Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Design Thinking ve İK

Dijital Dönüşüm-Süreç Verimliliği:  Kozmetik Dijitalleşmeden Kaçış,Orkestra-Şef Hikayesi Bu!

                                                                                                  Dr.Umut Köksal

                                                                                         UK Danışmanlık Kurucusu

Öncelikli olarak 2018 yılının hepinize,hepimize sağlık,esenlilik,başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum.

2018 yılı için ilk yazım olan bu yazıda;  2017'de UK Danışmanlık olarak dijital dönüşüm konusundaki hamlelerimizi kısaca özetlerken, diğer yandan da işletmelerin dijital dönüşümünün,işletmelerin total performansı üzerindeki etkisini kısaca kendi perspektifimden izah etmeye çalışacağım.

2017 yılının ikinci yarısında UK Danışmanlık bünyesinde kurmuş olduğumuz ‘'Dijital Dönüşüm ve İnovasyon'' birimimizin, dijital dönüşüm, IOT,tasarım odaklı düşünme gibi alanlarda önemli projelere imza atma fırsatı oldu. Bu konuda yerel ve global düzeyde farklı eğitim ve proje çalışmalarına, UK Danışmanlık olarak katkı vermemiz ile gerçekleşen bir yıl oldu 2017 yılı. Bu kıymetli süreçlerde payı olan hem ekibimize, hem müşterilerimize, hem de gerçekleşmesine olan tüm taraflara çok teşekkür ederim. Oluşturmuş olduğumuz, özel ve global know-how'ı her biri birbirinden kıymetli platformlarda sunma,paylaşma şansımız oldu.

Hemen her yerde ve platformda dijitalleşme, dijital dönüşüm tartışmalarının olduğu bir süreçte, hep baştan beri üzerinde durduğum bir nokta oldu ki o da dijitalleşmenin, dijital dönüşümün ancak ve ancak işletmelerin iş süreçleri ile entegre şekilde yapılırsa başarı ile sonuçlanacak bir nevi bir değişim yönetimi süreci olduğu yönünde.

Dijital Dönüşümün ayağı yere sağlam basan  bir olgu olarak nitelendirilebilmesi için bir çok yapı taşı ile ilişkilendirilmesi gerektiği, daha önceki yazılarımı okuyan ve takip eden okuyucularım tarafından da bilindiği üzere, özellikle hassasiyetle odaklandığım konuların başında geliyor. Bunu daha önceki yazılarımda ‘'kozmetik dijitalleşme-make-up dijitalleşme'' olarak terimleştirdiğimi, öğrencilerim, okuyucularım hatırlayacaklardır. Dijitalleşme, bir değişim yönetimi süreci. Bu nedenle sadece işi işletmede yeni yazılım implemente etmek ile, kağıt üzerindeki operasyonları dijital ortama almak ile açıklamaya çalışmak da çok yetersiz olur.

Süreçlerinizde değişimi yönetemiyorsanız, dijital dönüşüm bir hayaldir…Bunun için öncelikli olarak kararlılık,yönetim kararlılığı gerekiyor.İş Süreci, bir işletmenin temelidir. Temelleri olmayan bir bina nasıl çökmeye mahkum ise, süreçlere dokunmayan bir dijitalleşme çabası da, bir hayal,bir ütopyadır. Dijitalleşme, yalın ve organik olmalıdır. Bu yalınlığı ve organikliği sağlayan faktör, yazılım-analitik ve süreç yönetimi ilişkisidir.

Süreçlerinin verimliliğini artırmayan ama biz ‘'dijitalleşiyoruz'' diyen bir üst düzey yönetici,bir işletme patronu, kendi kendini avutmaktan başka bir şey yapmıyor demektir. Dijitalleşme, makinalarda değil, iş yapış şekillerinde, iş süreçlerinde ve operasyonlarda başlar ve bunlarda biter. Bahsedilen teknolojiler, yazılımlar, bu orkestranın birer üyesidirler. Ama en iyi enstrümanistlere sahip olan bir orkestrada dahi şef kötü ise, orkestranın ortaya koyduğu müzik,performans kulaklara zarar veren bir performans olabilir.

 

Şefi doğru seçmek ve bu şefi doğru orkestra üyeleri ile eşleştirmek kritiktir.  Dijital Dönüşüm için doğru yol haritası belirlemek ve süreçleri önceliklendirmek hassas bir konudur. Süreçlere ve süreçlerin çıktılarına odaklanmadan, dijitalleşmeden bahsetmek; sadece bir ütopik, bilim-kurgu filminden bahsetmeye benzer. Dijital Dönüşüm denilen şey neden bu kadar kendinden bahsettiriyor? Niye konuşuluyor? İşletmenin stratejik yönetimi açısından neden şart? Bu soruları öncelikli olarak doğru cevaplamak gerekir.

Önce harç yani süreçler, akabinde bina yani işletme organizasyonu, akabinde binanın içindeki yenilik ve imkanlar yani teknoloji, IOT vb…. Bu sıralama kritik bir sıradır. Birçok katıldığım platformda dijitalleşme ile sadece tartışılan birkaç ve aynı konu olduğunu, süreç-dijitalleşme ilişkisinin genellikle gözardı edildiğini düşünüyorum. Süreç-dijitalleşme ilişkisi özümsenmediğinde, gerçek,sonuç odaklı dijital dönüşümden bahsetmek mümkün değil. Hatta dijitalleşmeden de bahsetmek mümkün değil. Süreçler, işletmenin dününü,bugününü ve yarınını belirleyen çimentoları. Bu çimentoları sağlamlaştırmanın yolu, işletmenin bir proje planı içerisinde dijitalleşme kararlılığını sergilemesinden geçmekte.

Dijital Dönüşüm projeleri, bir yandan işletmenin organizasyonel hiyerarşisi açısından her düzeyden sahiplenilmeli, diğer yandan ‘'bottom-up'' ya da ‘'top-down'' tarzı bir yaklaşım ile süreçler parçalara bölünerek ve süreçlerde etkinlik-verimlilik ilişkisi gözönünde tutularak uygulamaya alınmak durumundadırlar. Dijitalleşme bir yandan sürecin verimliliğine-yani girdi-çıktı ilişkisine katkı verirken,diğer yandan  sürecin otonom olarak ya da diğer süreçler ile ilişkileri açısından,işletmenin amaçlarına ulaşması için patikayı kısaltan,kolay hale getiren bir harita oluşturmalı.

Dijital Dönüşüm, mekanik değil, organik bir yönetim tarzı ve felsefesine ihtiyaç duyan bir olgu. Bu organik yapıyı oluşturan faktörlerin bazında da işletmelerin süreçlerini iyileştirecek, geliştirecek inovatif yani yenilikçi organizasyonel  gelişim ve değişim yönetimi uygulama,yöntemlerinin de bütünsel olarak gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyuyor. Sadece teknolojiyi eksene alarak, dijital dönüşüyoruz demek teknik olarak yetersiz bir algılayış,kavrama olur.

Dijital Dönüşüm, teknolojik hamlelerin, organizasyonel hamleler ile birlikte-ne eksik ne fazla- atılmasını gerektiren bir kavram. Bir yandan yazılımsal ve donanımsal  atılımlar yapılırken, bundan işletmenin organizasyonel yapısı da etkilenmek durumunda.  Sadece organizasyonel yapı, yani görev-yetki-sorumluluk ilişkileri, hiyerarşi,yetki göçerimi gibi faktörlerler değil, İK,Ar-Ge,Üretim,Planlama, Satınalma,Pazarlama,Satış,Bakım-Onarım vb. tüm ilgili süreçler de hamlelere uygun şekilde eş zamanlı ya da projelendirilerek değişmeli.

Dijital Dönüşüm kelimesini değerlendirirken, ifadenin dijital kısmını; teknoloji ile, dönüşüm kısmını ise değişim yönetimi alanı ile ilişkilendirmeyi doğru buluyorum. İki faktörden bir tanesi eksik ise hedeflenen elde edilmemiş oluyor.

Başarılı bir dijital dönüşüm için tüm taşlar yerine oturmalı. Süreçler,teknoloji, organizasyonel değişim ve gelişim…. Teknoloji derken dünyanın son teknolojisi ile paralar saçıp, birkaç ay sonra işletme içerisinde kullanmadığınız,atıl bir köşeye fırlatıp attığınız yazılım,donanımları kastetmiyorum.

Dijital Dönüşümü işletmenizde nasıl tanımlıyorsunuz? Bence her işletmenin kendi dijital dönüşümü tanımı var ya da olmalı. Teknoloji, gerçekten ruhen ve ihtiyacen kullanabileceğiniz bir puzzle parçası. Sırf kulaktan doğma duyumlar ile,popüler olsun diye atıl, bütçenizde delikten başka bir fayda sağlamayacak teknolojik yatırımlara girmekte zeki bir yönetici ya da işadamının altına imza atacağı bir durum değil.

Bu nedenle dijital dönüşümü, kendi işletme yapınız,vizyonunuz,hedefleriniz doğrultusunda ‘'kendinize göre'' tanımlamalısınız.

Bu Sizin hikayeniz,sizin eseriniz olmalı. Bu bir orkestra ve şef hikayesi kısaca… Bu hikayede süreçler,teknoloji ve yönetim tarzı başrol oyuncuları. Doğru orkestra üyelerini belirlemek kadar, doğru orkestra şefini de seçmek gerekiyor. Buradaki  şeflik bir yandan dijitalleşmenin başarısı için etkin yönetim tarzını belirleme becerisi iken,diğer yandan söylenen birçok sözden öte,kulakları tıkayıp gerçekten işletmenin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıcı,süreçlerin verimliliğini ve de etkinliğini artırıcı dijital hamleleri yapmak olarak tanımlanabilir.

Kozmetik Dijitalleşmeden Uzak, Enerji,Başarı ve Dinamizm Dolu Nice Dijital Dönüşüm Hikayelerinizi Yazmanız Dileklerimle…

Mutlu Seneler…

Dr.Umut Köksal

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK'da İş Zekası Online Eğitimi( Bologna, İtalya)-1 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Teknolojileri ve İK Analitiği Webinar,Budapeşte,Macaristan.
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,AKİB "Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme" Webinar
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği Webinar(Belgrad-SIRBİSTAN)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) İK Analitiği Webinar, 24.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) Dijital Yetenek Yönetimi Webinar-17.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL AKİB "İhracatta Metaverse ve Blockchain" Webinar (15.06.2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  "Üretimde Robotik Proses Otomasyonu ve Hiper Otomasyon" Webinarı
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-EKSİM HOLDİNG "Teknoloji Trendleri" Eğitimi
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Röportaj "IoB ve Müşteri Deneyimi", Mart 2022
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka Uygulamaları", Dr. Umut Köksal, webinar, İtalya-Bologna(4 Haziran 2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Teknik Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışma ve Rapor Sunumu
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Vizyon TV Programı" İş Dünyası ve Yapay Zeka"
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan "Çevik İK Kampı", 21-22 Mayıs 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü "Metaverse ve Uluslararası İlişkiler" Konuşması
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası Konuşması,28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Üniversite TV Meslek Gündemi TV Programı, 28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  KOBİ-Gıda Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası" Konuşması,28 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Süreçlerinde Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi,Belgrad,18 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Bilişim Çalışanları ile "Robotik Proses Otomasyonu" Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Sigorta Çalışanları ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Agile HR'' Webinar,Bakü
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da RPA Eğitimi"(Azerbaycan,Bakü,26-27 Şubat 2022)
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM "Blockchain ve Kripto Para Eğitimi"
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  Gaziantep Ticaret Odası "Blockchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Çalışanları ile RPA Uygulamaları Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  RPA Uygulamaları Eğitimi(BAUSEM), 05 Mart 2022-13 Mart 2022
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA Eğitimi(21,22,23 Ocak 2022, 18 saat)
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  HISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile ''Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma" Eğitimi
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK'da Robotic Process Automation Training,Azerbaycan
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, 2022 Yılı İK Trendleri Webinarı,Azerbaycan
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Azerbaycan"2022 Yılı İK Trendleri" Webinarı
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL RPA(Robotik Proses Otomasyonu) Eğitimi, BAUSEM, OCAK 2022
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Blokchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İSO Akademi İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi, Azerbaycan(Aralık 2021)
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Turkcell ''Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Trendleri'' Eğitimi (BAUSEM)
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İstanbul Sanayi Odası Akademi(İSO Akademi) Aile Şirketlerinde İKY Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı, Azerbaycan,Dr.Umut Köksal
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA(Robotik Proses Otomasyonu) Eğitimi,Dr.Umut KÖKSAL
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Innova Bilişim ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Dr.Umut KÖKSAL
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Kuveyt Türk Bankası ''Dijital Dönüşüm Trendleri Eğitimleri"-Kasım 2021
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Uygulamalı Robotik Süreç Otomasyonu Eğitimi-Finans Sektörü Müşterimiz(Kasım 2021)
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Robotik Süreç Otomasyonu Hazırlık Danışmanlığı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz(Kasım 2021)
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Robotik Süreç Otomasyonu Hazırlık Danışmanlığı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz(Ekim 2021)
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''İK'da Dijital Dönüşüm'' Eğitimi-27.10.2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Türk Ekonomi Bankası ile ''Bankacılıkta Teknolojik Trendler'' Eğitimi-MT
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''Dijital Dönüşümün Temelleri Eğitimi''-13.10.2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Türk Ekonomi Bankası ile ''Bankacılıkta Teknolojik Trendler'' Eğitimi-Ekim 2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dünya Gazetesi Röportajı-Dijitalleşme
  EYLÜL 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK'da Yeni Teknolojiler Webinarı,Azerbaycan,Eylül 2021
  EYLÜL 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Yapay Zeka, RPA Konuşması-Azerbaycan,Eylül 2021
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Polifarma Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi-29.08.2021
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Webinar, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''İş Dünyası ve Yapay Zeka'' Webinar
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Kale Air-Dijital Dönüşüm Trendleri Eğitimi
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Avrupa'nın en kapsamlı İK Metrikleri ve İK Analitiği Sertifika Programını Tamamladık.
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Programı-Azerbaycan,Türkiye,Macaristan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı,Azerbaycan(3,4,10,11,18,25 Temmuz 2021)
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi-Belgrad,Sırbistan(7,8,9,10 Temmuz 2021)
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çeviklik(Agility) ve İK'da Çeviklik(HR Agility) Eğitimi-Bakü,Azerbaycan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal HR Business Partner Master Class, Bakü,Azerbaycan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ARD24 Televizyonu''Dijital İK ve Yapay Zeka'' Röportajı
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ''Dijital Dönüşüm'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Quatar Fund for Deveopment,Getham ''Dijital Dönüşüm'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi (İSO Akademi) İK 2.0 Eğitimi -Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  Uygulamalı İK Analitiği Programı(8,9 Mayıs 2021)
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0 Eğitimi''-Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''KOBİLER için Süreç Yönetimi ve Kalite'' Eğitimi-Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Nisan 2021 Eğitimi Modül 3
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB İş Dünyasında Yeni Normal ve Yapay Zeka Eğitimi
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi-Modül 3: Eğitim&Gelişim'de AR,VR Uygulamaları(Azerbaycan)
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  İSTANBUL SANAYİ ODASI(İSO) ''Dijital Dönüşüm Eğitimi''-Dr.Umut KÖKSAL
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  UEDAŞ Eğitim Yöneticileri ile ''Eğitimde ROI Hesaplamaları'' Eğitimi
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''KOBİLER için İK ve Kurumsallaşma'' Eğitimi -Dr.Umut KÖKSAL
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Raporlama ve İK Analitiği Projesi-Enerji Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Ücret Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Yetkinlik Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ''Çevik Öğrenme(Agility) ve Digital HR'' Webinar
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  16 Saatlik İK Analitiği Uzmanlık Programı Tamamlandı,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Turkcell Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri-BAUSEM-5 Grup
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi,Azerbaycan Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, CMC Akademi '' Yeni Normalde Müşteri Deneyimi''
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi Modül 2, Azerbaycan
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Mart 2021)
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  APS Giyim Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi-27,28.02.2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi Modül 3, Azerbaycan,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜMSAŞ Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi, Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Dünyada 4 Teknoloji Trendine Bakış Konuşması
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Webinar, 22.02.2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  TEMSA İş Makineleri Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi-18,19 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Online Eğitim-15,16 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz ile İK Analitiği Eğitimi-13,14 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği ''YK'da Dijital Dönüşüm Stratejileri'' Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İSO Akademi İK 2.0 Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • Eğitim Programları