Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Digital Disruption-Dijital Dönüşüm ve Dijital Çeviklik

          Digital Disruption'ı Yönetmek için Organizasyonel ve Dijital Çeviklik

                                                     Dr.Umut KÖKSAL

                                               UK Danışmanlık  Kurucu

Digital Disruption Nedir? Disruption, Türkçe kelime karşılığı itibarı ile baktığınızda karmaşa,bozulma,dalgalanma gibi anlamlara geliyor. Farklı yazılarda dijital karmaşa,dijital bozulma,dijital dalgalanma gibi çevirilerine rastlıyorum. Ama ben bu yazımda orijinal hali ile digital disruption olarak kullanacağım. Yazıda digital disruption konusuna teknoloji , inovasyon odaklı bakıştan ziyade, organizasyon,organizasyonel tasarıma etkisi açısından bakıyor olacağım.

Digital disruption, ilk kulağa söylendiğinde disruption kelimesinin Türkçe karşılığı nedeni ile sanki sadece olumsuz, işletmenin vizyonu doğrultusunda belirlediği strateji, hedeflerine ulaşması için birer çakıltaşı, engel gibi algılanıyorsa  da kavramı birkaç yönden değerlendirmekte kanaatimce fayda var.

Dijital dönüşüm, bir proses yani bir süreç. Her süreçte olduğu gibi sürecin girdileri var, sürecin girdilerinin çıktılara dönüşmesi için bir çevre/ortam var, bu dönüşümü gerçekleştirecek üretim araçları/teknolojiler var ve sürecin ürünü yani dönüşümün kendisi var. Bu süreç, teknolojik yönü ile ve organizasyonel yönü ile değerlendirilmesi gereken bir süreç

Teknoloji boyutu ile bakıldığında, iş dünyası denen oyun alanının kurallarının dijital teknolojiler ile değişmesi durumundan öncelikli olarak bahsetmek gerekiyor. Oyunun oynanış şekli, oyunun sahası ve en önemlisi oyunu güzelleştiren ‘'iş modelleri'' yeniden yapılanıyor, adeta reforme oluyor. Teknoloji, işletme ve yönetim açısından uzun süre;kaynak verimliliğini artıran, etkin maliyet yönetimini mümkün kılan bir ana unsur bakış açısı sınırlı odağı ile görüldü. Bu anlayış tamamen terkedilmiş olmamakla brilikte, asıl etkisini iş modellerinin mimarisinde ve kurum içi inovasyon tartışmalarında gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

 Organizasyon bakış açısı ile yaklaştığımızda, geleceğin güçlü işletmeleri; insan sermayesi bileşeni olarak çoklu kuşak yönetimine imkan verecek, esneklik ve farklılığı(diversity management) yönetecek bir kurum içi girişimcilik, kurum içi inovasyon ve doğru teknoloji-doğru süreç ilişkilendirmesi zemini üzerine şekillenmek durumunda olacaklar.

İşletmenin bu iki yönlü alt süreçten oluşan dijitalleşme ya da dijital dönüşüm dediğimiz süreçte başarılı olması adına digital distruption olgusunu da iyi algılaması ve iş dünyasında değişen bir unsur olarak doğru stratejiler ile ilişkilendirmesi gerekiyor.

İşletme, ister üretim ister hizmet, hangi alanda olursa olsun gün gittikçe farklılaşan müşteri beklentileri,yeni müşteri deneyim arayışları ve bu beklentilerin ‘'organik'' olarak da farklılaştırdığı-bazen işletmenin bunun bilincinde olduğu bazen de olmadığı-farklılaşan iş modelleri doğrultusunda kendini yeniden şekillendirmek durumunda.

İşletme açısından, faaliyet gösterdiği alan ne olursa olsun, dijital eko sistemlerin yoğun olduğu, organizasyonel yapısının bununla doğru eşleştiği bir yapıyıa gidiş, bu dijital dönüşümün önemli bir parçası haline geliyor.

 

Digital disruption, işletmenin doğru ürün yönetimi yapmasını ve hangi hybrid ürün grupları ile gelirlerini genişletmesi gerektiğine ilişkin önemli haritalardan bir tanesini de ifade ediyor. Bunda başarılı olabilmek için  dijital ve dolayısı ile organizasyonel çeviklik kritik, aynı zamanda etkin eko sistem ve partner yönetimi yine kritik birer faktör haline gelmekte.  Organizasyon ilkeleri açısından bakarsak;bir yandan dijitalleşme ile ilgili projeler ve bu projeleri destekleyen metodolojiler işletme içerisinde gerçekleşirken, aynı zamanda organizasyon ilkelerine uygun olarak da organizasyonel gelişim ile ilgili diğer çalışmalar da devam etmek durumunda.

Digital disruption, özellikle finansal servisler alanında etkili. Elbette sadece bankacılık ya da finansal servisler ile sınırlı bir alan değil elbette,ama özellikle bankacılık alanında yeni ürünler,yeni açılımlar,yeni kanallar,yeni süreçler ,özellikle ‘'yeni müşteriler'' ve ‘'değişen müşteri algı ve talepleri'' digital disruption'ın etkisini daha da yüzüstünde gösterdiği tartışılmakta,yazılmakta.

Digital disruption'ı nötralize etmek ve işletmenin kurumsal performansını artırıcı bir faktör olarak kullanabilmek için, işletmenin organizasyonel tasarımı açısından bakarsak, işletmenin daha agile yani çevik bir organizasyon modelini doğru kendi kendisini kaydırması gerektiğini düşünüyorum. Organizasyonel çeviklik, işletmenin pazardaki hızlı,inovatif değişimler karşısında işletmenin hazırlıklı olmasını, hızlı değişmesini,adapte olmasını sağlayan bir organizasyonel anlayış. Digital disruption açısından, iş modelleri arası doğru stratejilerin belirlenmesi,bu stratejilerin hedefler, ürün-hizmet tasarımı süreçleri ile ilişkilendirilmesi kritik ve önemli. Öyle bir dijital dönüşüm stratejisi olmalı ki bu strateji;

·         Müşteri bekletileri ile harmonize olacak,

·         Müşteriler için yeni değer üretecek,

·         Dijital dönüşüm sürecinin bir çıktısı olarak  işletm açısından yeni gelirleri ortaya koyacak.

Digital disruption, geleneksel iş modeli ile daha inovatif,dijital dönüşümün gerektirdiği iş modeli arasındaki bir döngüye de işaret etmesi itibarı ile dijital çeviklik, digital disruption açısından da kritik bir konu.

Daha yalın-daha lean, inovasyonun daha hızlı buna karşılık daha az risk ile bu kurum içi girişimcilik ve kurumsal inovasyon süreçlerinde başarının yolunu açacak organizasyonel ve de dijital çevikliği barındıran bir organizasyon yapısından bahsetmek bu nedenle kritik ve önemli.

Dijital dönüşüm, dijital çözümleri gerektiriyor. Dijital çözümler ise dijital çeviklik ile ilişkilendirilirse, işletme öğrenen bir organizasyon olabilme kapasitesini güçlendirebiliyor. Analitik,Connected olma, Dijital Pazarlama,UX/CX, Cloud/Infrastructure,IOT,Big-Data vb. birçok günümüzde dijitalleşme ile ilgili konunun özünde aslında dijital çeviklik yatıyor.

Dijital Çeviklik;

·         Süreç

·         Metodoloji

·         Organizasyonel Yapı

·         İletişim ve İşbirliği(İç-Dış)

·         Müşteri Insight-İçgörüleri

·         Kurum Kültürü ve Mindsetler açısından değerlendirilmesi gereken bir olgu.

Dijital Çeviklik sayesinde;

·         Fikirden ürüne giden yolda konseptten pazara ürün olarak daha proaktif,asertif süreçler ile geliştirme

·         Kurum içi girişimcilik ve inovasyon için gerekli Liderlik,Kurum İklimi ve Kurum Kültürünün Oluşturulması

·         ‘'Müşteri deneyimlerini'' daha doğru kanallardan,daha etkin ve verimli algılama,anlama,yönetme ve hatta şekillendirme

söz konusu olabilmekte.

İşletmenin organizasyonel çeviklik ve dijital çevikliğinin belli  yeterlilik   boyutlarının da digital disruption noktasında ilişkilendirilmesinde kritik olduğunu söylemek mümkün. Bunlar özetle şu şekilde sıralanabilir:

·         Yalın Ürün Geliştirme

·         Tasarım Odaklı Düşünme

·         Lean Startup

·         Yüksek Performanslı Takımlar Oluşturma

·         Değişim Yönetimi

·         Big-Data- aslında ‘'doğru data''

·         Müşteri Odaklı Hizmet Tasarımı

·         Adapte Olan Bir Liderlik Modeli

Her biri iş modellerinin dönüştürülmesinde,etkin dijital dönüşüm stratejisinin birer yeterlilik alanı, trendi,unsuru-adına ne derseniz deyin-puzzle'ın birer parçası olarak önem teşkil ediyorlar.

Dijital Disruption'ı yönetebilmek adına, dijital çevikliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu önem, kendisini işletme ortamında şu ana hamle alanlarında hissettiriyor:

·         Yanlış iş kararlarına,projelere,uygulamalara neden olan yetersiz müşteri içgörüleri var mı yok mu?

·         Organizasyonun daha yalın,daha esnek, daha öğrenen organizasyon olabilme ve bunu sunduğu ürün/hizmetlere yansıtması adına süreçler arası engeller,darboğazlar var mı yok mu?

·         Müşteri memnuniyetini düşüren, müşteri deneyimlerini olumsuz yönde etkileyen karmaşık süreçleri doğru tanımlayabiliyor muyuz?

·         Data ve analitik hangi süreçlerde gelişmiş karar-verme ve etkin süreç uygulamaları için real-time, veri-odaklı içgörüleri, işletmemize sağlayabilir?

·         Müşteri memnuniyetini ve müşteri ile ile ilgili KPI'ları optimize etmeye yardımcı olacak fırsatları keşfetme,öngörme ve tanımlamayı işletme takımlarına sağlayacak  ‘'360 Derece Müşteri Bakışı'' nasıl gerçekleştirilebilir? Ne gibi yönetsel, organizasyonel kararlar alınabilir?

·         Yapay Zeka, IOT,Robotik vb. gelişmeler, sadece bir heves olarak değil, sürdürülebilir şekilde işletme etkinlik,verimlilik ve genel olarak kurumsal performansını nasıl olumlu yönde etkileyebilir?

 

 

                                                                                         

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK'da İş Zekası Online Eğitimi( Bologna, İtalya)-1 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Teknolojileri ve İK Analitiği Webinar,Budapeşte,Macaristan.
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,AKİB "Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme" Webinar
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği Webinar(Belgrad-SIRBİSTAN)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) İK Analitiği Webinar, 24.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) Dijital Yetenek Yönetimi Webinar-17.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL AKİB "İhracatta Metaverse ve Blockchain" Webinar (15.06.2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  "Üretimde Robotik Proses Otomasyonu ve Hiper Otomasyon" Webinarı
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-EKSİM HOLDİNG "Teknoloji Trendleri" Eğitimi
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Röportaj "IoB ve Müşteri Deneyimi", Mart 2022
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka Uygulamaları", Dr. Umut Köksal, webinar, İtalya-Bologna(4 Haziran 2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Teknik Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışma ve Rapor Sunumu
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Vizyon TV Programı" İş Dünyası ve Yapay Zeka"
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan "Çevik İK Kampı", 21-22 Mayıs 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü "Metaverse ve Uluslararası İlişkiler" Konuşması
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası Konuşması,28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Üniversite TV Meslek Gündemi TV Programı, 28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  KOBİ-Gıda Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası" Konuşması,28 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Süreçlerinde Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi,Belgrad,18 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Bilişim Çalışanları ile "Robotik Proses Otomasyonu" Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Sigorta Çalışanları ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Agile HR'' Webinar,Bakü
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da RPA Eğitimi"(Azerbaycan,Bakü,26-27 Şubat 2022)
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM "Blockchain ve Kripto Para Eğitimi"
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  Gaziantep Ticaret Odası "Blockchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Çalışanları ile RPA Uygulamaları Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  RPA Uygulamaları Eğitimi(BAUSEM), 05 Mart 2022-13 Mart 2022
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA Eğitimi(21,22,23 Ocak 2022, 18 saat)
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  HISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile ''Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma" Eğitimi
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK'da Robotic Process Automation Training,Azerbaycan
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, 2022 Yılı İK Trendleri Webinarı,Azerbaycan
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Azerbaycan"2022 Yılı İK Trendleri" Webinarı
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL RPA(Robotik Proses Otomasyonu) Eğitimi, BAUSEM, OCAK 2022
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Blokchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İSO Akademi İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi, Azerbaycan(Aralık 2021)
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Turkcell ''Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Trendleri'' Eğitimi (BAUSEM)
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İstanbul Sanayi Odası Akademi(İSO Akademi) Aile Şirketlerinde İKY Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı, Azerbaycan,Dr.Umut Köksal
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA(Robotik Proses Otomasyonu) Eğitimi,Dr.Umut KÖKSAL
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Innova Bilişim ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Dr.Umut KÖKSAL
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Kuveyt Türk Bankası ''Dijital Dönüşüm Trendleri Eğitimleri"-Kasım 2021
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Uygulamalı Robotik Süreç Otomasyonu Eğitimi-Finans Sektörü Müşterimiz(Kasım 2021)
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Robotik Süreç Otomasyonu Hazırlık Danışmanlığı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz(Kasım 2021)
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Robotik Süreç Otomasyonu Hazırlık Danışmanlığı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz(Ekim 2021)
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''İK'da Dijital Dönüşüm'' Eğitimi-27.10.2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Türk Ekonomi Bankası ile ''Bankacılıkta Teknolojik Trendler'' Eğitimi-MT
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''Dijital Dönüşümün Temelleri Eğitimi''-13.10.2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Türk Ekonomi Bankası ile ''Bankacılıkta Teknolojik Trendler'' Eğitimi-Ekim 2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dünya Gazetesi Röportajı-Dijitalleşme
  EYLÜL 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK'da Yeni Teknolojiler Webinarı,Azerbaycan,Eylül 2021
  EYLÜL 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Yapay Zeka, RPA Konuşması-Azerbaycan,Eylül 2021
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Polifarma Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi-29.08.2021
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Webinar, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''İş Dünyası ve Yapay Zeka'' Webinar
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Kale Air-Dijital Dönüşüm Trendleri Eğitimi
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Avrupa'nın en kapsamlı İK Metrikleri ve İK Analitiği Sertifika Programını Tamamladık.
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Programı-Azerbaycan,Türkiye,Macaristan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı,Azerbaycan(3,4,10,11,18,25 Temmuz 2021)
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi-Belgrad,Sırbistan(7,8,9,10 Temmuz 2021)
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çeviklik(Agility) ve İK'da Çeviklik(HR Agility) Eğitimi-Bakü,Azerbaycan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal HR Business Partner Master Class, Bakü,Azerbaycan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ARD24 Televizyonu''Dijital İK ve Yapay Zeka'' Röportajı
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ''Dijital Dönüşüm'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Quatar Fund for Deveopment,Getham ''Dijital Dönüşüm'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi (İSO Akademi) İK 2.0 Eğitimi -Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  Uygulamalı İK Analitiği Programı(8,9 Mayıs 2021)
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0 Eğitimi''-Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''KOBİLER için Süreç Yönetimi ve Kalite'' Eğitimi-Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Nisan 2021 Eğitimi Modül 3
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB İş Dünyasında Yeni Normal ve Yapay Zeka Eğitimi
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi-Modül 3: Eğitim&Gelişim'de AR,VR Uygulamaları(Azerbaycan)
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  İSTANBUL SANAYİ ODASI(İSO) ''Dijital Dönüşüm Eğitimi''-Dr.Umut KÖKSAL
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  UEDAŞ Eğitim Yöneticileri ile ''Eğitimde ROI Hesaplamaları'' Eğitimi
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''KOBİLER için İK ve Kurumsallaşma'' Eğitimi -Dr.Umut KÖKSAL
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Raporlama ve İK Analitiği Projesi-Enerji Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Ücret Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Yetkinlik Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ''Çevik Öğrenme(Agility) ve Digital HR'' Webinar
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  16 Saatlik İK Analitiği Uzmanlık Programı Tamamlandı,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Turkcell Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri-BAUSEM-5 Grup
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi,Azerbaycan Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, CMC Akademi '' Yeni Normalde Müşteri Deneyimi''
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi Modül 2, Azerbaycan
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Mart 2021)
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  APS Giyim Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi-27,28.02.2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi Modül 3, Azerbaycan,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜMSAŞ Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi, Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Dünyada 4 Teknoloji Trendine Bakış Konuşması
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Webinar, 22.02.2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  TEMSA İş Makineleri Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi-18,19 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Online Eğitim-15,16 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz ile İK Analitiği Eğitimi-13,14 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği ''YK'da Dijital Dönüşüm Stratejileri'' Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İSO Akademi İK 2.0 Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • Eğitim Programları