Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Sürdürülebilir Mavi Yakalı Çalışan Performans Gelişim Modeli

                                      Sürdürülebilir Mavi Yakalı Çalışan Performans Gelişim Modeli             

                                                                           

                                                                                               Dr.Umut KÖKSAL

 

Bu yazımda, köklere dönüş yapıp, meslek yaşamımda önemli yer tutan mavi yakalı çalışan yönetimi ve iletişimi konusu üzerinde durmayı arzu ediyorum. Kurucusu olduğum kurumum UK Eğitim ve Danışmanlık'ın da odaklandığı alanlardan bir tanesi olması itibarı ile bu konuda kısaca bazı değerlendirmelerimi, aynı zamanda bu konuda önerdiğim modeli de paylaşmak istiyorum.

Performans kavramını, motivasyon-yetkinlik ve iletişim olmak üzere 3 ana faktörün oluşumu ile gerçekleşen bir formülasyon içerisinde ele aldığımızda, mavi yakalı çalışan kadrolarının performans bloklarını doğru anlamak,analiz etmek ve yönetmek kritik bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Performans bloğu, mavi yakalı çalışan açısından istenen performansın sergilenmesinde engeller oluşturan sosyal,ekonomik,psikolojik,psiko-sosyal faktörler olarak tanımlanabilir. Mavi yakalı çalışan performans değerlendirme uygulamalarında,kurum insan kaynakları bölümlerinin dikkat etmeleri gereken kritik konuların başında da performans bloklarına yönelik çalışan destek ve gelişim planları oluşturmaktır. Eğitim ve gelişim,özellikle mavi yakalı çalışanlarda; sürdürülebilir bir performans modelinin oluşturulması açısından da önem arz etmektedir.

Bunun için tek başına teknik eğitimler değil, ancak mavi yakalı çalışanlar ile mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan yöneticiler arasındaki iletişim,ilişki yönetimi ve en önemli organizasyonel stresi kontrol altına almaya yönelik programların hayata geçiriliyor olması son derece etkili ve faydalı olacaktır.

İş yaşamında iletişim ile ilgili problemlerin önemli bölümü,üslup-tarz farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Problemin özünde, çoğu zaman,işe ilişkin teknik meselelerden ziyade, problemin aktarılış,algılanış şekil,boyutlarındaki farklılıklar yatmaktadır.

 Mavi yakalı çalışanların olduğu kurumlardaki insan kaynakları yönetici, uzmanları kimi zaman bir paradoksa kapılabiliyorlar ve teknik eğitimler ile mavi yakalı çalışanlarının performanslarının artırılabileceği düşüncesinde yoğunlaşabiliyorlar. Bu durumu kıymetli bir değerlendirme ancak tamamlanması gereken madalyonun iki parçasından biri olarak görüyorum.

Parçaların bir tanesi teknik eğitimler ise diğeri ise mavi yakalı çalışanlar ile mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan çalışanların yetkinliksel gelişimlerinin de odaklanılacağı bir yapı olması durumu söz konusu.

Tek başına zorunlu teknik eğitimler ile bir üretim operatörünü,bir hat liderini,bir vardiya liderini, bir lojistik personelini; performans bloklarından arındırmanız pek de mümkün değil.

Mavi yakalı çalışanların sürdürülebilir bir model içerisinde geliştirildiği,desteklendiği bir ortamın oluşturulması kritik ve önemli. Bu modelde şu 3 ana alan önemli hale gelmekte kanaatimce:1)Performans bloklarını doğru algılamak ve doğru teşhisler koymak,2)‘'Pin-pon topu sendromu'' olarak isimlendirdiğim, mavi yakalı çalışan ile yöneticileri arasındaki iletişim kanalları hastalıklarını önlemek,3)Performansı sürekli kılacak mavi yakalı çalışan destek ve gelişim planlarını oluşturmak ve follow-up yani takip etmek

 Aynı beyaz yakalı kadrolarda olduğu gibi, mavi yakalı çalışanlarda da farklı performans blokları var. Tekdüze bakıldığında akla ilk gelen saat başı ücret ya da parasal nedenler kaynaklı performans bloğu olmakla birlikte, bu bloklar son derece çeşitlilik arz edebilmekte:Amaçsızlık,İsteksizlik,Yöneticiye güven duymama,güven eksikliği,Bütünü görmemenin oluşturduğu kısmi yabancılaşma,İletişim kopuklukları,Ailevi/özel problemlerin iş performansına olumsuz etkileri,İş/mesleki bilgi eksikliği  vb….

Belli iş performansını sergileyebilecek mesleki/uzmanlık eğitimlerini mavi yakalı çalışanlara planlayıp veriyor olmak elbette kıymetli, ancak asıl önemli olan uzmanlık bilgisinin eksikliği dışında kalan diğer performans bloklarının doğru araçlar ve metodolojiler ile giderilmesi.

Bir çalışanın eğitim ve gelişim ihtiyacında, eğitim ile giderilebilecek ihtiyaçlar ile birlikte eğitim ile giderilemeyecek ihtiyaçlar da söz konusu. Burada insan kaynakları bölümüne düşen önemli görev, mavi yakalı çalışan kadrolarını iyi tanımaktır. Tanımak derken, tek tek tüm mavi yakalı çalışanlarını isim isim bilmesini değil, genel ihtiyaçlar ve beklentiler konusunda fikir sahibi olmasını, bu konularda mavi yakalı çalışanların yer aldığı bölüm yönetimleri ile örneğin-Üretim Müdürü, Operasyon Müdürü, Lojistik Müdürü vb.-istişarelerde bulunmasını kastetmekteyim.

 Nasıl ki beyaz yakalı kadroların gelişimine önem veriliyorsa, aynı özen mavi yakalı çalışan kadrolarının gelişimine de verilmelidir. Mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan yöneticiler ile işletme içerisinde farklı projeler geliştirerek, hem konu sıcak tutulmuş olur, hem de bu tip çalışmalar motivasyonel anlamda da kıymetli katkılar sağlarlar.

UK Eğitim ve Danışmanlık olarak, üretim süreçlerindeki yerel ve global deneyimlerimizin bir sonucu olarak ‘'Mavi Yakalı Çalışan Sürdürülebilir Performans Gelişim Modeli'' olarak ifade ettiğimiz modelin özünde de bu 3 ana alan yatmakta.

Bu model ile şu modüler yapıda performanssal sürdürülebilirliğin güvence altına alınmasını öneriyoruz:

1)Mavi Yakalı Çalışanlar ile Temel İletişim,2)Mavi Yakalı Çalışan ve Yöneticileri için Geri-Bildirim, 3) Mavi Yakalı Çalışan Performans Bloklarının Etkin Yönetimi ve Verimlilik Artırma,4) Mavi Yakalı Çalışan Yönetiminde Durumsallık Yönetimi, 5)Üretim Ortamında Etkin İş Planlaması ve Takibi,6)Mavi Yakalı Çalışan Yönetiminde Güvenli ve Sonuç Odaklı Davranışlar, 7)Mavi Yakalı Çalışan Koçluğu, 8)Mavi Yakalı Çalışanlar için Teşvik,Özendirme ve Motivasyon Stratejileri

  

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Raporlama ve İK Analitiği Projesi-Enerji Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Ücret Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Yetkinlik Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ''Çevik Öğrenme(Agility) ve Digital HR'' Webinar
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  16 Saatlik İK Analitiği Uzmanlık Programı Tamamlandı,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Turkcell Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri-BAUSEM-5 Grup
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi,Azerbaycan Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, CMC Akademi '' Yeni Normalde Müşteri Deneyimi''
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi Modül 2, Azerbaycan
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Mart 2021)
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  APS Giyim Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi-27,28.02.2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi Modül 3, Azerbaycan,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜMSAŞ Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi, Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Dünyada 4 Teknoloji Trendine Bakış Konuşması
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Webinar, 22.02.2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  TEMSA İş Makineleri Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi-18,19 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Online Eğitim-15,16 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz ile İK Analitiği Eğitimi-13,14 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği ''YK'da Dijital Dönüşüm Stratejileri'' Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İSO Akademi İK 2.0 Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB Blockchain Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  AKİB Akıllı Tarım Eğitimi-05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Blockchain ve Kriptopara Eğitimi-04,05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi-Azerbaycan(Ocak 2021)
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Eureko Sigorta, OVM Enerji ve Bilin Yöneticileri ile İK Analitiği Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Dijital Dönüşüm Trendleri Webinar-İstanbul,Viyana,New York
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi Eğitimi Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Sertifika Programı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Yılı Dijital Dönüşüm Trendleri Webinarımız
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  14 Saatlik Online İK Analitiği Uzmanlık Programı Başladı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  EİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,ETÜ ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Eskişehir Teknik Üniversitesi ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  AKİB Dijital Dönüşüm Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Online Programı-Azerbaycan
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mobil Teknoloji Trendleri Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İTO BTM Büyük Veri ve Yapay Zeka Eğitimi-Eylül 2020
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,hurriyet.com.tr röportajı(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi(İSO Akademi) İK ve İşe Alım 2.0 Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Sertifika Programı Azerbaycan (Kasım 2020)
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talk'u Modere Etti
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  IOT ve Yapay Zeka 101 Online Eğitimi, Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan Dijital İK ve İK Analitiği Semineri
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Online Eğitimi,Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Dijital Çeviklik Eğitimi-Azerbaycan
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü Digital HR ve İK Analitiği Konuşması
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,BAUSEM Blockchain ve Kripto Para Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talks
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İSO Akademi Dijital Dönüşüm Mini MBA'de
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing ve Çalışan Deneyimi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Aksigorta ile Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Hizmet Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  PERYÖN Akademi Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Temmuz Dönemi Online İK Analitiği Programı-25,26 Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Alternatifbank İK Ekibi ile Dijital İK Eğitimi(BAUSEM)-25,26 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,PERYÖN Dijital Akademi'de...
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal PERYÖN Akademi Yapay Zeka ve Veri Online Semineri-Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık Programı 27,28 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  CENAL Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  LC Waikiki Akademi Çalışanları ile ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Eğitimi-9,10 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Yeni Normal ve İş Dünyası Webinar Dr. Umut Köksal, Temmuz 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Programı Haziran 2020 dönemi başlıyor...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Florya Koleji''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Canlı Yayın-9 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Instagram Canlı Yayın
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Liderler'' Webinar Serisinde...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Post-Covid 19 ve İKY Webinar(Haziran 2020)
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Kariyer Konuşmaları Yerel ve Ulusal Basın Yansımaları
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Cüneyt Ekmen Meslek ve Teknik Lisesi Online Kariyer Günü Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Data ve Yapay Zeka'da Covid-19 Sonrası Dönem Webinar(18.05.2020)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe KVKK Eğitimi-16 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Covid-19 Sonrası Veri ve Yapay Zeka Konuşması(GYİAD)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Mersin Üniversitesi Online Kariyer Sohbeti Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing Online Eğitimi,9 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü-Azerbaycan ''İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı''
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık EğitimProgramımız Başladı....
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka-Azerbaycan Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Online Eğitimi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal-BAUSEM
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Online Eğitimi-MB Kariyer Merkezi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Covid-19 Pandemi Süreci ve Dijital İK Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Çalışan Deneyimi webinar :12.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Eğitimi-10.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online Dijital Dönüşüm Programı:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Online Semineri:08.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Çalışan Deneyimi Oluşturmak Meet-Up
  NİSAN 2020readmore
 • Eğitim Programları