2 Şubat 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi(25 Şubat 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Madencilik Sektöründe Hedef Haritalama(Goal Mapping) Eğitimi-16 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi Dr.Umut Köksal(03.02.2023)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal Üretimde Veri Analitiği ve Yapay Zeka Eğitimi(Sırbistan)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK Teknolojileri Webinarı Arnavutluk
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal 2023 Yılı İK Teknoloji Trendleri Webinar(Arnavutluk)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut KÖKSAL 2023 İK Trendleri Webinar(Azerbaycan)
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  BMI İK Uzmanlık Programı-Performans Yönetimi Eğitimi
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  İKY'de Robotik Proses Otomasyonu(RPA) Eğitimi-Macaristan
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  Nurol Makina "Üretimde İşbaşı Koçluğu" Eğitimi-9,10 Aralık 2022
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  ÇEİS-BMI "Veri Yönetimi Farkındalığı Eğitimi",Dr.Umut KÖKSAL
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  Digitürk -BMI "Dijital Çağda Liderlik" Eğitimi" (Dr.Umut Köksal)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi (Azerbaycan İK Uzmanlık Programı),Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretimde Yapay Zeka ve Robotik Proses Otomasyonu Webinar,Dr.Umut Köksal
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Webinar,Dr.Umut Köksal,27 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Yetenek Yönetimi ve Yedekleme Sistemleri(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Veri Analitiği Sertifika Programı(Mannheim-BMI),İK Analitiği Eğitimi,Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Modülü(Azerbaycan İK Uzmanlık), Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Nurol Makina Yöneticileri ile Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi, 12 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Webinar, Dr.Umut Köksal,9 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Norm Kadro Analizi Modülü(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiğinin Temelleri, Dr.Umut Köksal,5 Kasım 2022(BMI Veri Analitiği Sertifika Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  HR Tech Webinar Belgrad, Dr.Umut Köksal, 13 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İşe Alma ve Yerleştirme Analitiği Webinar, Dr.Umut Köksal, 9 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK Dashboard Uygulamaları Online Eğitimi, 23 Aralık 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Kritik Pozisyon Belirleme, Yedekleme ve Temel Yetenek Yönetimi Uygulamaları Online Eğitimi,16 Aralık 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Uzmanlık Programı (Online) (Azerbaycan) Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital İK ve İK Analitiği Webinar(Azerbaycan)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Analitiği Webinar (Ekim 2022,Macaristan)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  BMI CHRO Sertifika Programı-İK Analitiği ve İş Analizi Eğitimi(Dr.Umut KÖKSAL),Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  OKR Performans Yönetim Sistemi Projesi Tamamlandı-Üretim Sektörü Sektör Lideri Müşterimiz(Ekim 2022)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Agile HR(Çevik İK) Master Class, Azerbaycan, 15-16 Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Doğan Holding İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi (BMI Institute),3-7 Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası (İSO) Akademi Dijital İK Eğitimi, 6 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  Garanti Bankası Dijital Dönüşüm Eğitimi(BAUSEM),13 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK Analitiği Webinar, Bulgaristan, 4 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık-Prometriks Arasında Dijital İK, İK Analitiği Konusunda Uluslararası İşbirliği
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği ve Çevik İK Webinar, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Çevik İK ve İK Trendleri Webinarı, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve Makine Öğrenmesi Projesi Tamamlandı(Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan'dan gelen İK Yöneticisi Misafirler ile "Çevik İK Uygulamaları Atölye Çalışması"
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektöründeki Müşterimizde İK'da Veri Analitiği ve Dashboard Projesi Tamamlandı(Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da Makine Öğrenmesi Algoritmaları" Eğitimi,Budapeşte,Macaristan, Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  "Akıllı Lojistik ve Lojistikte Dijital Dönüşüm Eğitimi", AKİB, 06 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Bankacılık,Finans Sektöründe Blockchain ve Robotik Proses Otomasyonu Webinar (5 Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK'da İş Zekası Online Eğitimi( Bologna, İtalya)-1 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Teknolojileri ve İK Analitiği Webinar,Budapeşte,Macaristan.
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,AKİB "Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme" Webinar
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği Webinar(Belgrad-SIRBİSTAN)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) İK Analitiği Webinar, 24.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) Dijital Yetenek Yönetimi Webinar-17.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL AKİB "İhracatta Metaverse ve Blockchain" Webinar (15.06.2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  "Üretimde Robotik Proses Otomasyonu ve Hiper Otomasyon" Webinarı
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-EKSİM HOLDİNG "Teknoloji Trendleri" Eğitimi
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Röportaj "IoB ve Müşteri Deneyimi", Mart 2022
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka Uygulamaları", Dr. Umut Köksal, webinar, İtalya-Bologna(4 Haziran 2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Teknik Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışma ve Rapor Sunumu
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Vizyon TV Programı" İş Dünyası ve Yapay Zeka"
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan "Çevik İK Kampı", 21-22 Mayıs 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü "Metaverse ve Uluslararası İlişkiler" Konuşması
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası Konuşması,28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Üniversite TV Meslek Gündemi TV Programı, 28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  KOBİ-Gıda Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası" Konuşması,28 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Süreçlerinde Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi,Belgrad,18 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Bilişim Çalışanları ile "Robotik Proses Otomasyonu" Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Sigorta Çalışanları ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Agile HR'' Webinar,Bakü
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da RPA Eğitimi"(Azerbaycan,Bakü,26-27 Şubat 2022)
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM "Blockchain ve Kripto Para Eğitimi"
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  Gaziantep Ticaret Odası "Blockchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Çalışanları ile RPA Uygulamaları Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  RPA Uygulamaları Eğitimi(BAUSEM), 05 Mart 2022-13 Mart 2022
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA Eğitimi(21,22,23 Ocak 2022, 18 saat)
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  HISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile ''Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma" Eğitimi
  OCAK 2022readmore
 • Eğitim Programları