Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Design Thinking ve İK

                                                                Tasarım Odaklı Düşünme ve İK Bölümü  

                                                                       

​                                                                                    Dr.Umut KÖKSAL

​                                                                                     

 

Son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi,bir diğer ifade ile Design Thinking.

Tasarım Odaklı Düşünmeyi, başta iş dünyası olmak üzere tüm alanlara uygulayabileceğimiz bir metodoloji,prensip olarak değerlendirmek ve sınırlandırmamak gerektiğini düşünüyorum.

Tasarım Odaklı Düşünme, temelde: empatinin kurulması, tanımlama,fikirleştirme,prototip ve test etme aşamalarından oluşan bir süreç.  Bireyin ve/veya grupların, sınırlarından uzaklaşmasını,daha inovatif-yaratıcı fikirler geliştirmesinin de önünü açan bir süreç olarak değerlendirilebilir.

İşletme açısından bakarsak, işletmenin iş süreçlerine ilişkin olarak,tasarım odaklı düşünmenin kullanılması,iş süreçlerinin daha inovatif çıktılara yönlenmesini,işletmeyi daha insan odaklı ve  gerçek anlamda ‘'öğrenen organizasyon'' olabilme ruhunu ortaya koyması açısından kritik ve önemli.

Tasarım Odaklı Düşünme, bir metodoloji olarak, işletme içerisindeki takımlar açısından da bir problem çözme ve hamle yapma alanı.  İşletmenin performansı açısından, işletmedeki süreç sahiplerinin tüm işletme süreç ve süreç çıktılarına bütünsel bakabilmesi kritik ve önemli.

Bir başka nokta, tasarım odaklı düşünme-inovasyon ilişkisi. İnovasyon, çoğunlukla sadece teknoloji olarak tanımlanıyor,anlamlandırılıyor. Halbuki inovasyonun süreçsel yani prosessel bir kritik yönü var.  Tasarım odaklı düşünmenin bir problem çözme,fikir geliştirme alanı olarak değerlendirilmesi sayesinde işletmenin süreçlerine daha inovatif bakması gibi kimi zaman arka planda kalan bir yönü de daha altı çizili şekilde ortaya koyma imkanı var.

Tasarım odaklı düşünme, bütünsel ve insanı odağına alan bir anlayış ile mekanizmalarını işletiyor.  Bu nedenle çoğunlukla tasarım odaklı düşünme eğitimleri, müşteri ilişkileri yönetimi,pazarlama,satış gibi alanlar için ön plana çıksa da, bir işletme süreci olarak İnsan Kaynakları Yönetimi, belki de Tasarım Odaklı Düşünme'nin en rahatlıkla kullanılabileceği,en fazla ihtiyaç duyulabilecek noktalardan bir tanesi.

HR Marketing :İnsan Kaynaklarına Pazarlama Dokunuşu kitabımı okuyan ya da bu alandaki çalışmalarımı takip eden insan kaynakları profesyonellerinin yakından bildiği üzere, odaklandığım alanlardan bir tanesi işletmelerin insan kaynakları bölümlerinin iç ve dış ik pazarlamalarını etkin şekilde yapabilmeleri için aynı bir marketing yani pazarlama birimi ile hareket etmeleri ve buna uygun olarak da belli teknikler kullanmaları. Tasarım odaklı düşünme, ilk baştan söyleyeyim, ciddi ölçüde HR Marketing için de faydalı olan ve işletmenin insan kaynakları bölümüne,olaylara daha bütünsel, daha insan odaklı ve bir metodoloji ile problem çözme-fikir geliştirme artısı katan bir metodoloji olarak değerlendirilebilir.

Tasarım Odaklı Düşünme ilkelerinden faydalanarak, insan kaynakları bölümü her zaman karşı karşıya olduğu önemli bir konu ile de daha stratejik yüzleşme şansını elde edebilir: ‘'Çalışan yani iç müşteri memnuniyetini nasıl sağlar ve bunu nasıl sürdürülebilir kılarım?''.

 İşletmenin insan kaynakları bölümü, çalışanlarını yani iç müşterilerini doğru analiz etmek, iç müşterilerine doğru değer teklifleri sunmak,iç müşteri yolculuğunu detaylandırmak ve iç müşteri memnuniyetine yönelik inovatif proje,fikirlerin geliştirilmesi adına prototipler oluşturup bu fikirlerin iş ortamında uygulanabilir,somut projeler,uygulamalar olmasını sağlamak yoluna gidebilirler.

Bunu somut bir örnek ile açıklamak gerekirse, işletmelerin insan kaynakları bölümleri yeni bir sistem kurmak ya da mevcut sistemlerini güncellemek durumunda olduklarında-örneğin yeni bir performans yönetim sistemi, güncel bir temel ücret sistemi tasarımı vb.-bu çalışmaların devreye alınmasında zorluklar yaşayabiliyorlar. Bu zorlukların kimisi, etkin ihtiyaç analizi, iç müşterinin yeterince insan kaynakları bölümü tarafından doğru algılannmamasından kaynaklanırken, kimisi de bu çalışmaların doğru projelendirilmemesi,projenin iç iletişim planının doğru yapılamamasından kaynaklanıyor.

İşte Tasarım Odaklı Düşünme, bence bir nevi bir ön hazırlık,bir tedbir olarak da daha etkin hazırlık, daha insan odaklı bir ik projesi tasarımı yapabilmenin de önünü açıyor.

Bir diğer ifade ile, insan kaynakları bölümü, Tasarım Odaklı Düşünmeyi temel bir düstur olarak ele alıp:

·         Keşfetme: Çabalarına sağlam bir dayanak oluşturma

·         HR Marketing açısından da kritik olan ve aynı zamanda kendi KPI'ları açısından da kritik olan başta üst yönetim ve tüm diğer iç müşterileri ile potansiyel iç müşterileri yani işe alım sürecindeki adayların gereksinimlerini algılayıp alternatif çözümler geliştirebilme

·         İnsan kaynakları süreçleri ile ilgili olarak deneyimleme, deneyimlemeler ve fikirler doğrultusunda  aynı bir ürünün tasarımı ve geliştirilmesinde olduğu gibi ‘'proje/fikir prototipleri'' tasarlama ve bunu doğru iç iletişim ile hem ik hem de ik'nın yoğun iş ilişkilerinde olduğu ve ‘'önceliklendirdiği organizasyon birimleri ‘' istişare amaçlı paylaşma

·         İstişareler, etkin iç iletişim ve ilişki yönetimi ile tasarımı yapılan bu ‘'ik bölümü proje,fikir prototiplerine'' diğer ‘'öncelikli iç müşterilerden'' yapıcı geri-bildirimleri alma

·         Bu bakış açısını insan kaynakları bölümü olarak temel prensip olarak, süreci sürekli geliştirme,bu süreci yukarıdaki adımlarda işletirken de görsel anımsatıcılardan,görsel öğelerden yararlanma yoluna gidebilir.

 

Öte yandan yukarıdakilere  ek olarak;

·         insan odaklı inovasyon,

·         kurum içi çalışma ilişkilerinin kalitesinin artırılması,

·         eğitim etkinliğinin artırılması,

·         öğrenme motivasyonun artırılması,

·          işletmede yeni başlayan çalışanların işletmeye oryantasyonlarının artırılması ve sosyalizasyon sürecinin verimliliği gibi daha birçok sayabileceğimiz noktalarda, tasarım odaklı düşünmenin insan kaynakları bölümlerine, her zaman başvurabilecekleri bir metodoloji olarak  rehber teşkil ettiğini düşünüyorum.

İnsan Kaynakları bölüm yöneticileri ve çalışanlarının tasarım odaklı düşünme metodolojisini hazmetmeleri için, herşeyden önce olaya bir tasarımcı gözü ile yaklaşıyor olmaları gerekiyor. Aynı bir ürün tasarımcısının tasarım planlaması,uygulaması ve gözden geçirmeler yapması gibi,insan kaynakları süreçlerinin verimliliğini ve daha önemlisi etkinliğini yani her bir işletme içi devreye aldıkları ya da güncelledikleri insan kaynakları uygulamasının amaçara ulaşma derecesini güvence altına alabilme adına tasarımcının içsel motivasyon ve düşünme tarzı ile içselleştirerek hayata geçirmeleri gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

               

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK'da İş Zekası Online Eğitimi( Bologna, İtalya)-1 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Teknolojileri ve İK Analitiği Webinar,Budapeşte,Macaristan.
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,AKİB "Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme" Webinar
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği Webinar(Belgrad-SIRBİSTAN)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) İK Analitiği Webinar, 24.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) Dijital Yetenek Yönetimi Webinar-17.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL AKİB "İhracatta Metaverse ve Blockchain" Webinar (15.06.2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  "Üretimde Robotik Proses Otomasyonu ve Hiper Otomasyon" Webinarı
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-EKSİM HOLDİNG "Teknoloji Trendleri" Eğitimi
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Röportaj "IoB ve Müşteri Deneyimi", Mart 2022
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka Uygulamaları", Dr. Umut Köksal, webinar, İtalya-Bologna(4 Haziran 2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Teknik Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışma ve Rapor Sunumu
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Vizyon TV Programı" İş Dünyası ve Yapay Zeka"
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan "Çevik İK Kampı", 21-22 Mayıs 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü "Metaverse ve Uluslararası İlişkiler" Konuşması
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası Konuşması,28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Üniversite TV Meslek Gündemi TV Programı, 28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  KOBİ-Gıda Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası" Konuşması,28 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Süreçlerinde Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi,Belgrad,18 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Bilişim Çalışanları ile "Robotik Proses Otomasyonu" Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Sigorta Çalışanları ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Agile HR'' Webinar,Bakü
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da RPA Eğitimi"(Azerbaycan,Bakü,26-27 Şubat 2022)
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM "Blockchain ve Kripto Para Eğitimi"
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  Gaziantep Ticaret Odası "Blockchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Çalışanları ile RPA Uygulamaları Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  RPA Uygulamaları Eğitimi(BAUSEM), 05 Mart 2022-13 Mart 2022
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA Eğitimi(21,22,23 Ocak 2022, 18 saat)
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  HISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile ''Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma" Eğitimi
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK'da Robotic Process Automation Training,Azerbaycan
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, 2022 Yılı İK Trendleri Webinarı,Azerbaycan
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Azerbaycan"2022 Yılı İK Trendleri" Webinarı
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL RPA(Robotik Proses Otomasyonu) Eğitimi, BAUSEM, OCAK 2022
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Blokchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İSO Akademi İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi, Azerbaycan(Aralık 2021)
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Turkcell ''Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Trendleri'' Eğitimi (BAUSEM)
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İstanbul Sanayi Odası Akademi(İSO Akademi) Aile Şirketlerinde İKY Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı, Azerbaycan,Dr.Umut Köksal
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA(Robotik Proses Otomasyonu) Eğitimi,Dr.Umut KÖKSAL
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Innova Bilişim ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Dr.Umut KÖKSAL
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Kuveyt Türk Bankası ''Dijital Dönüşüm Trendleri Eğitimleri"-Kasım 2021
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Uygulamalı Robotik Süreç Otomasyonu Eğitimi-Finans Sektörü Müşterimiz(Kasım 2021)
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Robotik Süreç Otomasyonu Hazırlık Danışmanlığı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz(Kasım 2021)
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Robotik Süreç Otomasyonu Hazırlık Danışmanlığı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz(Ekim 2021)
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''İK'da Dijital Dönüşüm'' Eğitimi-27.10.2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Türk Ekonomi Bankası ile ''Bankacılıkta Teknolojik Trendler'' Eğitimi-MT
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''Dijital Dönüşümün Temelleri Eğitimi''-13.10.2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Türk Ekonomi Bankası ile ''Bankacılıkta Teknolojik Trendler'' Eğitimi-Ekim 2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dünya Gazetesi Röportajı-Dijitalleşme
  EYLÜL 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK'da Yeni Teknolojiler Webinarı,Azerbaycan,Eylül 2021
  EYLÜL 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Yapay Zeka, RPA Konuşması-Azerbaycan,Eylül 2021
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Polifarma Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi-29.08.2021
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Webinar, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''İş Dünyası ve Yapay Zeka'' Webinar
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Kale Air-Dijital Dönüşüm Trendleri Eğitimi
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Avrupa'nın en kapsamlı İK Metrikleri ve İK Analitiği Sertifika Programını Tamamladık.
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Programı-Azerbaycan,Türkiye,Macaristan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı,Azerbaycan(3,4,10,11,18,25 Temmuz 2021)
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi-Belgrad,Sırbistan(7,8,9,10 Temmuz 2021)
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çeviklik(Agility) ve İK'da Çeviklik(HR Agility) Eğitimi-Bakü,Azerbaycan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal HR Business Partner Master Class, Bakü,Azerbaycan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ARD24 Televizyonu''Dijital İK ve Yapay Zeka'' Röportajı
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ''Dijital Dönüşüm'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Quatar Fund for Deveopment,Getham ''Dijital Dönüşüm'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi (İSO Akademi) İK 2.0 Eğitimi -Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  Uygulamalı İK Analitiği Programı(8,9 Mayıs 2021)
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0 Eğitimi''-Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''KOBİLER için Süreç Yönetimi ve Kalite'' Eğitimi-Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Nisan 2021 Eğitimi Modül 3
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB İş Dünyasında Yeni Normal ve Yapay Zeka Eğitimi
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi-Modül 3: Eğitim&Gelişim'de AR,VR Uygulamaları(Azerbaycan)
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  İSTANBUL SANAYİ ODASI(İSO) ''Dijital Dönüşüm Eğitimi''-Dr.Umut KÖKSAL
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  UEDAŞ Eğitim Yöneticileri ile ''Eğitimde ROI Hesaplamaları'' Eğitimi
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''KOBİLER için İK ve Kurumsallaşma'' Eğitimi -Dr.Umut KÖKSAL
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Raporlama ve İK Analitiği Projesi-Enerji Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Ücret Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Yetkinlik Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ''Çevik Öğrenme(Agility) ve Digital HR'' Webinar
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  16 Saatlik İK Analitiği Uzmanlık Programı Tamamlandı,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Turkcell Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri-BAUSEM-5 Grup
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi,Azerbaycan Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, CMC Akademi '' Yeni Normalde Müşteri Deneyimi''
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi Modül 2, Azerbaycan
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Mart 2021)
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  APS Giyim Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi-27,28.02.2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi Modül 3, Azerbaycan,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜMSAŞ Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi, Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Dünyada 4 Teknoloji Trendine Bakış Konuşması
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Webinar, 22.02.2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  TEMSA İş Makineleri Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi-18,19 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Online Eğitim-15,16 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz ile İK Analitiği Eğitimi-13,14 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği ''YK'da Dijital Dönüşüm Stratejileri'' Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İSO Akademi İK 2.0 Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • Eğitim Programları