Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Design Thinking ve İK

                                                                Tasarım Odaklı Düşünme ve İK Bölümü  

                                                                       

​                                                                                    Dr.Umut KÖKSAL

​                                                                                     

 

Son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi,bir diğer ifade ile Design Thinking.

Tasarım Odaklı Düşünmeyi, başta iş dünyası olmak üzere tüm alanlara uygulayabileceğimiz bir metodoloji,prensip olarak değerlendirmek ve sınırlandırmamak gerektiğini düşünüyorum.

Tasarım Odaklı Düşünme, temelde: empatinin kurulması, tanımlama,fikirleştirme,prototip ve test etme aşamalarından oluşan bir süreç.  Bireyin ve/veya grupların, sınırlarından uzaklaşmasını,daha inovatif-yaratıcı fikirler geliştirmesinin de önünü açan bir süreç olarak değerlendirilebilir.

İşletme açısından bakarsak, işletmenin iş süreçlerine ilişkin olarak,tasarım odaklı düşünmenin kullanılması,iş süreçlerinin daha inovatif çıktılara yönlenmesini,işletmeyi daha insan odaklı ve  gerçek anlamda ‘'öğrenen organizasyon'' olabilme ruhunu ortaya koyması açısından kritik ve önemli.

Tasarım Odaklı Düşünme, bir metodoloji olarak, işletme içerisindeki takımlar açısından da bir problem çözme ve hamle yapma alanı.  İşletmenin performansı açısından, işletmedeki süreç sahiplerinin tüm işletme süreç ve süreç çıktılarına bütünsel bakabilmesi kritik ve önemli.

Bir başka nokta, tasarım odaklı düşünme-inovasyon ilişkisi. İnovasyon, çoğunlukla sadece teknoloji olarak tanımlanıyor,anlamlandırılıyor. Halbuki inovasyonun süreçsel yani prosessel bir kritik yönü var.  Tasarım odaklı düşünmenin bir problem çözme,fikir geliştirme alanı olarak değerlendirilmesi sayesinde işletmenin süreçlerine daha inovatif bakması gibi kimi zaman arka planda kalan bir yönü de daha altı çizili şekilde ortaya koyma imkanı var.

Tasarım odaklı düşünme, bütünsel ve insanı odağına alan bir anlayış ile mekanizmalarını işletiyor.  Bu nedenle çoğunlukla tasarım odaklı düşünme eğitimleri, müşteri ilişkileri yönetimi,pazarlama,satış gibi alanlar için ön plana çıksa da, bir işletme süreci olarak İnsan Kaynakları Yönetimi, belki de Tasarım Odaklı Düşünme'nin en rahatlıkla kullanılabileceği,en fazla ihtiyaç duyulabilecek noktalardan bir tanesi.

HR Marketing :İnsan Kaynaklarına Pazarlama Dokunuşu kitabımı okuyan ya da bu alandaki çalışmalarımı takip eden insan kaynakları profesyonellerinin yakından bildiği üzere, odaklandığım alanlardan bir tanesi işletmelerin insan kaynakları bölümlerinin iç ve dış ik pazarlamalarını etkin şekilde yapabilmeleri için aynı bir marketing yani pazarlama birimi ile hareket etmeleri ve buna uygun olarak da belli teknikler kullanmaları. Tasarım odaklı düşünme, ilk baştan söyleyeyim, ciddi ölçüde HR Marketing için de faydalı olan ve işletmenin insan kaynakları bölümüne,olaylara daha bütünsel, daha insan odaklı ve bir metodoloji ile problem çözme-fikir geliştirme artısı katan bir metodoloji olarak değerlendirilebilir.

Tasarım Odaklı Düşünme ilkelerinden faydalanarak, insan kaynakları bölümü her zaman karşı karşıya olduğu önemli bir konu ile de daha stratejik yüzleşme şansını elde edebilir: ‘'Çalışan yani iç müşteri memnuniyetini nasıl sağlar ve bunu nasıl sürdürülebilir kılarım?''.

 İşletmenin insan kaynakları bölümü, çalışanlarını yani iç müşterilerini doğru analiz etmek, iç müşterilerine doğru değer teklifleri sunmak,iç müşteri yolculuğunu detaylandırmak ve iç müşteri memnuniyetine yönelik inovatif proje,fikirlerin geliştirilmesi adına prototipler oluşturup bu fikirlerin iş ortamında uygulanabilir,somut projeler,uygulamalar olmasını sağlamak yoluna gidebilirler.

Bunu somut bir örnek ile açıklamak gerekirse, işletmelerin insan kaynakları bölümleri yeni bir sistem kurmak ya da mevcut sistemlerini güncellemek durumunda olduklarında-örneğin yeni bir performans yönetim sistemi, güncel bir temel ücret sistemi tasarımı vb.-bu çalışmaların devreye alınmasında zorluklar yaşayabiliyorlar. Bu zorlukların kimisi, etkin ihtiyaç analizi, iç müşterinin yeterince insan kaynakları bölümü tarafından doğru algılannmamasından kaynaklanırken, kimisi de bu çalışmaların doğru projelendirilmemesi,projenin iç iletişim planının doğru yapılamamasından kaynaklanıyor.

İşte Tasarım Odaklı Düşünme, bence bir nevi bir ön hazırlık,bir tedbir olarak da daha etkin hazırlık, daha insan odaklı bir ik projesi tasarımı yapabilmenin de önünü açıyor.

Bir diğer ifade ile, insan kaynakları bölümü, Tasarım Odaklı Düşünmeyi temel bir düstur olarak ele alıp:

·         Keşfetme: Çabalarına sağlam bir dayanak oluşturma

·         HR Marketing açısından da kritik olan ve aynı zamanda kendi KPI'ları açısından da kritik olan başta üst yönetim ve tüm diğer iç müşterileri ile potansiyel iç müşterileri yani işe alım sürecindeki adayların gereksinimlerini algılayıp alternatif çözümler geliştirebilme

·         İnsan kaynakları süreçleri ile ilgili olarak deneyimleme, deneyimlemeler ve fikirler doğrultusunda  aynı bir ürünün tasarımı ve geliştirilmesinde olduğu gibi ‘'proje/fikir prototipleri'' tasarlama ve bunu doğru iç iletişim ile hem ik hem de ik'nın yoğun iş ilişkilerinde olduğu ve ‘'önceliklendirdiği organizasyon birimleri ‘' istişare amaçlı paylaşma

·         İstişareler, etkin iç iletişim ve ilişki yönetimi ile tasarımı yapılan bu ‘'ik bölümü proje,fikir prototiplerine'' diğer ‘'öncelikli iç müşterilerden'' yapıcı geri-bildirimleri alma

·         Bu bakış açısını insan kaynakları bölümü olarak temel prensip olarak, süreci sürekli geliştirme,bu süreci yukarıdaki adımlarda işletirken de görsel anımsatıcılardan,görsel öğelerden yararlanma yoluna gidebilir.

 

Öte yandan yukarıdakilere  ek olarak;

·         insan odaklı inovasyon,

·         kurum içi çalışma ilişkilerinin kalitesinin artırılması,

·         eğitim etkinliğinin artırılması,

·         öğrenme motivasyonun artırılması,

·          işletmede yeni başlayan çalışanların işletmeye oryantasyonlarının artırılması ve sosyalizasyon sürecinin verimliliği gibi daha birçok sayabileceğimiz noktalarda, tasarım odaklı düşünmenin insan kaynakları bölümlerine, her zaman başvurabilecekleri bir metodoloji olarak  rehber teşkil ettiğini düşünüyorum.

İnsan Kaynakları bölüm yöneticileri ve çalışanlarının tasarım odaklı düşünme metodolojisini hazmetmeleri için, herşeyden önce olaya bir tasarımcı gözü ile yaklaşıyor olmaları gerekiyor. Aynı bir ürün tasarımcısının tasarım planlaması,uygulaması ve gözden geçirmeler yapması gibi,insan kaynakları süreçlerinin verimliliğini ve daha önemlisi etkinliğini yani her bir işletme içi devreye aldıkları ya da güncelledikleri insan kaynakları uygulamasının amaçara ulaşma derecesini güvence altına alabilme adına tasarımcının içsel motivasyon ve düşünme tarzı ile içselleştirerek hayata geçirmeleri gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

               

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  CENAL Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  LC Waikiki Akademi Çalışanları ile ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Eğitimi-9,10 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Online Dijital Dönüşüm Programı:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Online Semineri:08.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Çalışan Deneyimi Oluşturmak Meet-Up
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Veri Analitiği Meet-up:Konuk Ergi Şener-02.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı Gerçekleşti.
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Psikoloji ve Yapay Zeka'' Konuşması-12 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  ALARKO Holding İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Psikoloji ve Yapay Zeka'' Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İstanbul Ticaret Üniversitesi '' Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Büyük Veri Zirvesi Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Gedik Üniversitesi ve Gedik Holding ''Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bulut Bilişim ve Teknoloji'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Büyük Veri Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer alacak.
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü '' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Araştırma Merkezi Eğitim İhtiyaç Analizi eğitimi-BAUSEM
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İKZ 9'da '' CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Modere etti.
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Türk Telekom,Petrol Ofisi ve Arfesan Katılımcıları ile '' Çalışan Deneyimi Semineri''
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Hyundai İK Ekibi ile İK Metrikleri-İK Analitiği Eğitimi
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü Yapay Zeka Akademisi''Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  İK'da Yapay Zeka Trendleri Semineri gerçekleşti.
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK Raporlaması Webinarı gerçekleşti
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal, '' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Anagold Madencilik HR,Training ve IT Ekipleri ile '' İK'da Yapay Zeka Trendleri'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Dijital Dönüşüm Merkezi''Digital Disruption'' Konulu Semineri
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Dijital Dönüşüm Merkezi'' Digital Disruption'' Sunumu
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları'' Semineri
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Ingbank İnovasyon Merkezi''İşe Alımda Yapay Zeka Trendleri'' Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, 360 TV'de Birol Güven ile Gelecek Geliyor Programı
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Petrol Ofisi İK Ekibi ile İK Metrikleri, İK Analitiği Eğitimi-10 Ekim 2019
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Petrol Ofisi ve Arfesan Otomotiv Yöneticileri ile ''Dijital İK Eğitimi''
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İMMİB Akademi-Yöneticiler için Dijital Dönüşümün Temelleri Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  IOT 101 Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi''İşe Alımda Yapay Zeka,AR/VR Trendleri''Semineri -Dr.Umut Köksal
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi Yapay Zeka Konulu Konuşması
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İnsan Kaynakları ve Yapay Zeka Semineri
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğilim 2020 Anketi
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Eğitim İhtiyaç Analizi Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Blockchain 101 Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Zor İnsanlar ile Başa Çıkma ve Stres Yönetimi Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Norm Kadro Eğitimi, Şubat 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Yönetecek.
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking 101 Atölye Çalışması, Kasım 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Ekim-Kasım 2019 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi''Çalışan Deneyimi Trendleri ve Dijital Dönüşüm İlişkisi'' Sunumu
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Bazlı Mülakat Sistemi Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Eğitim Yönetimi Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi ''Çalışan Deneyimi Trendleri-Dijital Dönüşüm''Semineri
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm Paneli'',9.İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri,Analitiği ve Kurumsal Karne Atölye Çalışması-Madencilik Sektörü
  HAZİRAN 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği-Mayıs 2019 Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Red&Grey Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Tutum ve Davranışlar Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Memnuniyet Anket-Analiz Çalışması(Üretim Sektörü)
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi,16-17 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  SunExpress İngilizce ''Train the Trainer'' (Eğiticinin Eğitimi) Eğitimi-12,13 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Dijital Çağda Girişimcilik'' Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Hepsiburada.com-Hepsiexpress Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Doğa Koleji T-MBA Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Çağda Girişimcilik'' Sunumu-1 Girişimci 1 Hayal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi-Arora Danışmanlık(28,29 Mart 2019)
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Genel Katılıma Açık Eğitimi-Mart 2019
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Üretimde İK Analitiği Projesi-Turnover,Ücret Yönetimi ve İK Verimliliği
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  GİDERİK ''İK Metrikleri ve İK Analitiği'' Eğitimi-22 Şubat 2019
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Mersin Yerel Yazılı Medyasında
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi Haber-Mersin İmece Gazetesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  GYİAD Üyeleri ile Stres Yönetimi Workshop-Dr.Umut Köksal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın, Kadıköy Doğa Koleji Paneli.
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK ANALİTİĞİ PROGRAMI, 26 MART 2019'DA...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  UK DANIŞMANLIK MART 2019 GKA EĞİTİM PROGRAMI
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mersin İŞKUR İş ve Kariyer Fuarı Düzenleme Kurulu Toplantısı
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin ESOB Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Akyürek Teknoloji Yönetimini Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin Teknopark Genel Müdürlüğü Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Aktifbank ve Zingat İK Ekipleri ile İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Eğitimi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi-Evyap TZ İK Bölümü
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Programı, 26 Mart 2019'da...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Dashboard Projesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Metrikleri Çalıştayı,22 Şubat 2019 Mersin
  GİDERİK Daveti ve AKİB-Akdeniz İhracatcı Birlikleri Destekleri ile..
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Endüstri 4.0,Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Semineri-Uludağ İhracatcılar Birliği Mavi Salon
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal-Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi(Bahçeşehir Üniversitesi-İşkur İşbirliği)
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin İnterneti Eğitimi-Logo Yazılım ekibi ile gerçekleşti.
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Birlik Holding Panagro Gıda'da Üretimde İşbaşı Koçluğu Projesi-Süt Ürünleri ve Et Ürünleri Grubu
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal,GYİAD üyesi olarak Dijital Dönüşüm konusunu Dünya Gazetesi için yazdı...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) ve İK Bölümü Makalesi, UK Blog'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin Interneti (IOT 101) programı, Ocak 2019'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking Workshop, Aralık 2018'de...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Feedback System Design Eğitimi-İngilizce Programımız
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Balanced Scorecard Kurumsal Karne Performans Değerlendirme Eğitimi
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Deneyimleri, UK Blog'da...
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital ve Çevik İK Sunumu,İKZ8
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi Atölye Çalışması
  360 Derece Performans Değerlendirme
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Bakü'de,MİRF 2018
  Dr.Umut Köksal Bakü'de 2018
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Bakü MİRF 2018 Design Thinking ve Dijital İK Konuşması
  Design Thinking ve Dijital İK
  EKİM 2018readmore
 • Eğitim Programları