Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Sürdürülebilir Mavi Yakalı Çalışan Performans Gelişim Modeli

                                      Sürdürülebilir Mavi Yakalı Çalışan Performans Gelişim Modeli             

                                                                           

                                                                                               Dr.Umut KÖKSAL

 

Bu yazımda, köklere dönüş yapıp, meslek yaşamımda önemli yer tutan mavi yakalı çalışan yönetimi ve iletişimi konusu üzerinde durmayı arzu ediyorum. Kurucusu olduğum kurumum UK Eğitim ve Danışmanlık'ın da odaklandığı alanlardan bir tanesi olması itibarı ile bu konuda kısaca bazı değerlendirmelerimi, aynı zamanda bu konuda önerdiğim modeli de paylaşmak istiyorum.

Performans kavramını, motivasyon-yetkinlik ve iletişim olmak üzere 3 ana faktörün oluşumu ile gerçekleşen bir formülasyon içerisinde ele aldığımızda, mavi yakalı çalışan kadrolarının performans bloklarını doğru anlamak,analiz etmek ve yönetmek kritik bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Performans bloğu, mavi yakalı çalışan açısından istenen performansın sergilenmesinde engeller oluşturan sosyal,ekonomik,psikolojik,psiko-sosyal faktörler olarak tanımlanabilir. Mavi yakalı çalışan performans değerlendirme uygulamalarında,kurum insan kaynakları bölümlerinin dikkat etmeleri gereken kritik konuların başında da performans bloklarına yönelik çalışan destek ve gelişim planları oluşturmaktır. Eğitim ve gelişim,özellikle mavi yakalı çalışanlarda; sürdürülebilir bir performans modelinin oluşturulması açısından da önem arz etmektedir.

Bunun için tek başına teknik eğitimler değil, ancak mavi yakalı çalışanlar ile mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan yöneticiler arasındaki iletişim,ilişki yönetimi ve en önemli organizasyonel stresi kontrol altına almaya yönelik programların hayata geçiriliyor olması son derece etkili ve faydalı olacaktır.

İş yaşamında iletişim ile ilgili problemlerin önemli bölümü,üslup-tarz farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Problemin özünde, çoğu zaman,işe ilişkin teknik meselelerden ziyade, problemin aktarılış,algılanış şekil,boyutlarındaki farklılıklar yatmaktadır.

 Mavi yakalı çalışanların olduğu kurumlardaki insan kaynakları yönetici, uzmanları kimi zaman bir paradoksa kapılabiliyorlar ve teknik eğitimler ile mavi yakalı çalışanlarının performanslarının artırılabileceği düşüncesinde yoğunlaşabiliyorlar. Bu durumu kıymetli bir değerlendirme ancak tamamlanması gereken madalyonun iki parçasından biri olarak görüyorum.

Parçaların bir tanesi teknik eğitimler ise diğeri ise mavi yakalı çalışanlar ile mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan çalışanların yetkinliksel gelişimlerinin de odaklanılacağı bir yapı olması durumu söz konusu.

Tek başına zorunlu teknik eğitimler ile bir üretim operatörünü,bir hat liderini,bir vardiya liderini, bir lojistik personelini; performans bloklarından arındırmanız pek de mümkün değil.

Mavi yakalı çalışanların sürdürülebilir bir model içerisinde geliştirildiği,desteklendiği bir ortamın oluşturulması kritik ve önemli. Bu modelde şu 3 ana alan önemli hale gelmekte kanaatimce:1)Performans bloklarını doğru algılamak ve doğru teşhisler koymak,2)‘'Pin-pon topu sendromu'' olarak isimlendirdiğim, mavi yakalı çalışan ile yöneticileri arasındaki iletişim kanalları hastalıklarını önlemek,3)Performansı sürekli kılacak mavi yakalı çalışan destek ve gelişim planlarını oluşturmak ve follow-up yani takip etmek

 Aynı beyaz yakalı kadrolarda olduğu gibi, mavi yakalı çalışanlarda da farklı performans blokları var. Tekdüze bakıldığında akla ilk gelen saat başı ücret ya da parasal nedenler kaynaklı performans bloğu olmakla birlikte, bu bloklar son derece çeşitlilik arz edebilmekte:Amaçsızlık,İsteksizlik,Yöneticiye güven duymama,güven eksikliği,Bütünü görmemenin oluşturduğu kısmi yabancılaşma,İletişim kopuklukları,Ailevi/özel problemlerin iş performansına olumsuz etkileri,İş/mesleki bilgi eksikliği  vb….

Belli iş performansını sergileyebilecek mesleki/uzmanlık eğitimlerini mavi yakalı çalışanlara planlayıp veriyor olmak elbette kıymetli, ancak asıl önemli olan uzmanlık bilgisinin eksikliği dışında kalan diğer performans bloklarının doğru araçlar ve metodolojiler ile giderilmesi.

Bir çalışanın eğitim ve gelişim ihtiyacında, eğitim ile giderilebilecek ihtiyaçlar ile birlikte eğitim ile giderilemeyecek ihtiyaçlar da söz konusu. Burada insan kaynakları bölümüne düşen önemli görev, mavi yakalı çalışan kadrolarını iyi tanımaktır. Tanımak derken, tek tek tüm mavi yakalı çalışanlarını isim isim bilmesini değil, genel ihtiyaçlar ve beklentiler konusunda fikir sahibi olmasını, bu konularda mavi yakalı çalışanların yer aldığı bölüm yönetimleri ile örneğin-Üretim Müdürü, Operasyon Müdürü, Lojistik Müdürü vb.-istişarelerde bulunmasını kastetmekteyim.

 Nasıl ki beyaz yakalı kadroların gelişimine önem veriliyorsa, aynı özen mavi yakalı çalışan kadrolarının gelişimine de verilmelidir. Mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan yöneticiler ile işletme içerisinde farklı projeler geliştirerek, hem konu sıcak tutulmuş olur, hem de bu tip çalışmalar motivasyonel anlamda da kıymetli katkılar sağlarlar.

UK Eğitim ve Danışmanlık olarak, üretim süreçlerindeki yerel ve global deneyimlerimizin bir sonucu olarak ‘'Mavi Yakalı Çalışan Sürdürülebilir Performans Gelişim Modeli'' olarak ifade ettiğimiz modelin özünde de bu 3 ana alan yatmakta.

Bu model ile şu modüler yapıda performanssal sürdürülebilirliğin güvence altına alınmasını öneriyoruz:

1)Mavi Yakalı Çalışanlar ile Temel İletişim,2)Mavi Yakalı Çalışan ve Yöneticileri için Geri-Bildirim, 3) Mavi Yakalı Çalışan Performans Bloklarının Etkin Yönetimi ve Verimlilik Artırma,4) Mavi Yakalı Çalışan Yönetiminde Durumsallık Yönetimi, 5)Üretim Ortamında Etkin İş Planlaması ve Takibi,6)Mavi Yakalı Çalışan Yönetiminde Güvenli ve Sonuç Odaklı Davranışlar, 7)Mavi Yakalı Çalışan Koçluğu, 8)Mavi Yakalı Çalışanlar için Teşvik,Özendirme ve Motivasyon Stratejileri

  

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi-10 Ekim 2019
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İMMİB Akademi-Yöneticiler için Dijital Dönüşümün Temelleri Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi Yapay Zeka Konulu Konuşması
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Yönetecek.
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking 101 Atölye Çalışması, Kasım 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Ekim-Kasım 2019 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi''Çalışan Deneyimi Trendleri ve Dijital Dönüşüm İlişkisi'' Sunumu
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Bazlı Mülakat Sistemi Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Eğitim Yönetimi Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi ''Çalışan Deneyimi Trendleri-Dijital Dönüşüm''Semineri
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm Paneli'',9.İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri,Analitiği ve Kurumsal Karne Atölye Çalışması-Madencilik Sektörü
  HAZİRAN 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği-Mayıs 2019 Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Red&Grey Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Tutum ve Davranışlar Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Memnuniyet Anket-Analiz Çalışması(Üretim Sektörü)
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi,16-17 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  SunExpress İngilizce ''Train the Trainer'' (Eğiticinin Eğitimi) Eğitimi-12,13 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Dijital Çağda Girişimcilik'' Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Hepsiburada.com-Hepsiexpress Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Doğa Koleji T-MBA Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Çağda Girişimcilik'' Sunumu-1 Girişimci 1 Hayal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi-Arora Danışmanlık(28,29 Mart 2019)
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Genel Katılıma Açık Eğitimi-Mart 2019
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Üretimde İK Analitiği Projesi-Turnover,Ücret Yönetimi ve İK Verimliliği
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  GİDERİK ''İK Metrikleri ve İK Analitiği'' Eğitimi-22 Şubat 2019
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Mersin Yerel Yazılı Medyasında
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi Haber-Mersin İmece Gazetesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  GYİAD Üyeleri ile Stres Yönetimi Workshop-Dr.Umut Köksal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın, Kadıköy Doğa Koleji Paneli.
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK ANALİTİĞİ PROGRAMI, 26 MART 2019'DA...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  UK DANIŞMANLIK MART 2019 GKA EĞİTİM PROGRAMI
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mersin İŞKUR İş ve Kariyer Fuarı Düzenleme Kurulu Toplantısı
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin ESOB Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Akyürek Teknoloji Yönetimini Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin Teknopark Genel Müdürlüğü Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Aktifbank ve Zingat İK Ekipleri ile İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Eğitimi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi-Evyap TZ İK Bölümü
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Programı, 26 Mart 2019'da...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Dashboard Projesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Metrikleri Çalıştayı,22 Şubat 2019 Mersin
  GİDERİK Daveti ve AKİB-Akdeniz İhracatcı Birlikleri Destekleri ile..
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Endüstri 4.0,Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Semineri-Uludağ İhracatcılar Birliği Mavi Salon
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal-Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi(Bahçeşehir Üniversitesi-İşkur İşbirliği)
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin İnterneti Eğitimi-Logo Yazılım ekibi ile gerçekleşti.
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Birlik Holding Panagro Gıda'da Üretimde İşbaşı Koçluğu Projesi-Süt Ürünleri ve Et Ürünleri Grubu
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal,GYİAD üyesi olarak Dijital Dönüşüm konusunu Dünya Gazetesi için yazdı...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) ve İK Bölümü Makalesi, UK Blog'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin Interneti (IOT 101) programı, Ocak 2019'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking Workshop, Aralık 2018'de...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Feedback System Design Eğitimi-İngilizce Programımız
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Balanced Scorecard Kurumsal Karne Performans Değerlendirme Eğitimi
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Deneyimleri, UK Blog'da...
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital ve Çevik İK Sunumu,İKZ8
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi Atölye Çalışması
  360 Derece Performans Değerlendirme
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Bakü'de,MİRF 2018
  Dr.Umut Köksal Bakü'de 2018
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Bakü MİRF 2018 Design Thinking ve Dijital İK Konuşması
  Design Thinking ve Dijital İK
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal-Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Dijital Dönüşüm Konulu Röportajı-28 Eylül 2018
  Design Thinking ve Dijital İK
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan Milli İnsan Resurslari Forumu'nda Konuşacak.
  Design Thinking ve Dijital İK
  EYLÜL 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,8.İnsan Yönetimi ve Liderlik Zirvesi'nde....
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Yeni instagram hesabımız instagram.com/ukegitimdan/
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Termoteknik-Vardiya Amir ve Mühendisleri-Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Eğitimi Grup 2
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Yapay Zeka ve Tasarım Odaklı Düşünme Semineri
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Birimi Yeni Dönem Eğitim Programları
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik-Stres Yönetimi Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Süt ve Et Ürünleri Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 4 Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-Umman- Eğitimde Ölçme,Değerlendirme ve ROI Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik-Proje Yönetimi Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-''Eğitim İhtiyaç Analizi''Semineri-UMMAN
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  UK DANIŞMANLIK EĞİTİM PROGRAMI EKİM 2018-ŞUBAT 2019
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Süt ve Et Ürünleri Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 3 Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  Termoteknik-Vardiya Amir ve Mühendisleri-Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Süt Ürünleri Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 2 Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Et Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 1 Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  REMAX Türkiye Genel Merkez Çalışanları-Design-Thinking Workhop
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  Dijitalleşme Trendleri ve İK'nın Dijitalleşmesi Semineri -21 Haziran 2018
  HAZİRAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Garanti Bankası-Dijital Dönüşüm ve Bankacılıkta Dijitalleşme Trendleri Eğitimi
  MAYIS 2018readmore
 • N01THUMB
  Eğitim İhtiyaç Analizi Projesi-Hizmet Sektörü Müşterimiz
  MAYIS 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Dijitalleşme'' Konuşması-Öncü İş İnsanları Sempozyumu
  MAYIS 2018readmore
 • N01THUMB
  Çalışan Memnuniyeti Anketi Hizmetimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Derece Performans Değerlendirme-Üretim Sektörü Müşterimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurum İklimi Anketi ve Analizi-Madencilik Sektörü Müşterimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurum İklimi Anketi ve Analizi-Hizmet Sektörü Müşterimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik ''Satış Psikolojisi Modül 2'' Eğitimi
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Sango Otomotiv Eğitim Etkinliği Ölçme Eğitimi ve Projesi
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Hizmet Sektöründeki Müşterimizde ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Projesi
  Eğitim İhtiyaç Analizi
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Sango Otomotiv ''Eğitimin Etkinliği'' Projesi
  Eğitimin Etkinliği
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik ''Satış Psikolojisi Modül 1 Eğitimi''
  Birler Çelik Satış Eğitimi Modül 1
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Dijitalleşme Makalesi...
  Dijitalleşme Deyince...Yazı
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  Corning Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  Alacer Gold MYÇ GT Proje
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  ''Dijitalleşme Stratejileri'' Çalıştayı-Üretim Sektörü
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  Alacer Gold İK Metrikleri ve İK Dashboard Atölye Çalışması
  İK Metrikleri,İşgücü Analitiği ve İK Dashboard Atölye Çalışması
  OCAK 2018readmore
 • N01THUMB
  Türk Telekom ''İnovasyon Odaklı Ürün Yönetimi ve Kurum İçi Girişimcilik'' Eğitimi
  OCAK 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Dijital Dönüşüm-Süreç Verimliliği ilişkisi yazısı UK Blog'da....
  ARALIK 2017 readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri Tasarımı ve İşgücü Analitiği Projesi-Üretim Sektörü
  ARALIK 2017 readmore
 • N01THUMB
  Secretcv-UK İşbirliği''Mavi Yakalı Çalışan İletişimi''Semineri
  ARALIK 2017 readmore
 • Eğitim Programları