Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Design Thinking ve İK

Dijital Dönüşüm-Süreç Verimliliği:  Kozmetik Dijitalleşmeden Kaçış,Orkestra-Şef Hikayesi Bu!

                                                                                                  Dr.Umut Köksal

                                                                                         UK Danışmanlık Kurucusu

Öncelikli olarak 2018 yılının hepinize,hepimize sağlık,esenlilik,başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum.

2018 yılı için ilk yazım olan bu yazıda;  2017'de UK Danışmanlık olarak dijital dönüşüm konusundaki hamlelerimizi kısaca özetlerken, diğer yandan da işletmelerin dijital dönüşümünün,işletmelerin total performansı üzerindeki etkisini kısaca kendi perspektifimden izah etmeye çalışacağım.

2017 yılının ikinci yarısında UK Danışmanlık bünyesinde kurmuş olduğumuz ‘'Dijital Dönüşüm ve İnovasyon'' birimimizin, dijital dönüşüm, IOT,tasarım odaklı düşünme gibi alanlarda önemli projelere imza atma fırsatı oldu. Bu konuda yerel ve global düzeyde farklı eğitim ve proje çalışmalarına, UK Danışmanlık olarak katkı vermemiz ile gerçekleşen bir yıl oldu 2017 yılı. Bu kıymetli süreçlerde payı olan hem ekibimize, hem müşterilerimize, hem de gerçekleşmesine olan tüm taraflara çok teşekkür ederim. Oluşturmuş olduğumuz, özel ve global know-how'ı her biri birbirinden kıymetli platformlarda sunma,paylaşma şansımız oldu.

Hemen her yerde ve platformda dijitalleşme, dijital dönüşüm tartışmalarının olduğu bir süreçte, hep baştan beri üzerinde durduğum bir nokta oldu ki o da dijitalleşmenin, dijital dönüşümün ancak ve ancak işletmelerin iş süreçleri ile entegre şekilde yapılırsa başarı ile sonuçlanacak bir nevi bir değişim yönetimi süreci olduğu yönünde.

Dijital Dönüşümün ayağı yere sağlam basan  bir olgu olarak nitelendirilebilmesi için bir çok yapı taşı ile ilişkilendirilmesi gerektiği, daha önceki yazılarımı okuyan ve takip eden okuyucularım tarafından da bilindiği üzere, özellikle hassasiyetle odaklandığım konuların başında geliyor. Bunu daha önceki yazılarımda ‘'kozmetik dijitalleşme-make-up dijitalleşme'' olarak terimleştirdiğimi, öğrencilerim, okuyucularım hatırlayacaklardır. Dijitalleşme, bir değişim yönetimi süreci. Bu nedenle sadece işi işletmede yeni yazılım implemente etmek ile, kağıt üzerindeki operasyonları dijital ortama almak ile açıklamaya çalışmak da çok yetersiz olur.

Süreçlerinizde değişimi yönetemiyorsanız, dijital dönüşüm bir hayaldir…Bunun için öncelikli olarak kararlılık,yönetim kararlılığı gerekiyor.İş Süreci, bir işletmenin temelidir. Temelleri olmayan bir bina nasıl çökmeye mahkum ise, süreçlere dokunmayan bir dijitalleşme çabası da, bir hayal,bir ütopyadır. Dijitalleşme, yalın ve organik olmalıdır. Bu yalınlığı ve organikliği sağlayan faktör, yazılım-analitik ve süreç yönetimi ilişkisidir.

Süreçlerinin verimliliğini artırmayan ama biz ‘'dijitalleşiyoruz'' diyen bir üst düzey yönetici,bir işletme patronu, kendi kendini avutmaktan başka bir şey yapmıyor demektir. Dijitalleşme, makinalarda değil, iş yapış şekillerinde, iş süreçlerinde ve operasyonlarda başlar ve bunlarda biter. Bahsedilen teknolojiler, yazılımlar, bu orkestranın birer üyesidirler. Ama en iyi enstrümanistlere sahip olan bir orkestrada dahi şef kötü ise, orkestranın ortaya koyduğu müzik,performans kulaklara zarar veren bir performans olabilir.

 

Şefi doğru seçmek ve bu şefi doğru orkestra üyeleri ile eşleştirmek kritiktir.  Dijital Dönüşüm için doğru yol haritası belirlemek ve süreçleri önceliklendirmek hassas bir konudur. Süreçlere ve süreçlerin çıktılarına odaklanmadan, dijitalleşmeden bahsetmek; sadece bir ütopik, bilim-kurgu filminden bahsetmeye benzer. Dijital Dönüşüm denilen şey neden bu kadar kendinden bahsettiriyor? Niye konuşuluyor? İşletmenin stratejik yönetimi açısından neden şart? Bu soruları öncelikli olarak doğru cevaplamak gerekir.

Önce harç yani süreçler, akabinde bina yani işletme organizasyonu, akabinde binanın içindeki yenilik ve imkanlar yani teknoloji, IOT vb…. Bu sıralama kritik bir sıradır. Birçok katıldığım platformda dijitalleşme ile sadece tartışılan birkaç ve aynı konu olduğunu, süreç-dijitalleşme ilişkisinin genellikle gözardı edildiğini düşünüyorum. Süreç-dijitalleşme ilişkisi özümsenmediğinde, gerçek,sonuç odaklı dijital dönüşümden bahsetmek mümkün değil. Hatta dijitalleşmeden de bahsetmek mümkün değil. Süreçler, işletmenin dününü,bugününü ve yarınını belirleyen çimentoları. Bu çimentoları sağlamlaştırmanın yolu, işletmenin bir proje planı içerisinde dijitalleşme kararlılığını sergilemesinden geçmekte.

Dijital Dönüşüm projeleri, bir yandan işletmenin organizasyonel hiyerarşisi açısından her düzeyden sahiplenilmeli, diğer yandan ‘'bottom-up'' ya da ‘'top-down'' tarzı bir yaklaşım ile süreçler parçalara bölünerek ve süreçlerde etkinlik-verimlilik ilişkisi gözönünde tutularak uygulamaya alınmak durumundadırlar. Dijitalleşme bir yandan sürecin verimliliğine-yani girdi-çıktı ilişkisine katkı verirken,diğer yandan  sürecin otonom olarak ya da diğer süreçler ile ilişkileri açısından,işletmenin amaçlarına ulaşması için patikayı kısaltan,kolay hale getiren bir harita oluşturmalı.

Dijital Dönüşüm, mekanik değil, organik bir yönetim tarzı ve felsefesine ihtiyaç duyan bir olgu. Bu organik yapıyı oluşturan faktörlerin bazında da işletmelerin süreçlerini iyileştirecek, geliştirecek inovatif yani yenilikçi organizasyonel  gelişim ve değişim yönetimi uygulama,yöntemlerinin de bütünsel olarak gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyuyor. Sadece teknolojiyi eksene alarak, dijital dönüşüyoruz demek teknik olarak yetersiz bir algılayış,kavrama olur.

Dijital Dönüşüm, teknolojik hamlelerin, organizasyonel hamleler ile birlikte-ne eksik ne fazla- atılmasını gerektiren bir kavram. Bir yandan yazılımsal ve donanımsal  atılımlar yapılırken, bundan işletmenin organizasyonel yapısı da etkilenmek durumunda.  Sadece organizasyonel yapı, yani görev-yetki-sorumluluk ilişkileri, hiyerarşi,yetki göçerimi gibi faktörlerler değil, İK,Ar-Ge,Üretim,Planlama, Satınalma,Pazarlama,Satış,Bakım-Onarım vb. tüm ilgili süreçler de hamlelere uygun şekilde eş zamanlı ya da projelendirilerek değişmeli.

Dijital Dönüşüm kelimesini değerlendirirken, ifadenin dijital kısmını; teknoloji ile, dönüşüm kısmını ise değişim yönetimi alanı ile ilişkilendirmeyi doğru buluyorum. İki faktörden bir tanesi eksik ise hedeflenen elde edilmemiş oluyor.

Başarılı bir dijital dönüşüm için tüm taşlar yerine oturmalı. Süreçler,teknoloji, organizasyonel değişim ve gelişim…. Teknoloji derken dünyanın son teknolojisi ile paralar saçıp, birkaç ay sonra işletme içerisinde kullanmadığınız,atıl bir köşeye fırlatıp attığınız yazılım,donanımları kastetmiyorum.

Dijital Dönüşümü işletmenizde nasıl tanımlıyorsunuz? Bence her işletmenin kendi dijital dönüşümü tanımı var ya da olmalı. Teknoloji, gerçekten ruhen ve ihtiyacen kullanabileceğiniz bir puzzle parçası. Sırf kulaktan doğma duyumlar ile,popüler olsun diye atıl, bütçenizde delikten başka bir fayda sağlamayacak teknolojik yatırımlara girmekte zeki bir yönetici ya da işadamının altına imza atacağı bir durum değil.

Bu nedenle dijital dönüşümü, kendi işletme yapınız,vizyonunuz,hedefleriniz doğrultusunda ‘'kendinize göre'' tanımlamalısınız.

Bu Sizin hikayeniz,sizin eseriniz olmalı. Bu bir orkestra ve şef hikayesi kısaca… Bu hikayede süreçler,teknoloji ve yönetim tarzı başrol oyuncuları. Doğru orkestra üyelerini belirlemek kadar, doğru orkestra şefini de seçmek gerekiyor. Buradaki  şeflik bir yandan dijitalleşmenin başarısı için etkin yönetim tarzını belirleme becerisi iken,diğer yandan söylenen birçok sözden öte,kulakları tıkayıp gerçekten işletmenin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıcı,süreçlerin verimliliğini ve de etkinliğini artırıcı dijital hamleleri yapmak olarak tanımlanabilir.

Kozmetik Dijitalleşmeden Uzak, Enerji,Başarı ve Dinamizm Dolu Nice Dijital Dönüşüm Hikayelerinizi Yazmanız Dileklerimle…

Mutlu Seneler…

Dr.Umut Köksal

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  CENAL Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  LC Waikiki Akademi Çalışanları ile ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Eğitimi-9,10 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Online Dijital Dönüşüm Programı:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Online Semineri:08.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Çalışan Deneyimi Oluşturmak Meet-Up
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Veri Analitiği Meet-up:Konuk Ergi Şener-02.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı Gerçekleşti.
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Psikoloji ve Yapay Zeka'' Konuşması-12 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  ALARKO Holding İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Psikoloji ve Yapay Zeka'' Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İstanbul Ticaret Üniversitesi '' Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Büyük Veri Zirvesi Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Gedik Üniversitesi ve Gedik Holding ''Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bulut Bilişim ve Teknoloji'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Büyük Veri Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer alacak.
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü '' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Araştırma Merkezi Eğitim İhtiyaç Analizi eğitimi-BAUSEM
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İKZ 9'da '' CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Modere etti.
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Türk Telekom,Petrol Ofisi ve Arfesan Katılımcıları ile '' Çalışan Deneyimi Semineri''
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Hyundai İK Ekibi ile İK Metrikleri-İK Analitiği Eğitimi
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü Yapay Zeka Akademisi''Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  İK'da Yapay Zeka Trendleri Semineri gerçekleşti.
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK Raporlaması Webinarı gerçekleşti
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal, '' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Anagold Madencilik HR,Training ve IT Ekipleri ile '' İK'da Yapay Zeka Trendleri'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Dijital Dönüşüm Merkezi''Digital Disruption'' Konulu Semineri
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Dijital Dönüşüm Merkezi'' Digital Disruption'' Sunumu
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları'' Semineri
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Ingbank İnovasyon Merkezi''İşe Alımda Yapay Zeka Trendleri'' Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, 360 TV'de Birol Güven ile Gelecek Geliyor Programı
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Petrol Ofisi İK Ekibi ile İK Metrikleri, İK Analitiği Eğitimi-10 Ekim 2019
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Petrol Ofisi ve Arfesan Otomotiv Yöneticileri ile ''Dijital İK Eğitimi''
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İMMİB Akademi-Yöneticiler için Dijital Dönüşümün Temelleri Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  IOT 101 Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi''İşe Alımda Yapay Zeka,AR/VR Trendleri''Semineri -Dr.Umut Köksal
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi Yapay Zeka Konulu Konuşması
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İnsan Kaynakları ve Yapay Zeka Semineri
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğilim 2020 Anketi
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Eğitim İhtiyaç Analizi Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Blockchain 101 Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Zor İnsanlar ile Başa Çıkma ve Stres Yönetimi Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Norm Kadro Eğitimi, Şubat 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Yönetecek.
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking 101 Atölye Çalışması, Kasım 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Ekim-Kasım 2019 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi''Çalışan Deneyimi Trendleri ve Dijital Dönüşüm İlişkisi'' Sunumu
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Bazlı Mülakat Sistemi Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Eğitim Yönetimi Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi ''Çalışan Deneyimi Trendleri-Dijital Dönüşüm''Semineri
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm Paneli'',9.İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri,Analitiği ve Kurumsal Karne Atölye Çalışması-Madencilik Sektörü
  HAZİRAN 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği-Mayıs 2019 Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Red&Grey Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Tutum ve Davranışlar Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Memnuniyet Anket-Analiz Çalışması(Üretim Sektörü)
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi,16-17 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  SunExpress İngilizce ''Train the Trainer'' (Eğiticinin Eğitimi) Eğitimi-12,13 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Dijital Çağda Girişimcilik'' Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Hepsiburada.com-Hepsiexpress Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Doğa Koleji T-MBA Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Çağda Girişimcilik'' Sunumu-1 Girişimci 1 Hayal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi-Arora Danışmanlık(28,29 Mart 2019)
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Genel Katılıma Açık Eğitimi-Mart 2019
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Üretimde İK Analitiği Projesi-Turnover,Ücret Yönetimi ve İK Verimliliği
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  GİDERİK ''İK Metrikleri ve İK Analitiği'' Eğitimi-22 Şubat 2019
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Mersin Yerel Yazılı Medyasında
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi Haber-Mersin İmece Gazetesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  GYİAD Üyeleri ile Stres Yönetimi Workshop-Dr.Umut Köksal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın, Kadıköy Doğa Koleji Paneli.
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK ANALİTİĞİ PROGRAMI, 26 MART 2019'DA...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  UK DANIŞMANLIK MART 2019 GKA EĞİTİM PROGRAMI
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mersin İŞKUR İş ve Kariyer Fuarı Düzenleme Kurulu Toplantısı
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin ESOB Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Akyürek Teknoloji Yönetimini Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin Teknopark Genel Müdürlüğü Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Aktifbank ve Zingat İK Ekipleri ile İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Eğitimi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi-Evyap TZ İK Bölümü
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Programı, 26 Mart 2019'da...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Dashboard Projesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Metrikleri Çalıştayı,22 Şubat 2019 Mersin
  GİDERİK Daveti ve AKİB-Akdeniz İhracatcı Birlikleri Destekleri ile..
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Endüstri 4.0,Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Semineri-Uludağ İhracatcılar Birliği Mavi Salon
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal-Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi(Bahçeşehir Üniversitesi-İşkur İşbirliği)
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin İnterneti Eğitimi-Logo Yazılım ekibi ile gerçekleşti.
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Birlik Holding Panagro Gıda'da Üretimde İşbaşı Koçluğu Projesi-Süt Ürünleri ve Et Ürünleri Grubu
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal,GYİAD üyesi olarak Dijital Dönüşüm konusunu Dünya Gazetesi için yazdı...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) ve İK Bölümü Makalesi, UK Blog'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin Interneti (IOT 101) programı, Ocak 2019'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking Workshop, Aralık 2018'de...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Feedback System Design Eğitimi-İngilizce Programımız
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Balanced Scorecard Kurumsal Karne Performans Değerlendirme Eğitimi
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Deneyimleri, UK Blog'da...
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital ve Çevik İK Sunumu,İKZ8
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi Atölye Çalışması
  360 Derece Performans Değerlendirme
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Bakü'de,MİRF 2018
  Dr.Umut Köksal Bakü'de 2018
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Bakü MİRF 2018 Design Thinking ve Dijital İK Konuşması
  Design Thinking ve Dijital İK
  EKİM 2018readmore
 • Eğitim Programları