Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Digital Disruption-Dijital Dönüşüm ve Dijital Çeviklik

          Digital Disruption'ı Yönetmek için Organizasyonel ve Dijital Çeviklik

                                                     Dr.Umut KÖKSAL

                                               UK Danışmanlık  Kurucu

Digital Disruption Nedir? Disruption, Türkçe kelime karşılığı itibarı ile baktığınızda karmaşa,bozulma,dalgalanma gibi anlamlara geliyor. Farklı yazılarda dijital karmaşa,dijital bozulma,dijital dalgalanma gibi çevirilerine rastlıyorum. Ama ben bu yazımda orijinal hali ile digital disruption olarak kullanacağım. Yazıda digital disruption konusuna teknoloji , inovasyon odaklı bakıştan ziyade, organizasyon,organizasyonel tasarıma etkisi açısından bakıyor olacağım.

Digital disruption, ilk kulağa söylendiğinde disruption kelimesinin Türkçe karşılığı nedeni ile sanki sadece olumsuz, işletmenin vizyonu doğrultusunda belirlediği strateji, hedeflerine ulaşması için birer çakıltaşı, engel gibi algılanıyorsa  da kavramı birkaç yönden değerlendirmekte kanaatimce fayda var.

Dijital dönüşüm, bir proses yani bir süreç. Her süreçte olduğu gibi sürecin girdileri var, sürecin girdilerinin çıktılara dönüşmesi için bir çevre/ortam var, bu dönüşümü gerçekleştirecek üretim araçları/teknolojiler var ve sürecin ürünü yani dönüşümün kendisi var. Bu süreç, teknolojik yönü ile ve organizasyonel yönü ile değerlendirilmesi gereken bir süreç

Teknoloji boyutu ile bakıldığında, iş dünyası denen oyun alanının kurallarının dijital teknolojiler ile değişmesi durumundan öncelikli olarak bahsetmek gerekiyor. Oyunun oynanış şekli, oyunun sahası ve en önemlisi oyunu güzelleştiren ‘'iş modelleri'' yeniden yapılanıyor, adeta reforme oluyor. Teknoloji, işletme ve yönetim açısından uzun süre;kaynak verimliliğini artıran, etkin maliyet yönetimini mümkün kılan bir ana unsur bakış açısı sınırlı odağı ile görüldü. Bu anlayış tamamen terkedilmiş olmamakla brilikte, asıl etkisini iş modellerinin mimarisinde ve kurum içi inovasyon tartışmalarında gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

 Organizasyon bakış açısı ile yaklaştığımızda, geleceğin güçlü işletmeleri; insan sermayesi bileşeni olarak çoklu kuşak yönetimine imkan verecek, esneklik ve farklılığı(diversity management) yönetecek bir kurum içi girişimcilik, kurum içi inovasyon ve doğru teknoloji-doğru süreç ilişkilendirmesi zemini üzerine şekillenmek durumunda olacaklar.

İşletmenin bu iki yönlü alt süreçten oluşan dijitalleşme ya da dijital dönüşüm dediğimiz süreçte başarılı olması adına digital distruption olgusunu da iyi algılaması ve iş dünyasında değişen bir unsur olarak doğru stratejiler ile ilişkilendirmesi gerekiyor.

İşletme, ister üretim ister hizmet, hangi alanda olursa olsun gün gittikçe farklılaşan müşteri beklentileri,yeni müşteri deneyim arayışları ve bu beklentilerin ‘'organik'' olarak da farklılaştırdığı-bazen işletmenin bunun bilincinde olduğu bazen de olmadığı-farklılaşan iş modelleri doğrultusunda kendini yeniden şekillendirmek durumunda.

İşletme açısından, faaliyet gösterdiği alan ne olursa olsun, dijital eko sistemlerin yoğun olduğu, organizasyonel yapısının bununla doğru eşleştiği bir yapıyıa gidiş, bu dijital dönüşümün önemli bir parçası haline geliyor.

 

Digital disruption, işletmenin doğru ürün yönetimi yapmasını ve hangi hybrid ürün grupları ile gelirlerini genişletmesi gerektiğine ilişkin önemli haritalardan bir tanesini de ifade ediyor. Bunda başarılı olabilmek için  dijital ve dolayısı ile organizasyonel çeviklik kritik, aynı zamanda etkin eko sistem ve partner yönetimi yine kritik birer faktör haline gelmekte.  Organizasyon ilkeleri açısından bakarsak;bir yandan dijitalleşme ile ilgili projeler ve bu projeleri destekleyen metodolojiler işletme içerisinde gerçekleşirken, aynı zamanda organizasyon ilkelerine uygun olarak da organizasyonel gelişim ile ilgili diğer çalışmalar da devam etmek durumunda.

Digital disruption, özellikle finansal servisler alanında etkili. Elbette sadece bankacılık ya da finansal servisler ile sınırlı bir alan değil elbette,ama özellikle bankacılık alanında yeni ürünler,yeni açılımlar,yeni kanallar,yeni süreçler ,özellikle ‘'yeni müşteriler'' ve ‘'değişen müşteri algı ve talepleri'' digital disruption'ın etkisini daha da yüzüstünde gösterdiği tartışılmakta,yazılmakta.

Digital disruption'ı nötralize etmek ve işletmenin kurumsal performansını artırıcı bir faktör olarak kullanabilmek için, işletmenin organizasyonel tasarımı açısından bakarsak, işletmenin daha agile yani çevik bir organizasyon modelini doğru kendi kendisini kaydırması gerektiğini düşünüyorum. Organizasyonel çeviklik, işletmenin pazardaki hızlı,inovatif değişimler karşısında işletmenin hazırlıklı olmasını, hızlı değişmesini,adapte olmasını sağlayan bir organizasyonel anlayış. Digital disruption açısından, iş modelleri arası doğru stratejilerin belirlenmesi,bu stratejilerin hedefler, ürün-hizmet tasarımı süreçleri ile ilişkilendirilmesi kritik ve önemli. Öyle bir dijital dönüşüm stratejisi olmalı ki bu strateji;

·         Müşteri bekletileri ile harmonize olacak,

·         Müşteriler için yeni değer üretecek,

·         Dijital dönüşüm sürecinin bir çıktısı olarak  işletm açısından yeni gelirleri ortaya koyacak.

Digital disruption, geleneksel iş modeli ile daha inovatif,dijital dönüşümün gerektirdiği iş modeli arasındaki bir döngüye de işaret etmesi itibarı ile dijital çeviklik, digital disruption açısından da kritik bir konu.

Daha yalın-daha lean, inovasyonun daha hızlı buna karşılık daha az risk ile bu kurum içi girişimcilik ve kurumsal inovasyon süreçlerinde başarının yolunu açacak organizasyonel ve de dijital çevikliği barındıran bir organizasyon yapısından bahsetmek bu nedenle kritik ve önemli.

Dijital dönüşüm, dijital çözümleri gerektiriyor. Dijital çözümler ise dijital çeviklik ile ilişkilendirilirse, işletme öğrenen bir organizasyon olabilme kapasitesini güçlendirebiliyor. Analitik,Connected olma, Dijital Pazarlama,UX/CX, Cloud/Infrastructure,IOT,Big-Data vb. birçok günümüzde dijitalleşme ile ilgili konunun özünde aslında dijital çeviklik yatıyor.

Dijital Çeviklik;

·         Süreç

·         Metodoloji

·         Organizasyonel Yapı

·         İletişim ve İşbirliği(İç-Dış)

·         Müşteri Insight-İçgörüleri

·         Kurum Kültürü ve Mindsetler açısından değerlendirilmesi gereken bir olgu.

Dijital Çeviklik sayesinde;

·         Fikirden ürüne giden yolda konseptten pazara ürün olarak daha proaktif,asertif süreçler ile geliştirme

·         Kurum içi girişimcilik ve inovasyon için gerekli Liderlik,Kurum İklimi ve Kurum Kültürünün Oluşturulması

·         ‘'Müşteri deneyimlerini'' daha doğru kanallardan,daha etkin ve verimli algılama,anlama,yönetme ve hatta şekillendirme

söz konusu olabilmekte.

İşletmenin organizasyonel çeviklik ve dijital çevikliğinin belli  yeterlilik   boyutlarının da digital disruption noktasında ilişkilendirilmesinde kritik olduğunu söylemek mümkün. Bunlar özetle şu şekilde sıralanabilir:

·         Yalın Ürün Geliştirme

·         Tasarım Odaklı Düşünme

·         Lean Startup

·         Yüksek Performanslı Takımlar Oluşturma

·         Değişim Yönetimi

·         Big-Data- aslında ‘'doğru data''

·         Müşteri Odaklı Hizmet Tasarımı

·         Adapte Olan Bir Liderlik Modeli

Her biri iş modellerinin dönüştürülmesinde,etkin dijital dönüşüm stratejisinin birer yeterlilik alanı, trendi,unsuru-adına ne derseniz deyin-puzzle'ın birer parçası olarak önem teşkil ediyorlar.

Dijital Disruption'ı yönetebilmek adına, dijital çevikliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu önem, kendisini işletme ortamında şu ana hamle alanlarında hissettiriyor:

·         Yanlış iş kararlarına,projelere,uygulamalara neden olan yetersiz müşteri içgörüleri var mı yok mu?

·         Organizasyonun daha yalın,daha esnek, daha öğrenen organizasyon olabilme ve bunu sunduğu ürün/hizmetlere yansıtması adına süreçler arası engeller,darboğazlar var mı yok mu?

·         Müşteri memnuniyetini düşüren, müşteri deneyimlerini olumsuz yönde etkileyen karmaşık süreçleri doğru tanımlayabiliyor muyuz?

·         Data ve analitik hangi süreçlerde gelişmiş karar-verme ve etkin süreç uygulamaları için real-time, veri-odaklı içgörüleri, işletmemize sağlayabilir?

·         Müşteri memnuniyetini ve müşteri ile ile ilgili KPI'ları optimize etmeye yardımcı olacak fırsatları keşfetme,öngörme ve tanımlamayı işletme takımlarına sağlayacak  ‘'360 Derece Müşteri Bakışı'' nasıl gerçekleştirilebilir? Ne gibi yönetsel, organizasyonel kararlar alınabilir?

·         Yapay Zeka, IOT,Robotik vb. gelişmeler, sadece bir heves olarak değil, sürdürülebilir şekilde işletme etkinlik,verimlilik ve genel olarak kurumsal performansını nasıl olumlu yönde etkileyebilir?

 

 

                                                                                         

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  CENAL Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  LC Waikiki Akademi Çalışanları ile ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Eğitimi-9,10 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Online Dijital Dönüşüm Programı:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Online Semineri:08.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Çalışan Deneyimi Oluşturmak Meet-Up
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Veri Analitiği Meet-up:Konuk Ergi Şener-02.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı Gerçekleşti.
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Psikoloji ve Yapay Zeka'' Konuşması-12 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  ALARKO Holding İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Psikoloji ve Yapay Zeka'' Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İstanbul Ticaret Üniversitesi '' Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Büyük Veri Zirvesi Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Gedik Üniversitesi ve Gedik Holding ''Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bulut Bilişim ve Teknoloji'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Büyük Veri Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer alacak.
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü '' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Araştırma Merkezi Eğitim İhtiyaç Analizi eğitimi-BAUSEM
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İKZ 9'da '' CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Modere etti.
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Türk Telekom,Petrol Ofisi ve Arfesan Katılımcıları ile '' Çalışan Deneyimi Semineri''
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Hyundai İK Ekibi ile İK Metrikleri-İK Analitiği Eğitimi
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü Yapay Zeka Akademisi''Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  İK'da Yapay Zeka Trendleri Semineri gerçekleşti.
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK Raporlaması Webinarı gerçekleşti
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal, '' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Anagold Madencilik HR,Training ve IT Ekipleri ile '' İK'da Yapay Zeka Trendleri'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Dijital Dönüşüm Merkezi''Digital Disruption'' Konulu Semineri
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Dijital Dönüşüm Merkezi'' Digital Disruption'' Sunumu
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları'' Semineri
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Ingbank İnovasyon Merkezi''İşe Alımda Yapay Zeka Trendleri'' Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, 360 TV'de Birol Güven ile Gelecek Geliyor Programı
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Petrol Ofisi İK Ekibi ile İK Metrikleri, İK Analitiği Eğitimi-10 Ekim 2019
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Petrol Ofisi ve Arfesan Otomotiv Yöneticileri ile ''Dijital İK Eğitimi''
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İMMİB Akademi-Yöneticiler için Dijital Dönüşümün Temelleri Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  IOT 101 Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi''İşe Alımda Yapay Zeka,AR/VR Trendleri''Semineri -Dr.Umut Köksal
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi Yapay Zeka Konulu Konuşması
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İnsan Kaynakları ve Yapay Zeka Semineri
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğilim 2020 Anketi
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Eğitim İhtiyaç Analizi Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Blockchain 101 Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Zor İnsanlar ile Başa Çıkma ve Stres Yönetimi Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Norm Kadro Eğitimi, Şubat 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Yönetecek.
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking 101 Atölye Çalışması, Kasım 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Ekim-Kasım 2019 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi''Çalışan Deneyimi Trendleri ve Dijital Dönüşüm İlişkisi'' Sunumu
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Bazlı Mülakat Sistemi Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Eğitim Yönetimi Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi ''Çalışan Deneyimi Trendleri-Dijital Dönüşüm''Semineri
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm Paneli'',9.İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri,Analitiği ve Kurumsal Karne Atölye Çalışması-Madencilik Sektörü
  HAZİRAN 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği-Mayıs 2019 Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Red&Grey Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Tutum ve Davranışlar Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Memnuniyet Anket-Analiz Çalışması(Üretim Sektörü)
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi,16-17 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  SunExpress İngilizce ''Train the Trainer'' (Eğiticinin Eğitimi) Eğitimi-12,13 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Dijital Çağda Girişimcilik'' Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Hepsiburada.com-Hepsiexpress Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Doğa Koleji T-MBA Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Çağda Girişimcilik'' Sunumu-1 Girişimci 1 Hayal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi-Arora Danışmanlık(28,29 Mart 2019)
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Genel Katılıma Açık Eğitimi-Mart 2019
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Üretimde İK Analitiği Projesi-Turnover,Ücret Yönetimi ve İK Verimliliği
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  GİDERİK ''İK Metrikleri ve İK Analitiği'' Eğitimi-22 Şubat 2019
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Mersin Yerel Yazılı Medyasında
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi Haber-Mersin İmece Gazetesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  GYİAD Üyeleri ile Stres Yönetimi Workshop-Dr.Umut Köksal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın, Kadıköy Doğa Koleji Paneli.
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK ANALİTİĞİ PROGRAMI, 26 MART 2019'DA...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  UK DANIŞMANLIK MART 2019 GKA EĞİTİM PROGRAMI
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mersin İŞKUR İş ve Kariyer Fuarı Düzenleme Kurulu Toplantısı
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin ESOB Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Akyürek Teknoloji Yönetimini Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin Teknopark Genel Müdürlüğü Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Aktifbank ve Zingat İK Ekipleri ile İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Eğitimi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi-Evyap TZ İK Bölümü
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Programı, 26 Mart 2019'da...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Dashboard Projesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Metrikleri Çalıştayı,22 Şubat 2019 Mersin
  GİDERİK Daveti ve AKİB-Akdeniz İhracatcı Birlikleri Destekleri ile..
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Endüstri 4.0,Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Semineri-Uludağ İhracatcılar Birliği Mavi Salon
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal-Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi(Bahçeşehir Üniversitesi-İşkur İşbirliği)
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin İnterneti Eğitimi-Logo Yazılım ekibi ile gerçekleşti.
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Birlik Holding Panagro Gıda'da Üretimde İşbaşı Koçluğu Projesi-Süt Ürünleri ve Et Ürünleri Grubu
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal,GYİAD üyesi olarak Dijital Dönüşüm konusunu Dünya Gazetesi için yazdı...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) ve İK Bölümü Makalesi, UK Blog'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin Interneti (IOT 101) programı, Ocak 2019'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking Workshop, Aralık 2018'de...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Feedback System Design Eğitimi-İngilizce Programımız
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Balanced Scorecard Kurumsal Karne Performans Değerlendirme Eğitimi
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Deneyimleri, UK Blog'da...
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital ve Çevik İK Sunumu,İKZ8
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi Atölye Çalışması
  360 Derece Performans Değerlendirme
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Bakü'de,MİRF 2018
  Dr.Umut Köksal Bakü'de 2018
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Bakü MİRF 2018 Design Thinking ve Dijital İK Konuşması
  Design Thinking ve Dijital İK
  EKİM 2018readmore
 • Eğitim Programları