Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

 

                      Çalışan Memnuniyeti,Performans ve Çalışan Memnuniyeti Anketleri

 

                                                                       Dr.Umut KÖKSAL

 

                                                                   UK Danışmanlık Kurucusu

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Performans, motivasyon, yetkinlik ve iş organizasyonunun oluşturduğu bir bütündür. Bir işletme yöneticisi, işletmesinde çalışan performansını, dolayısı ile takım performansını ve nihayetinde organizasyonel performansı artırmak istiyorsa, matematiksel olarak üzerinde değerlendirme yapması gereken değişkenler, motivasyon,yetkinlik ve iş organizasyonu dinamikleridir.

Yetkinlik, sürdürülebilir performans için çalışan tarafından sergilenmesi gereken tutum,davranışlardır. Motivasyon ise çalışanın bu yetkinlikleri sergileyebileceği zemini çalışmakta olduğu işletmesinde bulup bulmamasıdır. İş organizasyonu ise bu üçlü ilişkide ilgili süreç,akış ve kanalları sağlayan bir üçüncü değişken olarak ortaya çıkar.

Bu performans tanımı açısından, direkt formüle yazmadığımız ancak finalinde performansı, ara değişken olarak da çalışan motivasyonu,çalışanın sahip olduğu yetkinlikler ve işletmedeki iş organizasyonu açısından kritik bir başka faktör de çalışan memnuniyetidir.

Memnuniyet,bağlılık,motivasyon kavramları çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılan ve çoğu zaman da karıştırılan kavramlardır.

Peki çalışan memnuniyeti nedir? Çalışan memnuniyetinin boyutları nelerdir?

Çalışan memnuniyeti,bir işletme çalışanının;

a.       İşinden genel memnuniyet,

b.      İşyerinden genel memnuniyet olmak üzere iki ana eksende değerlendirilebilir.

Bir tanıma göre çalışan memnuniyeti, işe ilişkin çeşitli boyutlara karşı gösterilen duygusal tepkidir.  Bu öyle bir tepkidir ki, çalışan; tanımlanmış olan iş boyutlarının bazılarından memnun olabilir, diğerlerinden memnun olmayabilir(1).

Diğer bir tanıma göre, çalışanın memnuniyeti,çalışan tarafından iş ve iş deneyime ilişkin yapmış olduğu değerlendirmesinin duygusal ürünüdür(2).

Bir başka tanıma göre, çalışanın işine verdiği girdiler ile işinden temin ettiği çıktılar arasındaki optimum durumdur. Çalışan, kendisini işletmedeki diğer çalışma arkadaşları ile karşılıklı olarak işletmeye yaptıkları katkılar,kattıkları değer bazında ve de en önemlisi bu katkı,değerler karşılığında kendisine sağlanan teşvik,ödüller açısından kıyaslayarak, yapmış oldukları kıyaslama sonucuna bağlı olarak doyumsuzluk,adaletsizlik, rahatsızlık hissi duymaları durumu ortaya çıkmaktadır(3).

Çalışanın kuruma bağlılığı onun motive edilmesi ve memnuniyet hissi duyması yani işi ve şirketine ilişkin tatmin duyması ile ilgilidir.Motivasyon ve memnuniyet düzeyi arttıkça kuruma bağlılık da doğru orantılı olarak artış gösterir.

Çalışan memnuniyetinin bir konu olarak işletmeler açısından gündem teşkil etmesinin altında yatan neden, başta yukarıda bahsettiğimiz kurumsal performans açısından önemli olmasının dışında aynı zamanda çalışma ortamındaki iletişim,ilişki yönetimini de etkileyen kritik bir konu olmasında yatmaktadır.

Bu iletişim,ilişki yönetimi süreçleri performans ile birleştiğinde, çalışanın işten ayrılma niyeti, turnover,ürün ve hizmet kalitesi gibi birçok diğer değişken üzerinde de etkiler oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları alanı açısından da bakıldığında, çalışan memnuniyetini başlı başına bir ik metriği olarak değerlendirmekte de fayda olacaktır. Öyle bir metriktir ki birçok işletme içi  ve de kısmen dışı faktörün etkisi ile takip edilmesi,mercek altına alınması gereken bir metriktir.

Bir yerde bir metrikten bahsediyorsak, orada aynı zamanda bir ölçme ve değerlendirme faaliyetinden de bahsetmemiz faydalı olacaktır.

Çalışan memnuniyetinin değerlendirilmesinde, günümüzde çalışan memnuniyeti anketlerinden yararlanmaktayız. Çalışan memnuniyeti anketleri, çalışan memnuniyetini oluşturan faktörlerin yer aldığı, işletmede çalışan memnuniyetini analiz etmek amacı ile kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarıdır.

 Çalışan memnuniyeti anketleri hazırlanırken, işletme olarak hangi boyutlar öncelikli olarak ölçümleneceği ve akabinde değerlendirileceği baştan belirlenmeli, mümkünse kurumun beklentilerine uygun daha ‘'butik bir soru tasarımı'' süreci uygulanmalıdır. Bunlar dışında çalışan memnuniyeti anketi uygulamalarında şu hususlara dikkat edilmelidir:

·         Anketin uygulanacağı hedef kitlenin doğru belirlenmesi

·         Anketin uygulanma şeklinin ihtiyaca uygun belirlenmesi

·         Anketin uygulanma zamanının ihtiyaca uygun belirlenmesi

·         Anket değerlendirmelerinin sadece sayısal,istatistiki değerler ile sınırlandırılmaması

·         Ankete ilişkin aksiyon planlarının kısa-orta ve uzun vadeli planlar olarak yapılması

·         Anket sonrası aksiyon planlarının sürdürülebilir kılınması ve uygulamaya geçirilmesinde etkinliğin temini için anket yönetim özet raporunun oluşturulması

Çalışanın göstermiş olduğu Performans (istenilen davranış ve kaliteli iş sonuçları) çalışanın kuruma bağlılık düzeyindeki artış ile yükseldiği için anketin ilgili bölümü şirketin gelecek performansının planlamasında önemli bir veri sağlamaktadır.

Çalışan memnuniyetinin başlıca boyutları arasında şunları sıralayabiliriz,bu liste daha da detaylanabilir ya da kapsamı daraltabilir:

•       Çalışan Bağlılığı

•       Çalışan Mutluluğu

•       Departman Yöneticisinden Memnuniyet

•       Gelişim

•       Fiziksel Çalışma Ortamı

•       İş Tatmini

•       İş Yapış Şekilleri

•       İşbirliği ve Takım Çalışması

•       Kariyer Planlama

•       Kurum İçi İletişim

•       Kurum İmajı

•       Ödüllendirme ve Takdir

•       Performans Yönetimi

•       Strateji ve Hedefler

•       Yan Haklar

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar

1)        Kinicki A. ve Kreitner R. (2009). Organizational Behavior, Key Concepts. Skills & Best Practice., McGraw-Hill Edition.

2)        Lilly M. Berry, Psychology at Work, (San Fransisco: Mcgraw-Hill Companies Inc., 1997), 98.

3)        Şenol  Horozoğlu, Çalışanların İş Doyum Düzeyinin Karşılaştırılması (T.P.A.O. Örneği),Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1995, s.5  12

 

 

 

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Raporlama ve İK Analitiği Projesi-Enerji Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Ücret Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Yetkinlik Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ''Çevik Öğrenme(Agility) ve Digital HR'' Webinar
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  16 Saatlik İK Analitiği Uzmanlık Programı Tamamlandı,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Turkcell Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri-BAUSEM-5 Grup
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi,Azerbaycan Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, CMC Akademi '' Yeni Normalde Müşteri Deneyimi''
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi Modül 2, Azerbaycan
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Mart 2021)
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  APS Giyim Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi-27,28.02.2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi Modül 3, Azerbaycan,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜMSAŞ Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi, Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Dünyada 4 Teknoloji Trendine Bakış Konuşması
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Webinar, 22.02.2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  TEMSA İş Makineleri Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi-18,19 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Online Eğitim-15,16 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz ile İK Analitiği Eğitimi-13,14 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği ''YK'da Dijital Dönüşüm Stratejileri'' Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İSO Akademi İK 2.0 Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB Blockchain Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  AKİB Akıllı Tarım Eğitimi-05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Blockchain ve Kriptopara Eğitimi-04,05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi-Azerbaycan(Ocak 2021)
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Eureko Sigorta, OVM Enerji ve Bilin Yöneticileri ile İK Analitiği Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Dijital Dönüşüm Trendleri Webinar-İstanbul,Viyana,New York
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi Eğitimi Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Sertifika Programı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Yılı Dijital Dönüşüm Trendleri Webinarımız
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  14 Saatlik Online İK Analitiği Uzmanlık Programı Başladı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  EİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,ETÜ ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Eskişehir Teknik Üniversitesi ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  AKİB Dijital Dönüşüm Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Online Programı-Azerbaycan
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mobil Teknoloji Trendleri Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İTO BTM Büyük Veri ve Yapay Zeka Eğitimi-Eylül 2020
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,hurriyet.com.tr röportajı(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi(İSO Akademi) İK ve İşe Alım 2.0 Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Sertifika Programı Azerbaycan (Kasım 2020)
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talk'u Modere Etti
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  IOT ve Yapay Zeka 101 Online Eğitimi, Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan Dijital İK ve İK Analitiği Semineri
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Online Eğitimi,Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Dijital Çeviklik Eğitimi-Azerbaycan
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü Digital HR ve İK Analitiği Konuşması
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,BAUSEM Blockchain ve Kripto Para Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talks
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İSO Akademi Dijital Dönüşüm Mini MBA'de
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing ve Çalışan Deneyimi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Aksigorta ile Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Hizmet Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  PERYÖN Akademi Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Temmuz Dönemi Online İK Analitiği Programı-25,26 Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Alternatifbank İK Ekibi ile Dijital İK Eğitimi(BAUSEM)-25,26 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,PERYÖN Dijital Akademi'de...
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal PERYÖN Akademi Yapay Zeka ve Veri Online Semineri-Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık Programı 27,28 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  CENAL Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  LC Waikiki Akademi Çalışanları ile ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Eğitimi-9,10 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Yeni Normal ve İş Dünyası Webinar Dr. Umut Köksal, Temmuz 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Programı Haziran 2020 dönemi başlıyor...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Florya Koleji''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Canlı Yayın-9 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Instagram Canlı Yayın
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Liderler'' Webinar Serisinde...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Post-Covid 19 ve İKY Webinar(Haziran 2020)
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Kariyer Konuşmaları Yerel ve Ulusal Basın Yansımaları
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Cüneyt Ekmen Meslek ve Teknik Lisesi Online Kariyer Günü Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Data ve Yapay Zeka'da Covid-19 Sonrası Dönem Webinar(18.05.2020)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe KVKK Eğitimi-16 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Covid-19 Sonrası Veri ve Yapay Zeka Konuşması(GYİAD)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Mersin Üniversitesi Online Kariyer Sohbeti Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing Online Eğitimi,9 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü-Azerbaycan ''İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı''
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık EğitimProgramımız Başladı....
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka-Azerbaycan Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Online Eğitimi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal-BAUSEM
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Online Eğitimi-MB Kariyer Merkezi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Covid-19 Pandemi Süreci ve Dijital İK Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Çalışan Deneyimi webinar :12.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Eğitimi-10.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online Dijital Dönüşüm Programı:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Online Semineri:08.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Çalışan Deneyimi Oluşturmak Meet-Up
  NİSAN 2020readmore
 • Eğitim Programları