Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Sürdürülebilir Mavi Yakalı Çalışan Performans Gelişim Modeli

                                      Sürdürülebilir Mavi Yakalı Çalışan Performans Gelişim Modeli             

                                                                           

                                                                                               Dr.Umut KÖKSAL

 

Bu yazımda, köklere dönüş yapıp, meslek yaşamımda önemli yer tutan mavi yakalı çalışan yönetimi ve iletişimi konusu üzerinde durmayı arzu ediyorum. Kurucusu olduğum kurumum UK Eğitim ve Danışmanlık'ın da odaklandığı alanlardan bir tanesi olması itibarı ile bu konuda kısaca bazı değerlendirmelerimi, aynı zamanda bu konuda önerdiğim modeli de paylaşmak istiyorum.

Performans kavramını, motivasyon-yetkinlik ve iletişim olmak üzere 3 ana faktörün oluşumu ile gerçekleşen bir formülasyon içerisinde ele aldığımızda, mavi yakalı çalışan kadrolarının performans bloklarını doğru anlamak,analiz etmek ve yönetmek kritik bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Performans bloğu, mavi yakalı çalışan açısından istenen performansın sergilenmesinde engeller oluşturan sosyal,ekonomik,psikolojik,psiko-sosyal faktörler olarak tanımlanabilir. Mavi yakalı çalışan performans değerlendirme uygulamalarında,kurum insan kaynakları bölümlerinin dikkat etmeleri gereken kritik konuların başında da performans bloklarına yönelik çalışan destek ve gelişim planları oluşturmaktır. Eğitim ve gelişim,özellikle mavi yakalı çalışanlarda; sürdürülebilir bir performans modelinin oluşturulması açısından da önem arz etmektedir.

Bunun için tek başına teknik eğitimler değil, ancak mavi yakalı çalışanlar ile mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan yöneticiler arasındaki iletişim,ilişki yönetimi ve en önemli organizasyonel stresi kontrol altına almaya yönelik programların hayata geçiriliyor olması son derece etkili ve faydalı olacaktır.

İş yaşamında iletişim ile ilgili problemlerin önemli bölümü,üslup-tarz farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Problemin özünde, çoğu zaman,işe ilişkin teknik meselelerden ziyade, problemin aktarılış,algılanış şekil,boyutlarındaki farklılıklar yatmaktadır.

 Mavi yakalı çalışanların olduğu kurumlardaki insan kaynakları yönetici, uzmanları kimi zaman bir paradoksa kapılabiliyorlar ve teknik eğitimler ile mavi yakalı çalışanlarının performanslarının artırılabileceği düşüncesinde yoğunlaşabiliyorlar. Bu durumu kıymetli bir değerlendirme ancak tamamlanması gereken madalyonun iki parçasından biri olarak görüyorum.

Parçaların bir tanesi teknik eğitimler ise diğeri ise mavi yakalı çalışanlar ile mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan çalışanların yetkinliksel gelişimlerinin de odaklanılacağı bir yapı olması durumu söz konusu.

Tek başına zorunlu teknik eğitimler ile bir üretim operatörünü,bir hat liderini,bir vardiya liderini, bir lojistik personelini; performans bloklarından arındırmanız pek de mümkün değil.

Mavi yakalı çalışanların sürdürülebilir bir model içerisinde geliştirildiği,desteklendiği bir ortamın oluşturulması kritik ve önemli. Bu modelde şu 3 ana alan önemli hale gelmekte kanaatimce:1)Performans bloklarını doğru algılamak ve doğru teşhisler koymak,2)‘'Pin-pon topu sendromu'' olarak isimlendirdiğim, mavi yakalı çalışan ile yöneticileri arasındaki iletişim kanalları hastalıklarını önlemek,3)Performansı sürekli kılacak mavi yakalı çalışan destek ve gelişim planlarını oluşturmak ve follow-up yani takip etmek

 Aynı beyaz yakalı kadrolarda olduğu gibi, mavi yakalı çalışanlarda da farklı performans blokları var. Tekdüze bakıldığında akla ilk gelen saat başı ücret ya da parasal nedenler kaynaklı performans bloğu olmakla birlikte, bu bloklar son derece çeşitlilik arz edebilmekte:Amaçsızlık,İsteksizlik,Yöneticiye güven duymama,güven eksikliği,Bütünü görmemenin oluşturduğu kısmi yabancılaşma,İletişim kopuklukları,Ailevi/özel problemlerin iş performansına olumsuz etkileri,İş/mesleki bilgi eksikliği  vb….

Belli iş performansını sergileyebilecek mesleki/uzmanlık eğitimlerini mavi yakalı çalışanlara planlayıp veriyor olmak elbette kıymetli, ancak asıl önemli olan uzmanlık bilgisinin eksikliği dışında kalan diğer performans bloklarının doğru araçlar ve metodolojiler ile giderilmesi.

Bir çalışanın eğitim ve gelişim ihtiyacında, eğitim ile giderilebilecek ihtiyaçlar ile birlikte eğitim ile giderilemeyecek ihtiyaçlar da söz konusu. Burada insan kaynakları bölümüne düşen önemli görev, mavi yakalı çalışan kadrolarını iyi tanımaktır. Tanımak derken, tek tek tüm mavi yakalı çalışanlarını isim isim bilmesini değil, genel ihtiyaçlar ve beklentiler konusunda fikir sahibi olmasını, bu konularda mavi yakalı çalışanların yer aldığı bölüm yönetimleri ile örneğin-Üretim Müdürü, Operasyon Müdürü, Lojistik Müdürü vb.-istişarelerde bulunmasını kastetmekteyim.

 Nasıl ki beyaz yakalı kadroların gelişimine önem veriliyorsa, aynı özen mavi yakalı çalışan kadrolarının gelişimine de verilmelidir. Mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan yöneticiler ile işletme içerisinde farklı projeler geliştirerek, hem konu sıcak tutulmuş olur, hem de bu tip çalışmalar motivasyonel anlamda da kıymetli katkılar sağlarlar.

UK Eğitim ve Danışmanlık olarak, üretim süreçlerindeki yerel ve global deneyimlerimizin bir sonucu olarak ‘'Mavi Yakalı Çalışan Sürdürülebilir Performans Gelişim Modeli'' olarak ifade ettiğimiz modelin özünde de bu 3 ana alan yatmakta.

Bu model ile şu modüler yapıda performanssal sürdürülebilirliğin güvence altına alınmasını öneriyoruz:

1)Mavi Yakalı Çalışanlar ile Temel İletişim,2)Mavi Yakalı Çalışan ve Yöneticileri için Geri-Bildirim, 3) Mavi Yakalı Çalışan Performans Bloklarının Etkin Yönetimi ve Verimlilik Artırma,4) Mavi Yakalı Çalışan Yönetiminde Durumsallık Yönetimi, 5)Üretim Ortamında Etkin İş Planlaması ve Takibi,6)Mavi Yakalı Çalışan Yönetiminde Güvenli ve Sonuç Odaklı Davranışlar, 7)Mavi Yakalı Çalışan Koçluğu, 8)Mavi Yakalı Çalışanlar için Teşvik,Özendirme ve Motivasyon Stratejileri

  

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  Azerbaycan Agile HR(Çevik İK) Kampı
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Doğan Holding Dijital İK Eğitimi(BMI)
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetimi ve OKR Eğitimi
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan İK Trendleri Webinarı
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan "İK Analitiği" Eğitimi
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK ve İşveren Markası Webinar(Nisan 2023)
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK'da Çeviklik ve Resilience Webinar
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital İK ve İşveren Markası Semineri
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal İK Analitiği Online Eğitimi(27 Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI Sertifika Programı-Dijital İK Modülü(Dr.Umut Köksal)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Analitiği Online Eğitimi(Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Genel Havacılık İç Eğitmenlik Sistemi Online Eğitimi(ABD)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Hedef Odaklı Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi,Konya
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI-Kumport Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi(9 Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI CHRO PROGRAMI-İK Analitiği,Stratejik Planlama ve OKR Modül Eğitimi(5 Mart 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Finans ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Veri Analitiği Eğitimi, Dr.Umut Köksal
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi(11 Mart 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Veri Görselleştirme ve Veri Hikayeciliği Online Eğitimi Tamamlandı-10 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Perakende Sektörü Katılımcıları ile Hedef Haritalama Eğitimi Tamamlandı-12 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Resilience(Psikolojik Dayanıklılık) Eğitimi Tamamlandı-2 Şubat 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Hedef Haritalama Eğitimi Tamamlandı-25 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Bankacılık Sektöründe Veri Hikayeleştirme ve Görselleştirme Eğitimi- 28 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektöründe Veri Hikayeleştirme ve Görselleştirme Eğitimi-2 Şubat 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi(25 Şubat 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Madencilik Sektöründe Hedef Haritalama(Goal Mapping) Eğitimi-16 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi Dr.Umut Köksal(03.02.2023)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal Üretimde Veri Analitiği ve Yapay Zeka Eğitimi(Sırbistan)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK Teknolojileri Webinarı Arnavutluk
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal 2023 Yılı İK Teknoloji Trendleri Webinar(Arnavutluk)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut KÖKSAL 2023 İK Trendleri Webinar(Azerbaycan)
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  BMI İK Uzmanlık Programı-Performans Yönetimi Eğitimi
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  İKY'de Robotik Proses Otomasyonu(RPA) Eğitimi-Macaristan
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  Nurol Makina "Üretimde İşbaşı Koçluğu" Eğitimi-9,10 Aralık 2022
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  ÇEİS-BMI "Veri Yönetimi Farkındalığı Eğitimi",Dr.Umut KÖKSAL
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  Digitürk -BMI "Dijital Çağda Liderlik" Eğitimi" (Dr.Umut Köksal)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi (Azerbaycan İK Uzmanlık Programı),Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretimde Yapay Zeka ve Robotik Proses Otomasyonu Webinar,Dr.Umut Köksal
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Webinar,Dr.Umut Köksal,27 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Yetenek Yönetimi ve Yedekleme Sistemleri(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Veri Analitiği Sertifika Programı(Mannheim-BMI),İK Analitiği Eğitimi,Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Modülü(Azerbaycan İK Uzmanlık), Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Nurol Makina Yöneticileri ile Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi, 12 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Webinar, Dr.Umut Köksal,9 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Norm Kadro Analizi Modülü(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiğinin Temelleri, Dr.Umut Köksal,5 Kasım 2022(BMI Veri Analitiği Sertifika Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  HR Tech Webinar Belgrad, Dr.Umut Köksal, 13 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İşe Alma ve Yerleştirme Analitiği Webinar, Dr.Umut Köksal, 9 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK Dashboard Uygulamaları Online Eğitimi, 23 Aralık 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Kritik Pozisyon Belirleme, Yedekleme ve Temel Yetenek Yönetimi Uygulamaları Online Eğitimi,16 Aralık 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Uzmanlık Programı (Online) (Azerbaycan) Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital İK ve İK Analitiği Webinar(Azerbaycan)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Analitiği Webinar (Ekim 2022,Macaristan)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  BMI CHRO Sertifika Programı-İK Analitiği ve İş Analizi Eğitimi(Dr.Umut KÖKSAL),Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  OKR Performans Yönetim Sistemi Projesi Tamamlandı-Üretim Sektörü Sektör Lideri Müşterimiz(Ekim 2022)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Agile HR(Çevik İK) Master Class, Azerbaycan, 15-16 Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Doğan Holding İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi (BMI Institute),3-7 Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası (İSO) Akademi Dijital İK Eğitimi, 6 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  Garanti Bankası Dijital Dönüşüm Eğitimi(BAUSEM),13 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK Analitiği Webinar, Bulgaristan, 4 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık-Prometriks Arasında Dijital İK, İK Analitiği Konusunda Uluslararası İşbirliği
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği ve Çevik İK Webinar, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Çevik İK ve İK Trendleri Webinarı, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve Makine Öğrenmesi Projesi Tamamlandı(Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan'dan gelen İK Yöneticisi Misafirler ile "Çevik İK Uygulamaları Atölye Çalışması"
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektöründeki Müşterimizde İK'da Veri Analitiği ve Dashboard Projesi Tamamlandı(Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da Makine Öğrenmesi Algoritmaları" Eğitimi,Budapeşte,Macaristan, Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  "Akıllı Lojistik ve Lojistikte Dijital Dönüşüm Eğitimi", AKİB, 06 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Bankacılık,Finans Sektöründe Blockchain ve Robotik Proses Otomasyonu Webinar (5 Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK'da İş Zekası Online Eğitimi( Bologna, İtalya)-1 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Teknolojileri ve İK Analitiği Webinar,Budapeşte,Macaristan.
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,AKİB "Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme" Webinar
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği Webinar(Belgrad-SIRBİSTAN)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) İK Analitiği Webinar, 24.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) Dijital Yetenek Yönetimi Webinar-17.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL AKİB "İhracatta Metaverse ve Blockchain" Webinar (15.06.2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  "Üretimde Robotik Proses Otomasyonu ve Hiper Otomasyon" Webinarı
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-EKSİM HOLDİNG "Teknoloji Trendleri" Eğitimi
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Röportaj "IoB ve Müşteri Deneyimi", Mart 2022
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka Uygulamaları", Dr. Umut Köksal, webinar, İtalya-Bologna(4 Haziran 2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Teknik Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışma ve Rapor Sunumu
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Vizyon TV Programı" İş Dünyası ve Yapay Zeka"
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan "Çevik İK Kampı", 21-22 Mayıs 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü "Metaverse ve Uluslararası İlişkiler" Konuşması
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası Konuşması,28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Üniversite TV Meslek Gündemi TV Programı, 28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  KOBİ-Gıda Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası" Konuşması,28 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Süreçlerinde Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi,Belgrad,18 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Bilişim Çalışanları ile "Robotik Proses Otomasyonu" Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Sigorta Çalışanları ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Agile HR'' Webinar,Bakü
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da RPA Eğitimi"(Azerbaycan,Bakü,26-27 Şubat 2022)
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM "Blockchain ve Kripto Para Eğitimi"
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  Gaziantep Ticaret Odası "Blockchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Çalışanları ile RPA Uygulamaları Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  RPA Uygulamaları Eğitimi(BAUSEM), 05 Mart 2022-13 Mart 2022
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA Eğitimi(21,22,23 Ocak 2022, 18 saat)
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  HISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile ''Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma" Eğitimi
  OCAK 2022readmore
 • Eğitim Programları