Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Digital Disruption-Dijital Dönüşüm ve Dijital Çeviklik

          Digital Disruption'ı Yönetmek için Organizasyonel ve Dijital Çeviklik

                                                     Dr.Umut KÖKSAL

                                               UK Danışmanlık  Kurucu

Digital Disruption Nedir? Disruption, Türkçe kelime karşılığı itibarı ile baktığınızda karmaşa,bozulma,dalgalanma gibi anlamlara geliyor. Farklı yazılarda dijital karmaşa,dijital bozulma,dijital dalgalanma gibi çevirilerine rastlıyorum. Ama ben bu yazımda orijinal hali ile digital disruption olarak kullanacağım. Yazıda digital disruption konusuna teknoloji , inovasyon odaklı bakıştan ziyade, organizasyon,organizasyonel tasarıma etkisi açısından bakıyor olacağım.

Digital disruption, ilk kulağa söylendiğinde disruption kelimesinin Türkçe karşılığı nedeni ile sanki sadece olumsuz, işletmenin vizyonu doğrultusunda belirlediği strateji, hedeflerine ulaşması için birer çakıltaşı, engel gibi algılanıyorsa  da kavramı birkaç yönden değerlendirmekte kanaatimce fayda var.

Dijital dönüşüm, bir proses yani bir süreç. Her süreçte olduğu gibi sürecin girdileri var, sürecin girdilerinin çıktılara dönüşmesi için bir çevre/ortam var, bu dönüşümü gerçekleştirecek üretim araçları/teknolojiler var ve sürecin ürünü yani dönüşümün kendisi var. Bu süreç, teknolojik yönü ile ve organizasyonel yönü ile değerlendirilmesi gereken bir süreç

Teknoloji boyutu ile bakıldığında, iş dünyası denen oyun alanının kurallarının dijital teknolojiler ile değişmesi durumundan öncelikli olarak bahsetmek gerekiyor. Oyunun oynanış şekli, oyunun sahası ve en önemlisi oyunu güzelleştiren ‘'iş modelleri'' yeniden yapılanıyor, adeta reforme oluyor. Teknoloji, işletme ve yönetim açısından uzun süre;kaynak verimliliğini artıran, etkin maliyet yönetimini mümkün kılan bir ana unsur bakış açısı sınırlı odağı ile görüldü. Bu anlayış tamamen terkedilmiş olmamakla brilikte, asıl etkisini iş modellerinin mimarisinde ve kurum içi inovasyon tartışmalarında gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

 Organizasyon bakış açısı ile yaklaştığımızda, geleceğin güçlü işletmeleri; insan sermayesi bileşeni olarak çoklu kuşak yönetimine imkan verecek, esneklik ve farklılığı(diversity management) yönetecek bir kurum içi girişimcilik, kurum içi inovasyon ve doğru teknoloji-doğru süreç ilişkilendirmesi zemini üzerine şekillenmek durumunda olacaklar.

İşletmenin bu iki yönlü alt süreçten oluşan dijitalleşme ya da dijital dönüşüm dediğimiz süreçte başarılı olması adına digital distruption olgusunu da iyi algılaması ve iş dünyasında değişen bir unsur olarak doğru stratejiler ile ilişkilendirmesi gerekiyor.

İşletme, ister üretim ister hizmet, hangi alanda olursa olsun gün gittikçe farklılaşan müşteri beklentileri,yeni müşteri deneyim arayışları ve bu beklentilerin ‘'organik'' olarak da farklılaştırdığı-bazen işletmenin bunun bilincinde olduğu bazen de olmadığı-farklılaşan iş modelleri doğrultusunda kendini yeniden şekillendirmek durumunda.

İşletme açısından, faaliyet gösterdiği alan ne olursa olsun, dijital eko sistemlerin yoğun olduğu, organizasyonel yapısının bununla doğru eşleştiği bir yapıyıa gidiş, bu dijital dönüşümün önemli bir parçası haline geliyor.

 

Digital disruption, işletmenin doğru ürün yönetimi yapmasını ve hangi hybrid ürün grupları ile gelirlerini genişletmesi gerektiğine ilişkin önemli haritalardan bir tanesini de ifade ediyor. Bunda başarılı olabilmek için  dijital ve dolayısı ile organizasyonel çeviklik kritik, aynı zamanda etkin eko sistem ve partner yönetimi yine kritik birer faktör haline gelmekte.  Organizasyon ilkeleri açısından bakarsak;bir yandan dijitalleşme ile ilgili projeler ve bu projeleri destekleyen metodolojiler işletme içerisinde gerçekleşirken, aynı zamanda organizasyon ilkelerine uygun olarak da organizasyonel gelişim ile ilgili diğer çalışmalar da devam etmek durumunda.

Digital disruption, özellikle finansal servisler alanında etkili. Elbette sadece bankacılık ya da finansal servisler ile sınırlı bir alan değil elbette,ama özellikle bankacılık alanında yeni ürünler,yeni açılımlar,yeni kanallar,yeni süreçler ,özellikle ‘'yeni müşteriler'' ve ‘'değişen müşteri algı ve talepleri'' digital disruption'ın etkisini daha da yüzüstünde gösterdiği tartışılmakta,yazılmakta.

Digital disruption'ı nötralize etmek ve işletmenin kurumsal performansını artırıcı bir faktör olarak kullanabilmek için, işletmenin organizasyonel tasarımı açısından bakarsak, işletmenin daha agile yani çevik bir organizasyon modelini doğru kendi kendisini kaydırması gerektiğini düşünüyorum. Organizasyonel çeviklik, işletmenin pazardaki hızlı,inovatif değişimler karşısında işletmenin hazırlıklı olmasını, hızlı değişmesini,adapte olmasını sağlayan bir organizasyonel anlayış. Digital disruption açısından, iş modelleri arası doğru stratejilerin belirlenmesi,bu stratejilerin hedefler, ürün-hizmet tasarımı süreçleri ile ilişkilendirilmesi kritik ve önemli. Öyle bir dijital dönüşüm stratejisi olmalı ki bu strateji;

·         Müşteri bekletileri ile harmonize olacak,

·         Müşteriler için yeni değer üretecek,

·         Dijital dönüşüm sürecinin bir çıktısı olarak  işletm açısından yeni gelirleri ortaya koyacak.

Digital disruption, geleneksel iş modeli ile daha inovatif,dijital dönüşümün gerektirdiği iş modeli arasındaki bir döngüye de işaret etmesi itibarı ile dijital çeviklik, digital disruption açısından da kritik bir konu.

Daha yalın-daha lean, inovasyonun daha hızlı buna karşılık daha az risk ile bu kurum içi girişimcilik ve kurumsal inovasyon süreçlerinde başarının yolunu açacak organizasyonel ve de dijital çevikliği barındıran bir organizasyon yapısından bahsetmek bu nedenle kritik ve önemli.

Dijital dönüşüm, dijital çözümleri gerektiriyor. Dijital çözümler ise dijital çeviklik ile ilişkilendirilirse, işletme öğrenen bir organizasyon olabilme kapasitesini güçlendirebiliyor. Analitik,Connected olma, Dijital Pazarlama,UX/CX, Cloud/Infrastructure,IOT,Big-Data vb. birçok günümüzde dijitalleşme ile ilgili konunun özünde aslında dijital çeviklik yatıyor.

Dijital Çeviklik;

·         Süreç

·         Metodoloji

·         Organizasyonel Yapı

·         İletişim ve İşbirliği(İç-Dış)

·         Müşteri Insight-İçgörüleri

·         Kurum Kültürü ve Mindsetler açısından değerlendirilmesi gereken bir olgu.

Dijital Çeviklik sayesinde;

·         Fikirden ürüne giden yolda konseptten pazara ürün olarak daha proaktif,asertif süreçler ile geliştirme

·         Kurum içi girişimcilik ve inovasyon için gerekli Liderlik,Kurum İklimi ve Kurum Kültürünün Oluşturulması

·         ‘'Müşteri deneyimlerini'' daha doğru kanallardan,daha etkin ve verimli algılama,anlama,yönetme ve hatta şekillendirme

söz konusu olabilmekte.

İşletmenin organizasyonel çeviklik ve dijital çevikliğinin belli  yeterlilik   boyutlarının da digital disruption noktasında ilişkilendirilmesinde kritik olduğunu söylemek mümkün. Bunlar özetle şu şekilde sıralanabilir:

·         Yalın Ürün Geliştirme

·         Tasarım Odaklı Düşünme

·         Lean Startup

·         Yüksek Performanslı Takımlar Oluşturma

·         Değişim Yönetimi

·         Big-Data- aslında ‘'doğru data''

·         Müşteri Odaklı Hizmet Tasarımı

·         Adapte Olan Bir Liderlik Modeli

Her biri iş modellerinin dönüştürülmesinde,etkin dijital dönüşüm stratejisinin birer yeterlilik alanı, trendi,unsuru-adına ne derseniz deyin-puzzle'ın birer parçası olarak önem teşkil ediyorlar.

Dijital Disruption'ı yönetebilmek adına, dijital çevikliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu önem, kendisini işletme ortamında şu ana hamle alanlarında hissettiriyor:

·         Yanlış iş kararlarına,projelere,uygulamalara neden olan yetersiz müşteri içgörüleri var mı yok mu?

·         Organizasyonun daha yalın,daha esnek, daha öğrenen organizasyon olabilme ve bunu sunduğu ürün/hizmetlere yansıtması adına süreçler arası engeller,darboğazlar var mı yok mu?

·         Müşteri memnuniyetini düşüren, müşteri deneyimlerini olumsuz yönde etkileyen karmaşık süreçleri doğru tanımlayabiliyor muyuz?

·         Data ve analitik hangi süreçlerde gelişmiş karar-verme ve etkin süreç uygulamaları için real-time, veri-odaklı içgörüleri, işletmemize sağlayabilir?

·         Müşteri memnuniyetini ve müşteri ile ile ilgili KPI'ları optimize etmeye yardımcı olacak fırsatları keşfetme,öngörme ve tanımlamayı işletme takımlarına sağlayacak  ‘'360 Derece Müşteri Bakışı'' nasıl gerçekleştirilebilir? Ne gibi yönetsel, organizasyonel kararlar alınabilir?

·         Yapay Zeka, IOT,Robotik vb. gelişmeler, sadece bir heves olarak değil, sürdürülebilir şekilde işletme etkinlik,verimlilik ve genel olarak kurumsal performansını nasıl olumlu yönde etkileyebilir?

 

 

                                                                                         

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Raporlama ve İK Analitiği Projesi-Enerji Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Ücret Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Yetkinlik Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ''Çevik Öğrenme(Agility) ve Digital HR'' Webinar
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  16 Saatlik İK Analitiği Uzmanlık Programı Tamamlandı,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Turkcell Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri-BAUSEM-5 Grup
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi,Azerbaycan Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, CMC Akademi '' Yeni Normalde Müşteri Deneyimi''
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi Modül 2, Azerbaycan
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Mart 2021)
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  APS Giyim Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi-27,28.02.2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi Modül 3, Azerbaycan,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜMSAŞ Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi, Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Dünyada 4 Teknoloji Trendine Bakış Konuşması
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Webinar, 22.02.2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  TEMSA İş Makineleri Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi-18,19 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Online Eğitim-15,16 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz ile İK Analitiği Eğitimi-13,14 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği ''YK'da Dijital Dönüşüm Stratejileri'' Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İSO Akademi İK 2.0 Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB Blockchain Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  AKİB Akıllı Tarım Eğitimi-05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Blockchain ve Kriptopara Eğitimi-04,05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi-Azerbaycan(Ocak 2021)
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Eureko Sigorta, OVM Enerji ve Bilin Yöneticileri ile İK Analitiği Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Dijital Dönüşüm Trendleri Webinar-İstanbul,Viyana,New York
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi Eğitimi Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Sertifika Programı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Yılı Dijital Dönüşüm Trendleri Webinarımız
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  14 Saatlik Online İK Analitiği Uzmanlık Programı Başladı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  EİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,ETÜ ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Eskişehir Teknik Üniversitesi ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  AKİB Dijital Dönüşüm Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Online Programı-Azerbaycan
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mobil Teknoloji Trendleri Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İTO BTM Büyük Veri ve Yapay Zeka Eğitimi-Eylül 2020
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,hurriyet.com.tr röportajı(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi(İSO Akademi) İK ve İşe Alım 2.0 Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Sertifika Programı Azerbaycan (Kasım 2020)
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talk'u Modere Etti
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  IOT ve Yapay Zeka 101 Online Eğitimi, Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan Dijital İK ve İK Analitiği Semineri
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Online Eğitimi,Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Dijital Çeviklik Eğitimi-Azerbaycan
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü Digital HR ve İK Analitiği Konuşması
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,BAUSEM Blockchain ve Kripto Para Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talks
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İSO Akademi Dijital Dönüşüm Mini MBA'de
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing ve Çalışan Deneyimi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Aksigorta ile Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Hizmet Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  PERYÖN Akademi Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Temmuz Dönemi Online İK Analitiği Programı-25,26 Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Alternatifbank İK Ekibi ile Dijital İK Eğitimi(BAUSEM)-25,26 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,PERYÖN Dijital Akademi'de...
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal PERYÖN Akademi Yapay Zeka ve Veri Online Semineri-Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık Programı 27,28 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  CENAL Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  LC Waikiki Akademi Çalışanları ile ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Eğitimi-9,10 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Yeni Normal ve İş Dünyası Webinar Dr. Umut Köksal, Temmuz 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Programı Haziran 2020 dönemi başlıyor...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Florya Koleji''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Canlı Yayın-9 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Instagram Canlı Yayın
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Liderler'' Webinar Serisinde...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Post-Covid 19 ve İKY Webinar(Haziran 2020)
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Kariyer Konuşmaları Yerel ve Ulusal Basın Yansımaları
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Cüneyt Ekmen Meslek ve Teknik Lisesi Online Kariyer Günü Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Data ve Yapay Zeka'da Covid-19 Sonrası Dönem Webinar(18.05.2020)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe KVKK Eğitimi-16 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Covid-19 Sonrası Veri ve Yapay Zeka Konuşması(GYİAD)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Mersin Üniversitesi Online Kariyer Sohbeti Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing Online Eğitimi,9 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü-Azerbaycan ''İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı''
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık EğitimProgramımız Başladı....
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka-Azerbaycan Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Online Eğitimi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal-BAUSEM
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Online Eğitimi-MB Kariyer Merkezi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Covid-19 Pandemi Süreci ve Dijital İK Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Çalışan Deneyimi webinar :12.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Eğitimi-10.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online Dijital Dönüşüm Programı:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Online Semineri:08.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Çalışan Deneyimi Oluşturmak Meet-Up
  NİSAN 2020readmore
 • Eğitim Programları