Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Design Thinking ve İK

                                                                Tasarım Odaklı Düşünme ve İK Bölümü  

                                                                       

​                                                                                    Dr.Umut KÖKSAL

​                                                                                     

 

Son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi,bir diğer ifade ile Design Thinking.

Tasarım Odaklı Düşünmeyi, başta iş dünyası olmak üzere tüm alanlara uygulayabileceğimiz bir metodoloji,prensip olarak değerlendirmek ve sınırlandırmamak gerektiğini düşünüyorum.

Tasarım Odaklı Düşünme, temelde: empatinin kurulması, tanımlama,fikirleştirme,prototip ve test etme aşamalarından oluşan bir süreç.  Bireyin ve/veya grupların, sınırlarından uzaklaşmasını,daha inovatif-yaratıcı fikirler geliştirmesinin de önünü açan bir süreç olarak değerlendirilebilir.

İşletme açısından bakarsak, işletmenin iş süreçlerine ilişkin olarak,tasarım odaklı düşünmenin kullanılması,iş süreçlerinin daha inovatif çıktılara yönlenmesini,işletmeyi daha insan odaklı ve  gerçek anlamda ‘'öğrenen organizasyon'' olabilme ruhunu ortaya koyması açısından kritik ve önemli.

Tasarım Odaklı Düşünme, bir metodoloji olarak, işletme içerisindeki takımlar açısından da bir problem çözme ve hamle yapma alanı.  İşletmenin performansı açısından, işletmedeki süreç sahiplerinin tüm işletme süreç ve süreç çıktılarına bütünsel bakabilmesi kritik ve önemli.

Bir başka nokta, tasarım odaklı düşünme-inovasyon ilişkisi. İnovasyon, çoğunlukla sadece teknoloji olarak tanımlanıyor,anlamlandırılıyor. Halbuki inovasyonun süreçsel yani prosessel bir kritik yönü var.  Tasarım odaklı düşünmenin bir problem çözme,fikir geliştirme alanı olarak değerlendirilmesi sayesinde işletmenin süreçlerine daha inovatif bakması gibi kimi zaman arka planda kalan bir yönü de daha altı çizili şekilde ortaya koyma imkanı var.

Tasarım odaklı düşünme, bütünsel ve insanı odağına alan bir anlayış ile mekanizmalarını işletiyor.  Bu nedenle çoğunlukla tasarım odaklı düşünme eğitimleri, müşteri ilişkileri yönetimi,pazarlama,satış gibi alanlar için ön plana çıksa da, bir işletme süreci olarak İnsan Kaynakları Yönetimi, belki de Tasarım Odaklı Düşünme'nin en rahatlıkla kullanılabileceği,en fazla ihtiyaç duyulabilecek noktalardan bir tanesi.

HR Marketing :İnsan Kaynaklarına Pazarlama Dokunuşu kitabımı okuyan ya da bu alandaki çalışmalarımı takip eden insan kaynakları profesyonellerinin yakından bildiği üzere, odaklandığım alanlardan bir tanesi işletmelerin insan kaynakları bölümlerinin iç ve dış ik pazarlamalarını etkin şekilde yapabilmeleri için aynı bir marketing yani pazarlama birimi ile hareket etmeleri ve buna uygun olarak da belli teknikler kullanmaları. Tasarım odaklı düşünme, ilk baştan söyleyeyim, ciddi ölçüde HR Marketing için de faydalı olan ve işletmenin insan kaynakları bölümüne,olaylara daha bütünsel, daha insan odaklı ve bir metodoloji ile problem çözme-fikir geliştirme artısı katan bir metodoloji olarak değerlendirilebilir.

Tasarım Odaklı Düşünme ilkelerinden faydalanarak, insan kaynakları bölümü her zaman karşı karşıya olduğu önemli bir konu ile de daha stratejik yüzleşme şansını elde edebilir: ‘'Çalışan yani iç müşteri memnuniyetini nasıl sağlar ve bunu nasıl sürdürülebilir kılarım?''.

 İşletmenin insan kaynakları bölümü, çalışanlarını yani iç müşterilerini doğru analiz etmek, iç müşterilerine doğru değer teklifleri sunmak,iç müşteri yolculuğunu detaylandırmak ve iç müşteri memnuniyetine yönelik inovatif proje,fikirlerin geliştirilmesi adına prototipler oluşturup bu fikirlerin iş ortamında uygulanabilir,somut projeler,uygulamalar olmasını sağlamak yoluna gidebilirler.

Bunu somut bir örnek ile açıklamak gerekirse, işletmelerin insan kaynakları bölümleri yeni bir sistem kurmak ya da mevcut sistemlerini güncellemek durumunda olduklarında-örneğin yeni bir performans yönetim sistemi, güncel bir temel ücret sistemi tasarımı vb.-bu çalışmaların devreye alınmasında zorluklar yaşayabiliyorlar. Bu zorlukların kimisi, etkin ihtiyaç analizi, iç müşterinin yeterince insan kaynakları bölümü tarafından doğru algılannmamasından kaynaklanırken, kimisi de bu çalışmaların doğru projelendirilmemesi,projenin iç iletişim planının doğru yapılamamasından kaynaklanıyor.

İşte Tasarım Odaklı Düşünme, bence bir nevi bir ön hazırlık,bir tedbir olarak da daha etkin hazırlık, daha insan odaklı bir ik projesi tasarımı yapabilmenin de önünü açıyor.

Bir diğer ifade ile, insan kaynakları bölümü, Tasarım Odaklı Düşünmeyi temel bir düstur olarak ele alıp:

·         Keşfetme: Çabalarına sağlam bir dayanak oluşturma

·         HR Marketing açısından da kritik olan ve aynı zamanda kendi KPI'ları açısından da kritik olan başta üst yönetim ve tüm diğer iç müşterileri ile potansiyel iç müşterileri yani işe alım sürecindeki adayların gereksinimlerini algılayıp alternatif çözümler geliştirebilme

·         İnsan kaynakları süreçleri ile ilgili olarak deneyimleme, deneyimlemeler ve fikirler doğrultusunda  aynı bir ürünün tasarımı ve geliştirilmesinde olduğu gibi ‘'proje/fikir prototipleri'' tasarlama ve bunu doğru iç iletişim ile hem ik hem de ik'nın yoğun iş ilişkilerinde olduğu ve ‘'önceliklendirdiği organizasyon birimleri ‘' istişare amaçlı paylaşma

·         İstişareler, etkin iç iletişim ve ilişki yönetimi ile tasarımı yapılan bu ‘'ik bölümü proje,fikir prototiplerine'' diğer ‘'öncelikli iç müşterilerden'' yapıcı geri-bildirimleri alma

·         Bu bakış açısını insan kaynakları bölümü olarak temel prensip olarak, süreci sürekli geliştirme,bu süreci yukarıdaki adımlarda işletirken de görsel anımsatıcılardan,görsel öğelerden yararlanma yoluna gidebilir.

 

Öte yandan yukarıdakilere  ek olarak;

·         insan odaklı inovasyon,

·         kurum içi çalışma ilişkilerinin kalitesinin artırılması,

·         eğitim etkinliğinin artırılması,

·         öğrenme motivasyonun artırılması,

·          işletmede yeni başlayan çalışanların işletmeye oryantasyonlarının artırılması ve sosyalizasyon sürecinin verimliliği gibi daha birçok sayabileceğimiz noktalarda, tasarım odaklı düşünmenin insan kaynakları bölümlerine, her zaman başvurabilecekleri bir metodoloji olarak  rehber teşkil ettiğini düşünüyorum.

İnsan Kaynakları bölüm yöneticileri ve çalışanlarının tasarım odaklı düşünme metodolojisini hazmetmeleri için, herşeyden önce olaya bir tasarımcı gözü ile yaklaşıyor olmaları gerekiyor. Aynı bir ürün tasarımcısının tasarım planlaması,uygulaması ve gözden geçirmeler yapması gibi,insan kaynakları süreçlerinin verimliliğini ve daha önemlisi etkinliğini yani her bir işletme içi devreye aldıkları ya da güncelledikleri insan kaynakları uygulamasının amaçara ulaşma derecesini güvence altına alabilme adına tasarımcının içsel motivasyon ve düşünme tarzı ile içselleştirerek hayata geçirmeleri gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

               

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  Azerbaycan Agile HR(Çevik İK) Kampı
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Doğan Holding Dijital İK Eğitimi(BMI)
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetimi ve OKR Eğitimi
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan İK Trendleri Webinarı
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan "İK Analitiği" Eğitimi
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK ve İşveren Markası Webinar(Nisan 2023)
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK'da Çeviklik ve Resilience Webinar
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital İK ve İşveren Markası Semineri
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal İK Analitiği Online Eğitimi(27 Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI Sertifika Programı-Dijital İK Modülü(Dr.Umut Köksal)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Analitiği Online Eğitimi(Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Genel Havacılık İç Eğitmenlik Sistemi Online Eğitimi(ABD)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Hedef Odaklı Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi,Konya
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI-Kumport Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi(9 Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI CHRO PROGRAMI-İK Analitiği,Stratejik Planlama ve OKR Modül Eğitimi(5 Mart 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Finans ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Veri Analitiği Eğitimi, Dr.Umut Köksal
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi(11 Mart 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Veri Görselleştirme ve Veri Hikayeciliği Online Eğitimi Tamamlandı-10 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Perakende Sektörü Katılımcıları ile Hedef Haritalama Eğitimi Tamamlandı-12 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Resilience(Psikolojik Dayanıklılık) Eğitimi Tamamlandı-2 Şubat 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Hedef Haritalama Eğitimi Tamamlandı-25 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Bankacılık Sektöründe Veri Hikayeleştirme ve Görselleştirme Eğitimi- 28 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektöründe Veri Hikayeleştirme ve Görselleştirme Eğitimi-2 Şubat 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi(25 Şubat 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Madencilik Sektöründe Hedef Haritalama(Goal Mapping) Eğitimi-16 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi Dr.Umut Köksal(03.02.2023)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal Üretimde Veri Analitiği ve Yapay Zeka Eğitimi(Sırbistan)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK Teknolojileri Webinarı Arnavutluk
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal 2023 Yılı İK Teknoloji Trendleri Webinar(Arnavutluk)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut KÖKSAL 2023 İK Trendleri Webinar(Azerbaycan)
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  BMI İK Uzmanlık Programı-Performans Yönetimi Eğitimi
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  İKY'de Robotik Proses Otomasyonu(RPA) Eğitimi-Macaristan
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  Nurol Makina "Üretimde İşbaşı Koçluğu" Eğitimi-9,10 Aralık 2022
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  ÇEİS-BMI "Veri Yönetimi Farkındalığı Eğitimi",Dr.Umut KÖKSAL
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  Digitürk -BMI "Dijital Çağda Liderlik" Eğitimi" (Dr.Umut Köksal)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi (Azerbaycan İK Uzmanlık Programı),Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretimde Yapay Zeka ve Robotik Proses Otomasyonu Webinar,Dr.Umut Köksal
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Webinar,Dr.Umut Köksal,27 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Yetenek Yönetimi ve Yedekleme Sistemleri(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Veri Analitiği Sertifika Programı(Mannheim-BMI),İK Analitiği Eğitimi,Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Modülü(Azerbaycan İK Uzmanlık), Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Nurol Makina Yöneticileri ile Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi, 12 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Webinar, Dr.Umut Köksal,9 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Norm Kadro Analizi Modülü(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiğinin Temelleri, Dr.Umut Köksal,5 Kasım 2022(BMI Veri Analitiği Sertifika Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  HR Tech Webinar Belgrad, Dr.Umut Köksal, 13 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İşe Alma ve Yerleştirme Analitiği Webinar, Dr.Umut Köksal, 9 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK Dashboard Uygulamaları Online Eğitimi, 23 Aralık 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Kritik Pozisyon Belirleme, Yedekleme ve Temel Yetenek Yönetimi Uygulamaları Online Eğitimi,16 Aralık 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Uzmanlık Programı (Online) (Azerbaycan) Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital İK ve İK Analitiği Webinar(Azerbaycan)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Analitiği Webinar (Ekim 2022,Macaristan)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  BMI CHRO Sertifika Programı-İK Analitiği ve İş Analizi Eğitimi(Dr.Umut KÖKSAL),Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  OKR Performans Yönetim Sistemi Projesi Tamamlandı-Üretim Sektörü Sektör Lideri Müşterimiz(Ekim 2022)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Agile HR(Çevik İK) Master Class, Azerbaycan, 15-16 Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Doğan Holding İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi (BMI Institute),3-7 Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası (İSO) Akademi Dijital İK Eğitimi, 6 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  Garanti Bankası Dijital Dönüşüm Eğitimi(BAUSEM),13 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK Analitiği Webinar, Bulgaristan, 4 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık-Prometriks Arasında Dijital İK, İK Analitiği Konusunda Uluslararası İşbirliği
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği ve Çevik İK Webinar, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Çevik İK ve İK Trendleri Webinarı, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve Makine Öğrenmesi Projesi Tamamlandı(Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan'dan gelen İK Yöneticisi Misafirler ile "Çevik İK Uygulamaları Atölye Çalışması"
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektöründeki Müşterimizde İK'da Veri Analitiği ve Dashboard Projesi Tamamlandı(Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da Makine Öğrenmesi Algoritmaları" Eğitimi,Budapeşte,Macaristan, Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  "Akıllı Lojistik ve Lojistikte Dijital Dönüşüm Eğitimi", AKİB, 06 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Bankacılık,Finans Sektöründe Blockchain ve Robotik Proses Otomasyonu Webinar (5 Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK'da İş Zekası Online Eğitimi( Bologna, İtalya)-1 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Teknolojileri ve İK Analitiği Webinar,Budapeşte,Macaristan.
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,AKİB "Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme" Webinar
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği Webinar(Belgrad-SIRBİSTAN)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) İK Analitiği Webinar, 24.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) Dijital Yetenek Yönetimi Webinar-17.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL AKİB "İhracatta Metaverse ve Blockchain" Webinar (15.06.2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  "Üretimde Robotik Proses Otomasyonu ve Hiper Otomasyon" Webinarı
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-EKSİM HOLDİNG "Teknoloji Trendleri" Eğitimi
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Röportaj "IoB ve Müşteri Deneyimi", Mart 2022
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka Uygulamaları", Dr. Umut Köksal, webinar, İtalya-Bologna(4 Haziran 2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Teknik Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışma ve Rapor Sunumu
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Vizyon TV Programı" İş Dünyası ve Yapay Zeka"
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan "Çevik İK Kampı", 21-22 Mayıs 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü "Metaverse ve Uluslararası İlişkiler" Konuşması
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası Konuşması,28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Üniversite TV Meslek Gündemi TV Programı, 28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  KOBİ-Gıda Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası" Konuşması,28 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Süreçlerinde Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi,Belgrad,18 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Bilişim Çalışanları ile "Robotik Proses Otomasyonu" Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Sigorta Çalışanları ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Agile HR'' Webinar,Bakü
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da RPA Eğitimi"(Azerbaycan,Bakü,26-27 Şubat 2022)
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM "Blockchain ve Kripto Para Eğitimi"
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  Gaziantep Ticaret Odası "Blockchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Çalışanları ile RPA Uygulamaları Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  RPA Uygulamaları Eğitimi(BAUSEM), 05 Mart 2022-13 Mart 2022
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA Eğitimi(21,22,23 Ocak 2022, 18 saat)
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  HISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile ''Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma" Eğitimi
  OCAK 2022readmore
 • Eğitim Programları