Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Sürdürülebilir Mavi Yakalı Çalışan Performans Gelişim Modeli

                                      Sürdürülebilir Mavi Yakalı Çalışan Performans Gelişim Modeli             

                                                                           

                                                                                               Dr.Umut KÖKSAL

 

Bu yazımda, köklere dönüş yapıp, meslek yaşamımda önemli yer tutan mavi yakalı çalışan yönetimi ve iletişimi konusu üzerinde durmayı arzu ediyorum. Kurucusu olduğum kurumum UK Eğitim ve Danışmanlık'ın da odaklandığı alanlardan bir tanesi olması itibarı ile bu konuda kısaca bazı değerlendirmelerimi, aynı zamanda bu konuda önerdiğim modeli de paylaşmak istiyorum.

Performans kavramını, motivasyon-yetkinlik ve iletişim olmak üzere 3 ana faktörün oluşumu ile gerçekleşen bir formülasyon içerisinde ele aldığımızda, mavi yakalı çalışan kadrolarının performans bloklarını doğru anlamak,analiz etmek ve yönetmek kritik bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Performans bloğu, mavi yakalı çalışan açısından istenen performansın sergilenmesinde engeller oluşturan sosyal,ekonomik,psikolojik,psiko-sosyal faktörler olarak tanımlanabilir. Mavi yakalı çalışan performans değerlendirme uygulamalarında,kurum insan kaynakları bölümlerinin dikkat etmeleri gereken kritik konuların başında da performans bloklarına yönelik çalışan destek ve gelişim planları oluşturmaktır. Eğitim ve gelişim,özellikle mavi yakalı çalışanlarda; sürdürülebilir bir performans modelinin oluşturulması açısından da önem arz etmektedir.

Bunun için tek başına teknik eğitimler değil, ancak mavi yakalı çalışanlar ile mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan yöneticiler arasındaki iletişim,ilişki yönetimi ve en önemli organizasyonel stresi kontrol altına almaya yönelik programların hayata geçiriliyor olması son derece etkili ve faydalı olacaktır.

İş yaşamında iletişim ile ilgili problemlerin önemli bölümü,üslup-tarz farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Problemin özünde, çoğu zaman,işe ilişkin teknik meselelerden ziyade, problemin aktarılış,algılanış şekil,boyutlarındaki farklılıklar yatmaktadır.

 Mavi yakalı çalışanların olduğu kurumlardaki insan kaynakları yönetici, uzmanları kimi zaman bir paradoksa kapılabiliyorlar ve teknik eğitimler ile mavi yakalı çalışanlarının performanslarının artırılabileceği düşüncesinde yoğunlaşabiliyorlar. Bu durumu kıymetli bir değerlendirme ancak tamamlanması gereken madalyonun iki parçasından biri olarak görüyorum.

Parçaların bir tanesi teknik eğitimler ise diğeri ise mavi yakalı çalışanlar ile mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan çalışanların yetkinliksel gelişimlerinin de odaklanılacağı bir yapı olması durumu söz konusu.

Tek başına zorunlu teknik eğitimler ile bir üretim operatörünü,bir hat liderini,bir vardiya liderini, bir lojistik personelini; performans bloklarından arındırmanız pek de mümkün değil.

Mavi yakalı çalışanların sürdürülebilir bir model içerisinde geliştirildiği,desteklendiği bir ortamın oluşturulması kritik ve önemli. Bu modelde şu 3 ana alan önemli hale gelmekte kanaatimce:1)Performans bloklarını doğru algılamak ve doğru teşhisler koymak,2)‘'Pin-pon topu sendromu'' olarak isimlendirdiğim, mavi yakalı çalışan ile yöneticileri arasındaki iletişim kanalları hastalıklarını önlemek,3)Performansı sürekli kılacak mavi yakalı çalışan destek ve gelişim planlarını oluşturmak ve follow-up yani takip etmek

 Aynı beyaz yakalı kadrolarda olduğu gibi, mavi yakalı çalışanlarda da farklı performans blokları var. Tekdüze bakıldığında akla ilk gelen saat başı ücret ya da parasal nedenler kaynaklı performans bloğu olmakla birlikte, bu bloklar son derece çeşitlilik arz edebilmekte:Amaçsızlık,İsteksizlik,Yöneticiye güven duymama,güven eksikliği,Bütünü görmemenin oluşturduğu kısmi yabancılaşma,İletişim kopuklukları,Ailevi/özel problemlerin iş performansına olumsuz etkileri,İş/mesleki bilgi eksikliği  vb….

Belli iş performansını sergileyebilecek mesleki/uzmanlık eğitimlerini mavi yakalı çalışanlara planlayıp veriyor olmak elbette kıymetli, ancak asıl önemli olan uzmanlık bilgisinin eksikliği dışında kalan diğer performans bloklarının doğru araçlar ve metodolojiler ile giderilmesi.

Bir çalışanın eğitim ve gelişim ihtiyacında, eğitim ile giderilebilecek ihtiyaçlar ile birlikte eğitim ile giderilemeyecek ihtiyaçlar da söz konusu. Burada insan kaynakları bölümüne düşen önemli görev, mavi yakalı çalışan kadrolarını iyi tanımaktır. Tanımak derken, tek tek tüm mavi yakalı çalışanlarını isim isim bilmesini değil, genel ihtiyaçlar ve beklentiler konusunda fikir sahibi olmasını, bu konularda mavi yakalı çalışanların yer aldığı bölüm yönetimleri ile örneğin-Üretim Müdürü, Operasyon Müdürü, Lojistik Müdürü vb.-istişarelerde bulunmasını kastetmekteyim.

 Nasıl ki beyaz yakalı kadroların gelişimine önem veriliyorsa, aynı özen mavi yakalı çalışan kadrolarının gelişimine de verilmelidir. Mavi yakalı çalışan yönetmek durumunda olan yöneticiler ile işletme içerisinde farklı projeler geliştirerek, hem konu sıcak tutulmuş olur, hem de bu tip çalışmalar motivasyonel anlamda da kıymetli katkılar sağlarlar.

UK Eğitim ve Danışmanlık olarak, üretim süreçlerindeki yerel ve global deneyimlerimizin bir sonucu olarak ‘'Mavi Yakalı Çalışan Sürdürülebilir Performans Gelişim Modeli'' olarak ifade ettiğimiz modelin özünde de bu 3 ana alan yatmakta.

Bu model ile şu modüler yapıda performanssal sürdürülebilirliğin güvence altına alınmasını öneriyoruz:

1)Mavi Yakalı Çalışanlar ile Temel İletişim,2)Mavi Yakalı Çalışan ve Yöneticileri için Geri-Bildirim, 3) Mavi Yakalı Çalışan Performans Bloklarının Etkin Yönetimi ve Verimlilik Artırma,4) Mavi Yakalı Çalışan Yönetiminde Durumsallık Yönetimi, 5)Üretim Ortamında Etkin İş Planlaması ve Takibi,6)Mavi Yakalı Çalışan Yönetiminde Güvenli ve Sonuç Odaklı Davranışlar, 7)Mavi Yakalı Çalışan Koçluğu, 8)Mavi Yakalı Çalışanlar için Teşvik,Özendirme ve Motivasyon Stratejileri

  

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  Temmuz Dönemi Online İK Analitiği Programı-25,26 Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Alternatifbank İK Ekibi ile Dijital İK Eğitimi(BAUSEM)-25,26 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,PERYÖN Dijital Akademi'de...
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal PERYÖN Akademi Yapay Zeka ve Veri Online Semineri-Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık Programı 27,28 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  CENAL Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  LC Waikiki Akademi Çalışanları ile ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Eğitimi-9,10 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Yeni Normal ve İş Dünyası Webinar Dr. Umut Köksal, Temmuz 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Programı Haziran 2020 dönemi başlıyor...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Florya Koleji''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Canlı Yayın-9 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Instagram Canlı Yayın
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Liderler'' Webinar Serisinde...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Post-Covid 19 ve İKY Webinar(Haziran 2020)
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Kariyer Konuşmaları Yerel ve Ulusal Basın Yansımaları
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Cüneyt Ekmen Meslek ve Teknik Lisesi Online Kariyer Günü Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Data ve Yapay Zeka'da Covid-19 Sonrası Dönem Webinar(18.05.2020)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe KVKK Eğitimi-16 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Covid-19 Sonrası Veri ve Yapay Zeka Konuşması(GYİAD)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Mersin Üniversitesi Online Kariyer Sohbeti Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing Online Eğitimi,9 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü-Azerbaycan ''İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı''
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık EğitimProgramımız Başladı....
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka-Azerbaycan Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Online Eğitimi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal-BAUSEM
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Online Eğitimi-MB Kariyer Merkezi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Covid-19 Pandemi Süreci ve Dijital İK Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Çalışan Deneyimi webinar :12.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Eğitimi-10.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online Dijital Dönüşüm Programı:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Online Semineri:08.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Çalışan Deneyimi Oluşturmak Meet-Up
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Veri Analitiği Meet-up:Konuk Ergi Şener-02.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı Gerçekleşti.
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Psikoloji ve Yapay Zeka'' Konuşması-12 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  ALARKO Holding İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Psikoloji ve Yapay Zeka'' Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İstanbul Ticaret Üniversitesi '' Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Büyük Veri Zirvesi Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Gedik Üniversitesi ve Gedik Holding ''Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bulut Bilişim ve Teknoloji'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Büyük Veri Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer alacak.
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü '' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Araştırma Merkezi Eğitim İhtiyaç Analizi eğitimi-BAUSEM
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İKZ 9'da '' CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Modere etti.
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Türk Telekom,Petrol Ofisi ve Arfesan Katılımcıları ile '' Çalışan Deneyimi Semineri''
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Hyundai İK Ekibi ile İK Metrikleri-İK Analitiği Eğitimi
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal, BAUSEM adına QNB Finansbank ''Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme'' Online Eğitimini Hazırladı
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü Yapay Zeka Akademisi''Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  İK'da Yapay Zeka Trendleri Semineri gerçekleşti.
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK Raporlaması Webinarı gerçekleşti
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal, '' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Anagold Madencilik HR,Training ve IT Ekipleri ile '' İK'da Yapay Zeka Trendleri'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Dijital Dönüşüm Merkezi''Digital Disruption'' Konulu Semineri
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Dijital Dönüşüm Merkezi'' Digital Disruption'' Sunumu
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları'' Semineri
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Ingbank İnovasyon Merkezi''İşe Alımda Yapay Zeka Trendleri'' Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, 360 TV'de Birol Güven ile Gelecek Geliyor Programı
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Petrol Ofisi İK Ekibi ile İK Metrikleri, İK Analitiği Eğitimi-10 Ekim 2019
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Petrol Ofisi ve Arfesan Otomotiv Yöneticileri ile ''Dijital İK Eğitimi''
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İMMİB Akademi-Yöneticiler için Dijital Dönüşümün Temelleri Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  IOT 101 Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi''İşe Alımda Yapay Zeka,AR/VR Trendleri''Semineri -Dr.Umut Köksal
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi Yapay Zeka Konulu Konuşması
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İnsan Kaynakları ve Yapay Zeka Semineri
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğilim 2020 Anketi
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Eğitim İhtiyaç Analizi Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Blockchain 101 Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Zor İnsanlar ile Başa Çıkma ve Stres Yönetimi Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Norm Kadro Eğitimi, Şubat 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Yönetecek.
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking 101 Atölye Çalışması, Kasım 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Ekim-Kasım 2019 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi''Çalışan Deneyimi Trendleri ve Dijital Dönüşüm İlişkisi'' Sunumu
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Bazlı Mülakat Sistemi Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Eğitim Yönetimi Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi ''Çalışan Deneyimi Trendleri-Dijital Dönüşüm''Semineri
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm Paneli'',9.İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri,Analitiği ve Kurumsal Karne Atölye Çalışması-Madencilik Sektörü
  HAZİRAN 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği-Mayıs 2019 Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Red&Grey Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Tutum ve Davranışlar Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Memnuniyet Anket-Analiz Çalışması(Üretim Sektörü)
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi,16-17 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  SunExpress İngilizce ''Train the Trainer'' (Eğiticinin Eğitimi) Eğitimi-12,13 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Dijital Çağda Girişimcilik'' Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Hepsiburada.com-Hepsiexpress Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Doğa Koleji T-MBA Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Çağda Girişimcilik'' Sunumu-1 Girişimci 1 Hayal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi-Arora Danışmanlık(28,29 Mart 2019)
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Genel Katılıma Açık Eğitimi-Mart 2019
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Üretimde İK Analitiği Projesi-Turnover,Ücret Yönetimi ve İK Verimliliği
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  GİDERİK ''İK Metrikleri ve İK Analitiği'' Eğitimi-22 Şubat 2019
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Mersin Yerel Yazılı Medyasında
  ŞUBAT 2019readmore
 • Eğitim Programları